Ks. Marek Dziewiecki Drukuj
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 17 listopada 2012 13:31

Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 r. w Radomiu. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. W latach 1981 - 1988 odbył studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Doktor psychologii (Universita' Salesiana, Rzym) i magister teologii (KUL). Od 1988 wykładowca psychologii i pedagogiki w Seminarium Duchownym w Radomiu. Obecnie jest także wykładowcą w Radomskim Instytucie Teologicznym, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a także w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Od jesieni 1997 r. pełni funkcję Krajowego Duszpasterza Powołań. Jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako specjalista w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Wiosną 1998r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez Ministra Edukacji ds. opracowania podstaw programowych "wiedzy o życiu seksualnym człowieka". Jednym ze stałych zajęć są jego spotkania w szkołach średnich, w czasie których rozmawia z młodzieżą o tym, jak wygrać życie i być szczęśliwym.

 

Publikuje książki i artykuły m.in. na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień a także z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Jego publikacje dotyczą również zagadnień pedagogicznych: kształtowania dojrzałej postawy wobec poszczególnych sfer ludzkiej rzeczywistości, wychowania seksualnego, formacji sumienia i dojrzałej religijności oraz sposobów udzielania odpowiedzialnej pomocy wychowawczej.

 

ŹRÓDŁO :  http://www.marekdziewiecki.pl

 

ARTYKUŁY NA VIA AD DEUM:

1. Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny

2. Rodzina a problem alkoholowy

3. Duszpasterstwo małżonków skrzywdzonych

4. Kapłan duchowy ojciec

5. Antropologia wolności

6. Kryterium dobra i zła

7. Sprawa życia lub śmierci

8. Pokochać samego siebie miłością Chrystusa

9. Ukrzyżowanie Dzieciątka Jezus

10. Bóg stał się ciałem

11. Kościół i młodzież w ponowoczesności

12. Dzieci i portale społecznościowe

13. Człowiek istotą wierzącą

14. Imitacje miłości

15. Niska kultura i jej medialne tuby

Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2012 03:37