Francja: młodzi katolicy wybierają islam

Kościół we Francji boryka się z nowym problemem: konwersją młodych chrześcijan na islam – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Christophe Roucou. Jest on odpowiedzialny we francuskim episkopacie za relacje z islamem i z tego względu towarzyszy biskupom w ich wizycie ad limina w Watykanie.

Ks. Roucou zaznacza, że w dzisiejszej Francji konfrontacja chrześcijaństwa z islamem dokonuje się przede wszystkim w młodym pokoleniu, bo to właśnie młodzi najczęściej spotykają się w codziennym życiu z muzułmańskimi rówieśnikami. Okazuje się jednak, że nie potrafią sprostać temu wyzwaniu. Mają kompleksy, nie potrafią się przyznać do swej chrześcijańskiej wiary, a jeśli już to uczynią, nie potrafią odpowiedzieć na pytania stawiane im przez muzułmańskich rówieśników.

Więcej…
 
Francja 50 lat po Soborze: kraj wciąż katolicki, ale bez praktykujących

Choć po Soborze Kościół katolicki we Francji stracił wielu wiernych, nie zszedł jednak do katakumb. Wciąż jest ceniony za walkę z ubóstwem i krzewienie braterstwa między ludźmi. Takie wnioski wyciąga katolicki dziennik La Croix z zestawienia wyników badań opinii francuskiego społeczeństwa na temat Kościoła, które przeprowadzono tuż przed rozpoczęciem Soboru i dziś, 50 lat później.

Więcej…
 
Słowacja: Cyryl i Metody bez aureoli

Wizerunek śś. Cyryla i Metodego bez aureoli znalazł się w końcowej wersji projektu monety, zatwierdzonej przez Bank Centralny Republiki Słowacji. Wydanie pamiątkowego numizmatu o nominale 2 euro planuje się na maj 2013 r. z okazji 1150. rocznicy przybycia świętych na Wielką Morawę. Inicjatorem pamiątkowej edycji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i urząd reprezentujący Słowację w relacjach z Unią Europejską.

Pierwowzór monety przeszedł standardowe konsultacje z właściwymi urzędami w Brukseli i został dopuszczony do obiegu na terenie całej Unii. Następnie słowacki bank nieoczekiwanie zmienił zatwierdzony wcześniej projekt. Aureole znad głów śś. Cyryla i Metodego zniknęły, podobnie jak znaki krzyża znajdujące się na ich płaszczach.

Więcej…
 
O racjonalności wiary chrześcijańskiej mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej

Wiara chrześcijańska nie jest irracjonalna. Przeciwnie, zakłada ona posługiwanie się rozumem, a ze swej strony poszerza jego horyzonty, otwiera nasze oczy na całą rzeczywistość – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o wierze. Na samym jej wstępie Papież zastrzegł, że w chrześcijaństwie poznanie Boga nie ma jedynie charakteru intelektualnego, lecz jest zawsze wydarzeniem spotkania. „Bóg przybliżył się do człowieka, pozwolił się mu poznać, dostosowując się do ograniczeń ludzkiego rozumu, wynikających z jego stworzoności” – powiedział Benedykt XVI.

Więcej…
 
Afrykański kardynał apeluje w Strasburgu do eurodeputowanych

Apel o wierność chrześcijańskim korzeniom Europy, które domagają się przestrzegania wolności religijnej dla każdego człowieka, wystosował do eurodeputowanych kard. Peter Turkson. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” spotkał się z nimi w Strasburgu. Wziął tam udział w konferencji na temat podstawowych swobód obywatelskich i dyskryminacji chrześcijan na świecie.

Więcej…
 
Wietnamska Komisja Iustitia et Pax żąda dla katolików prawa do wkładu w poprawę sytuacji kraju

Krytyczną analizę coraz bardziej pogarszającej się sytuacji w Wietnamie przeprowadziła Komisja Iustitia et Pax przy tamtejszym episkopacie. Zawarła ją w raporcie, który zamieściła na swym portalu internetowym. Opracowała go, odpowiadając na zachętę zawartą w liście pasterskim wietnamskich biskupów na Rok Wiary. Pogłębia w nim krytykę, jaką wyraziła już w swoim pierwszym raporcie w maju. Pogorszenie we wszystkich dziedzinach potwierdzają obserwatorzy w Wietnamie i za granicą, a zaczął się do niego przyznawać nawet rząd w wystąpieniu premiera z 22 października.

Wietnamska Komisja Iustitia et Pax wspomina nieuzasadnione wyroki, wydane m.in. w procesie dwóch młodych katolików i protestanta z 20 września w Vinh. Manipulując wymiarem sprawiedliwości na salę sądową nie wpuszczono nawet najbliższych krewnych.

Więcej…
 
CZUWANIE MODLITEWNE W INTENCJI EWANGELIZACJI KRAKOWA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !


SEKRETARIAT EWANGELIZACJI ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ  POD PRZEWODNICTWEM  KS. BP GRZEGORZA RYSIA

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA CZUWANIE MODLITEWNE W INTENCJI EWANGELIZACJI KRAKOWA,

 

do Centrum Jana Pawła II "Nie Lękajcie się" w Łagiewnikach.

 

W sobotę, 24 listopada br. rozpoczniemy Mszą św. o godz. 17.00.

 

Więcej…
 
Ukrzyżowanie Dzieciątka Jezus

Bóg stał się dzieckiem

 

W maju 1998 r. zorganizowano na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie wystawę ukazującą chrześcijaństwo widziane oczyma dzieci. Wśród prac małych artystów, które wzbudziły największe zainteresowanie, był rysunek pt. "Ukrzyżowanie Dzieciątka Jezus". Zwykle Boże Narodzenie kojarzy się nam z radością z przyjścia do nas Syna Bożego. Tymczasem Wcielenie Jezusa Chrystusa to początek Jego drogi krzyżowej, to w pewnym sensie pierwsza stacja męki Pańskiej. Z miłości do człowieka Bóg stał się dzieckiem. Dzieckiem, dla którego nie było miejsca na tej ziemi. Dzieckiem, które urodziło się w ubogiej stajni i które Herod chciał zabić. W Święta, w czasie których śpiewamy kolędę: "Podnieś rękę, Boże Dziecię", warto zastanowić się nad naszą postawą wobec dzieci oraz nad ich losem.

 

Więcej…
 
Rozum ścigający serce

Tylko ten, kto się zakochał prawdziwie, poznaje smak krzyża, z którego nie da się zejść o własnych siłach. Miłości uczymy się przez całe życie. Z tego nie zdaje się matury... Tu nie ma żadnego klucza. Jest tylko "otchłań" w której ból, samotność, radość i nadzieja, złączone w jedno... nigdy nie przestaną boleć...

 

Miłość prawdziwa "umiera", nie przestaje umierać. Bo jeśli mam siebie komuś ofiarować, to będzie bolało. Musi zaboleć. Szczególnie wtedy, gdy zostaje się odrzuconym. Wisisz wtedy na krzyżu i wydaje ci się, że nie ma nic oprócz ciemności. Że słońce zgasło, że z każdym oddechem powietrze zdaje się coraz cięższe. A przecież to nie prawda...

 

Więcej…
 
Pokochać Samego Siebie Miłością Chrystusa

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego"

(Mt 22, 39)

 

1. Wprowadzenie

Katechizm Kościoła Katolickiego nie analizuje oddzielnie drugiego przykazania miłości, czyli przykazania miłości międzyludzkiej lecz rozumie je jako ostateczny efekt wypełnienia wszystkich Bożych przykazań w odniesieniu do człowieka. Z tego powodu analiza przykazań, które odnoszą się do relacji międzyludzkich (przykazania IV - X) nosi w Katechizmie zbiorczy tytuł: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (por. KKK 2196).

 

Miłość bliźniego realizuje się zatem poprzez wierne wypełnianie wszystkich przykazań Bożych, które odnoszą się do relacji międzyludzkich. Są to następujące przykazania: "czcij ojca twego i matkę twoją (Pwt 5,16), "nie będziesz zabijał" (Wj 20,13), "nie będziesz cudzołożył" (Wj 20, 14;), nie będziesz kradł" (Wj 20, 15; ), "nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek" (Wj 20, 16), "nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego" (Wj 20, 17), "nie będziesz pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego" (Wj 20, 17). Katechizm poddaje szczegółowej analizie wszystkie powyższe zasady jako konkretne przejawy miłości w relacjach między ludźmi (por. KKK 2197-2557).

 

Więcej…
 
Irlandia: biskupi w „sprawie Savity”

„Kościół katolicki nigdy nie nauczał, że życie dziecka poczętego jest ważniejsze od życia matki. Ich życie jest jednakowo cenne i święte z uwagi na wspólne im człowieczeństwo”. W ten sposób rada stała episkopatu Irlandii odniosła się do głośnej sprawy śmierci Savity Halappanavar i jej dziecka, co media wciąż prezentują jako efekt obowiązywania w tym kraju zakazu aborcji.

Kościół przyznaje, że sam wypadek jest „wielką tragedią” i wyraża solidarność z rodziną zmarłej. Zaznacza jednak, że w etyce katolickiej dopuszczalne jest ratowanie życia matki przy pomocy terapii, które mogłyby narazić na szwank jej dziecko, o ile oczywiście zrobiono wszystko dla uratowania obojga.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 następna > ostatnia >>

Strona 465 z 492