Rozważanie na 26.09.2016

XXVI Tydzień Okresu Zwykłego Rok C


Job 1, 6-22; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b); Mk 10, 45; Łk 9, 46-50
Wielkość ucznia Jezusa jest tym większa, im większe jest jego poddanie się Bogu. Patrząc na radosne dziecko, pokorne i poddane swoim rodzicom, rozumiemy rolę uczniów Jezusa w świecie. Osiągną więcej, będąc sługami, niż panami. Kto przyjmuje Jezusa jak dziecko, przyjmuje Boga, który go posłał. O znaczeniu człowieka wierzącego i jego pozycji w Jego królestwie, decyduje Bóg.


Więcej…
 
Franciszek na Anioł Pański: rodzina i życie wymagają specjalnej uwagi

W krótkim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, kończącą Eucharystię z okazji jubileuszu katechetów, Ojciec Święty przypomniał wczorajszą beatyfikację o. Engelmara Unzeitiga ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, która miała miejsce w bawarskim Würzburgu. Franciszek podkreślił, że został on zabity w obozie koncentracyjnym w Dachau z nienawiści do wiary. Tej nienawiści przeciwstawiał miłość, a okrucieństwu łagodność. „Niech jego przykład pomoże nam być świadkami miłości i nadziei, zwłaszcza pośród cierpienia” – mówił Papież.

 

Ojciec Święty modlił się także za naród meksykański dotknięty ostatnio falą przemocy i zabójstw, m.in. kapłanów.

 

Więcej…
 
Ojciec Święty odprawił Mszę z okazji Jubileuszu katechetów

„Jesteśmy wezwani, by niestrudzenie stawiać na pierwszym miejscu zasadnicze przepowiadanie wiary: Pan zmartwychwstał” – powiedział Papież podczas niedzielnej Mszy. W homilii do 15 tys. katechetów przybyłych z całego świata na ich Jubileusz w ramach Roku Miłosierdzia, Ojciec Święty podkreślał kwestię podstawową ich codziennej misji, którą jest głoszenie Ewangelii. Franciszek wskazał na sposób, w jaki powinno się wykonywać to zadanie, komentując fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza w powiązaniu z „nowym przykazaniem” danym przez Jezusa w Ewangelii św. Jana.

 

 

Więcej…
 
Moskwa: patriarchalna liturgia z tłumaczeniem na język migowy

W ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych. Z tej okazji w moskiewskiej cerkwi Wszystkich Świętych, przy licznym udziale osób niesłyszących, prawosławny patriarcha Cyryl I po raz pierwszy odprawił liturgię z tłumaczeniem na język migowy.

Na uroczystość przyjechało ponad sześciuset przedstawicieli z 47 prawosławnych wspólnot niesłyszących z całej Rosji. Obecni byli również kierownicy i członkowie Rosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych.

 

 

Więcej…
 
Franciszek przyjął siostry szpitalne miłosierdzia

„Na łóżku szpitalnym zawsze leży Jezus, obecny w cierpiącej osobie” – tak Papież Franciszek podkreślił sens powołania sióstr szpitalnych miłosierdzia. 130 członkiniom tego zgromadzenia udzielił specjalnej audiencji. W czasie przemówienia podkreślił wagę posługi chorym, która stanowi podstawę charyzmatu sióstr.

 

 

 

Więcej…
 
Nowy regulamin rady lekarzy orzekających o cudownych uzdrowieniach

W Watykanie opublikowano nowy regulamin Rady Medycznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która wydaje opinię na temat domniemanych cudownych uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem kandydatów do beatyfikacji czy kanonizacji. Regulamin w dużej mierze inspiruje się dokumentem dotychczas obowiązującym, zatwierdzonym przez Pawła VI w 1976 r. Usprawnia on jedynie i uściśla pracę Rady, dostosowując ją do aktualnych wymogów.

 

 

 

Więcej…
 
XXVI Niedziela Zwykła

Mocny i trudny fragment Ewangelii daje nam Jezus na ten dzisiejszy dzień. Można sobie wyobrazić sytuację, że fragment ten słyszy ktoś dobrze radzący sobie w życiu, zamożny, ale niewierzący. Co przychodzi mu na myśl:


Cóż to za Bóg? Czy mam szansę dostać się do nieba, skoro trafiają tam tylko biedni i poobijani przez życie?


Można by tu przywoływać i inne fragmenty ewangeliczne:

bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego…,

bogaty młodzieniec, który ma wiele posiadłości, pytający, co ma uczynić, aby osiągnąć życie wieczne,

 

Więcej…
 
Rozważanie na 5.09.2016

XXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a); J 10, 27; Łk 6, 6-11


Jezus w szabat ożywił martwą rękę człowieka, objawił chwałę i moc Boga. Uczynił szabat wielu uczestników nabożeństwa w synagodze, może najlepszym w ich dotychczasowym życiu. Ożywiła się ich wiara, wzrosło zaufanie do Boga. Ich dusze zostały pociągnięte ku prawdzie i temu, co dobre. Być może rozpoznali już, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

Więcej…
 
Matka Ubogich

Papież Franciszek ogłosił Matkę Teresę z Kalkuty Świętą. Tylko, czy ta dobrze znana nam postać nie była nią już za życia? Kiedy jej przyjrzymy się lepiej to możemy powiedzieć, że Matka Teresa była i jest wzorem współczesnej Maryi oraz kapłanką Miłosierdzia Bożego. W płaczu porzuconego niemowlęcia jak i bezdomnego dziecka, potrafiła słyszeć płacz Dzieciątka z Betlejem.  Życie ludzkie było dla niej święte zawsze i w każdych okolicznościach.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież na kanonizacji św. Teresy z Kalkuty: dla nas nadal pozostanie Matką

Niech Matka Teresa z Kalkuty będzie wzorem dla całego świata wolontariatu. Niech ta niestrudzona służebnica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania ma być bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich niezależnie od języka, kultury, rasy czy religii – mówił Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej dziś rano na placu św. Piotra. Zgromadziła ona czcicieli Matki Teresy oraz wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia, dla których kanonizacja założycielki Misjonarek Miłości była kulminacyjnym punktem ich Jubileuszu. W sumie 120 tys. wiernych.

 

Wprowadzając do refleksji nad postacią Matki Teresy oraz nad znaczeniem posługi wolontariuszy, Franciszek wyszedł od pytania, które pada w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii: „Któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13).

 

Więcej…
 
Po kanonizacji Matki Teresy obiad dla 1500 ubogich

Dziś wielkie święto czcicieli Matki Teresy z Kalkuty. 19 lat po śmierci oficjalnie zostanie zaliczona w poczet świętych. Plac św. Piotra powoli zapełnia się wiernymi.

 

 

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 417