Śś.Filip Apostoł i Jakub Apostoł -wspomnienie Drukuj
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 05 maja 2014 22:33

Św. Filip, Apostoł, męczennik (+ i w). Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa zostaje jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1, 43-46) . Wspominają go Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadza Natanaela (J 1, 43-48), podczas rozmnożenia chleba i ryb (J 6, 1-7), gdy Grecy pragną spotkać Jezusa (J 12, 21-22) oraz na Ostatniej Wieczerzy (J 14, 7-10).

 

 

 

 

 

 

Jego dalsze dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje, że Filip głosił Ewangelię w krainie Partów Grecji, Scytii, Lidii, Frygii, Azocie. Tam został ukrzyżowany (ukamienowany?).
Jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.

 

 

 

 

W IKONOGRAFII św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie - znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł.

 

 

 

 

Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św. Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał poważną rolę jako gospodarz tzw. Soboru Apostolskiego. Poniósł śmierć męczeńską - strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany. Pisze o tym w "Dawnych dziejach Izraela" Józef Flawiusz (XX, XI, 1 ).

 

 

 


Św. Jakub jest patronem dekarzy.

 

 

 

W IKONOGRAFII św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego.
Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój.

 

 

 

 

 

 

źródło: www.pustkow.c0.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 05 maja 2014 23:01