Białoruś: 25-lecie ustanowienia struktur Kościoła Katolickiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 14 kwietnia 2016 23:10

Uroczyste Te Deum laudamus wyśpiewuje Kościół katolicki na Białorusi za ustanowienie przed 25 laty jego struktur w tym kraju. 13 kwietnia 1991 r. Jan Paweł II utworzył metropolię mińsko-mohylewską, erygował diecezję grodzieńską i reaktywował diecezję pińską. Wtedy też ogłoszono nominację 77-letniego wówczas ks. prałata Kazimierza Świątka na metropolitę mińsko-mohylewskiego i administratora apostolskiego diecezji pińskiej. Ks. Aleksander Kaszkiewicz, ówczesny proboszcz kościoła św. Ducha w Wilnie, został pierwszym biskupem nowoutworzonej diecezji grodzieńskiej.

 

 

W 25. rocznicę odnowienia struktur kościelnych na Białorusi w bazylice katedralnej w Grodnie uroczystej Mszy przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Podczas niej duchowieństwo i wierni dziękowali Panu Bogu za dar diecezji grodzieńskiej i jej biskupa. Modlono się za wszystkich, którzy tworzą ten Kościół. Bp Kaszkiewicz zaznaczył, że w tych wyjątkowych chwilach z dziękczynieniem staje przed Bogiem, który jest bogaty w miłosierdzie, aby dziękować za każdego kapłana, siostrę zakonną, dzieci i młodzież oraz wszystkich diecezjan, których Opatrzność Boża powierzyła jego pasterskiej opiece. Podkreślił, że ustanowienie i odnowienie struktur Kościoła katolickiego na Białorusi stało się możliwe dzięki św. Janowi Pawłowi II. Dał on najważniejszy impuls i sprawił, że ten Kościół po wielu latach prześladowań i niszczenia wiary zmartwychwstał z „nocy ateizmu”, przestając być „Kościołem milczenia”.

 

 

W modlitwie wspominano również tych, którzy potrafili zachować wiarę nawet za cenę własnego życia. Dzięki ogromnej odwadze wielu gorliwych chrześcijan Kościół doczekał się wolności religijnej i wzrasta w wierze. Regularnemu głoszeniu Słowa Bożego i przyjmowanym sakramentom zawdzięczamy, że wciąż nowe serca otwierają się na miłosierdzie Boże.

 


ks. J. Martinowicz, Mińsk /rv

 

źródło: