VI niedziela wielkanocna

Niedziela, 09 maja 2021 roku,


VI tydzień wielkanocny, Rok B


Dzisiejsze czytania słowa Bożego pozwalają nam głębiej wniknąć w zagadnienie godności człowieka ujmowanej w relacji do osoby Boga. Wzrusza nas postać rzymskiego setnika Korneliusza, jego delikatność i pokora. Padł on do nóg Piotrowi i oddał mu pokłon. To całkiem niezwykłe jak na wojskowego, a przy tym poganina. Ale Piotr też bardzo pięknie do niego przemówił. Bóg nie jest stronniczy, nie ma względów na osobę, w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi. To musiało podnieść na duchu Korneliusza. I tak rozpoczął się nowy rozdział w dziejach pierwotnego Kościoła – Kościoła powszechnego.

Więcej…
 
Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość

Sobota, 08 maja 2021 roku,


V tydzień wielkanocny, Rok B


Św. Stanisław biskup i męczennik zwany też Stanisławem ze Szczepanowa, zwycięzca pod mieczem.

Patrzymy na ważną postać w historii Kościoła i Polski. Nie chcę skupiać się na życiorysie świętego, bo mamy niewiele pewnych informacji. Urodził się prawdopodobnie około roku 1030. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. W roku 1070 został wybrany na biskupa Krakowa, ale konsekracja obyła się dopiero dwa lata później. Jego zasługą było wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, o co prosił papieża w imieniu króla Bolesława Śmiałego. Dzięki temu raz na zawsze ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Później popadł w konflikt z tymże królem i został zamordowany 11 kwietnia 1079 w kościele na Skałce. Tyle w miarę pewnych informacji o patronie Polski.

Więcej…
 
Papież pociesza i modli się za cierpiącą ludność Indii
„Przekazuję wszystkim mieszkańcom Indii wyrazy serdecznej solidarności i duchowej bliskości wraz z zapewnieniem o swoich modlitwach, aby Bóg obdarzył uzdrowieniem i pocieszeniem wszystkich dotkniętych pandemią” – napisał Papież Franciszek w telegramie skierowanym do kard. Oswalda Graciasa, arcybiskupa Bombaju i przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Indii.


Ojciec Święty kieruje swoje myśli przede wszystkim do chorych i ich rodzin, do tych, którzy się nimi opiekują, a zwłaszcza do osób, które opłakują stratę swoich bliskich. Zapewnia o swojej pamięci lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników szpitali, kierowców karetek pogotowia oraz tych, którzy niestrudzenie pracują, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby swoich braci i sióstr. Z głęboką wdzięcznością przyzywa dla wszystkich Bożych darów wytrwałości, siły i pokoju.

 

Więcej…
 
Franciszek: pamiętajcie, co Maryja uczyniła dla naszej Ojczyzny

Pamiętajcie o tym wszystkim, co Maryja Panna uczyniła dla naszej Ojczyzny – prosi Papież argentyńskich biskupów w przededniu różańca o ustanie pandemii w tym kraju. W krótkim wideoprzesłaniu Franciszek zauważa, że ta wspólna modlitwa wszystkich biskupów zbiega się w czasie z rozpoczęciem w przyszłą sobotę 9-letnich przygotowań do 400-lecia sanktuarium w Lujan.

 

 

 

 

Więcej…
 
Pani z Nowego Sącza

Obraz nieznanego twórcy powstał prawdopodobnie w XVI w. i jest syntezą dwóch stylów, gotyckiego i renesansowego. „Skarb religijny i artystyczny” – tak określił go jeden z wybitnych znawców sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Bochnak. Uznał go za najpiękniejszy wizerunek Maryi na polskiej ziemi. Co więcej, poddał go dokładnej analizie i wysnuł wnioski odnośnie jego pochodzenia i stylu, które ogłosił drukiem. Obraz szczególny, wyjątkowy, niezwykle piękny zdobi ołtarz główny Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.


Początki ikony ufundowanej prawdopodobnie przez Zofię Jordan z Zakliczyna datuje się na drugą połowę XVI w. Namalował ją techniką temperową na prostokątnej, półkoliście zwieńczonej desce lipowej o wymiarach 200×120 centymetrów nieznany malarz wywodzący się ze szkoły krakowskiej lub nowosądeckiej.

 

 

 

 

Więcej…
 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – święto

Czwartek, 06 maja 2021 roku,V tydzień wielkanocny, Rok B


Różne są drogi prowadzące do Boga. Niekiedy są to drogi kręte, pełne trudnych wydarzeń. Jednak ważne jest, aby w poszukiwaniu Boga nie poddawać się.

To, co pomaga w odnalezieniu Boga, to wiara. Przykład tego dają nam patronowie dnia dzisiejszego - święci Filip i Jakub. Ich drogi do poznania Jezusa były różne. Jak podają Ewangelie, św. Filip najpierw był uczniem Jana Chrzciciela. Pochodził z Betsaidy. Jezus powołał Filipa w dzień po powołaniu Szymona i Andrzeja. Więcej o tym świętym mówi nam Tradycja. Według niej, Filip głosił Dobrą Nowinę w Grecji. Zginął śmiercią męczeńską za czasów cesarza Domicjana.

 

Więcej…
 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – uroczystość

Poniedziałek, 03 maja 2021 roku,V tydzień wielkanocny, Rok B

 

 

Jesteśmy istotami empirycznymi, to znaczy, że nasze doświadczenie zmysłowe jest dla nas bardzo ważne, a nawet w wielu momentach naszego życia kluczowe. Już jako dzieci uczymy się poprzez doświadczanie otaczającego nas świata. Słyszymy głos naszych bliskich, widzimy ich twarze czujemy ciepło, dotyk. Nawet nasze stany i przeżycia niefizycznie również potrzebują doświadczeń empirycznych – zmysłowych. Miłość będziemy wyrażali poprzez konkretne gesty, słowa, drobne uczynki, które są znakami naszej miłości. Sytuacja wprost przeciwna będzie dotyczyła niechęci, w której to będziemy powstrzymywali się od bliskości, a nawet dawali do zrozumienia brak przyjemności z przebywania ze sobą. Jako ludzie potrzebujemy znaków i ich doświadczanie jest nam potrzebne do rozwoju. Znaki są dla nas potwierdzeniem czyjejś obecności, opieki, zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazaniem właściwej drogi czy zachowania.

 


Więcej…
 
V niedziela wielkanocna

Niedziela, 02 maja 2021 roku,


V tydzień wielkanocny, Rok B


Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5)

Gdzie albo w kim tkwią nasze korzenie?


Więcej…
 
II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 11 kwietnia 2021 roku, oktawa Wielkanocna, Rok B


W tym niepewnym, trudnym czasie Chrystus przychodzi ze swoim pokojem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii trzykrotnie usłyszeliśmy słowa: Pokój wam! Chrystus mówi to nie tylko do zalęknionych uczniów, ale także do nas. Pragnie, by Jego pokój przeniknął serce każdego z nas, by zagościł w naszych rodzinach, w każdej sytuacji, którą przeżywamy.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym powinno wnieść nową jakość w nasze życie, nie możemy żyć jak umarli. Pierwsze czytanie jest wezwaniem, byśmy jak apostołowie mogli z mocą świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa.

 

 

Więcej…
 
Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Poniedziałek, 01 marca 2021 rokuII tydzień Wielkiego Postu, Rok BŻyciodajną tkanką relacji międzyludzkich jest miłość. Jednym z najpiękniejszych wyrazów miłości jest miłosierdzie. Miłosierdzie możemy inaczej określić jako miłość w akcji. Słowo Boże z dzisiejszego dnia ukazuje nam jeden ważny aspekt miłosierdzia – przebaczenie.


Wielu ludzi ma problem z wejściem na drogę przebaczenia i odpuszczenia za wyrządzone krzywdy. Nie jest to łatwy i oczywisty gest. Wspomnienia z przeszłości, zranione uczucia, zniewagi, ból emocjonalny i fizyczny związany z doznaną krzywdą – to wszystko sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie przebaczyć.

 

 


 

Więcej…
 
Święty furtian

W Bogu jestem zawsze szczęśliwy i zadowolony. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko od niebieskiego Ojca: czy to radości, czy smutki. On wie lepiej, co jest dla nas lepsze, i w ten sposób jestem zawsze szczęśliwy w Bogu. Staram się Go kochać. Ach! Bardzo często moją jedyna troską jest to, że kocham Go za mało. Tak, chciałbym być aniołem miłości. Chciałbym prosić wszystkie Boże stworzenia, aby pomogły mi kochać mojego Boga.

św. Konrad z Parzham

Jan Ewangelista urodził się 22 grudnia 1818 roku w Venushof w Parzham jako przedostatnie z dwanaściorga dzieci Bartłomieja i Gertrudy Nieder-Mayerinn z Kindlbach. Byli oni bogatymi i pobożnymi obywatelami doliny Rott. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Weng, w wieku 16 lat, został sierotą. Oddając się pracy na roli, starał się jednocześnie pogłębiać swoje życie duchowe w oparciu o katolicką, ludową i bawarską pobożność. Chętnie uczestniczył w misjach, procesjach, pielgrzymkach. Był członkiem wielu grup, konfraterni i pobożnych stowarzyszeń. Nigdy nie opuścił Mszy świętej, choć do kościoła miał daleko. Znał wszystkie kościoły i sanktuaria regionu. Pobożność towarzyszyła mu zawsze. Był niejako żywą syntezą wszelkich form autentycznej bawarskiej ludowej religijności. Także podczas pracy w polu, czy to grabiąc, czy przewracając siano, zanosił modlitwy do nieba. Jak zauważyła żona kowala z Birnbach: „młody Birndorfer nie nadawał się na rolnika, on nie był przeznaczony do niczego innego jak tylko do modlitwy, pokuty i dawania jałmużny”. Pomimo tego był bardzo pilnym pracownikiem. Niewiele jednak wiemy o jego dzieciństwie i życiu w stanie świeckim, gdyż, jak podaje jego najstarszy biograf Wolfgang Beyer: „on nigdy nie mówił o sobie”. Wspominano go jako „aniołka z Wenus”. Miał niebo w oczach. W jego obecności koledzy unikali dwuznacznych rozmów: „Bądźcie cicho! Idzie Jasiu”.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 505