Rodzina a problem alkoholowy

W jaki sposób poznać, że ktoś jest alkoholikiem? Przez to, że taka osoba nie potrafi wypić niewielkiej ilości alkoholu i na tym poprzestać. Alkoholicy albo nie piją nic, albo się upijają. Nie są w stanie już do końca życia odzyskać kontroli nad alkoholem, ale mogą nie pić nic. Wtedy stają się trzeźwymi alkoholikami. Nie jest to możliwe bez skorzystania z terapii i bez wejścia do grup samopomocy - Anonimowych Alkoholików lub Klubów Abstynenta.  

 

Alkoholik to ktoś śmiertelnie zakochany w alkoholu (to zakochanie samo nie minie). To także ktoś, kto nałogowo oszukuje samego siebie (system iluzji i zaprzeczeń), czyli łudzi się, że nie jest uzależniony i wmawia sobie, że picie alkoholu nie niszczy jego zdrowia, życia i relacji międzyosobowych.
 

 

Więcej…
 
Papież do ekumenicznej dykasterii: Kryzys wiary naszych współczesnych wymaga wspólnego świadectwa wszystkich chrześcijan

Na związek między skutecznością ewangelizacji a świadectwem jedności wyznawców Chrystusa wskazał Benedykt XVI, spotykając uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Obradują oni nad znaczeniem ekumenizmu dla nowej ewangelizacji, która, jak przypomniał, była niedawno tematem Synodu Biskupów.

Papież nawiązał do Roku Wiary, który ogłosił w 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę, że ojcowie soborowi widzieli bardzo ścisły związek między zadaniem ewangelizacji a przezwyciężaniem podziału wśród chrześcijan. W Dekrecie o ekumenizmie stwierdzili: „Ten podział otwarcie sprzeciwia się woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla świata, a nadto przynosi szkodę najświętszej sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Ojciec Święty podkreślił konieczność uwzględniania w działaniach ekumenicznych kryzysu wiary, pojawiającego się dziś także tam, gdzie życie chrześcijańskie przez wieki kwitło.

Więcej…
 
Watykan: międzynarodowa konferencja o szpitalu jako miejscu ewangelizacji

W Watykanie rozpoczęła się dziś konferencja „Szpital, miejsce ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”. W trzydniowych obradach w auli synodalnej biorą udział dyrektorzy szpitali, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i duchowni.

Konferencję organizuje Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jej przewodniczący abp Zygmunt Zimowski zwraca uwagę, że zwiększa się rozdźwięk między osiągnięciami technicznymi w medycynie a szacunkiem okazywanym pacjentom. W związku z kryzysem gospodarczym dostęp do usług medycznych jest ograniczany, a szpitale zaczynają działać jak przedsiębiorstwa. Szpitalni kapelani stoją dziś przed wyzwaniem ochrony godności i życia pacjentów, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie mają wypełniać swoją misję apostolską.

Więcej…
 
ONZ: watykański apel o walkę z ubóstwem i postawienie w jej centrum osoby

Stolica Apostolska stale popiera międzynarodowe działania mające na celu wykorzenienie ubóstwa – podkreśliła jej delegacja na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W oświadczeniu złożonym w poniedziałek 12 listopada w Nowym Jorku przed komitetem zajmującym się tym problemem przypomniano, że już przed 45 laty Paweł VI w encyklice Populorum progressio wzywał do budowania świata bardziej ludzkiego dla wszystkich, w którym żadne grupy nie rozwijałyby się kosztem innych. Trzy lata temu Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate apelował o „odpowiedzialne sprawowanie władzy nad naturą”. Prosił kraje rozwinięte o ograniczenie zużycia energii i umożliwienie korzystania z jej zasobów narodom, które nie mają do nich dostępu.

Więcej…
 
Paragwaj: masoneria i sekty przeszkodą w ewangelizacji

Loże masońskie i sekty. To nie urojenia wyznawców spiskowych teorii, ale konkretne problemy konkretnego społeczeństwa i Kościoła lokalnego. Chodzi o Paragwaj, gdzie temat ten pojawił się na obradach plenarnych episkopatu. W komunikacie końcowym biskupi dali wyraz zaniepokojeniu wzrastającą liczbą tego rodzaju związków i organizacji. „Masoneria i sekty to zewnętrzne przeszkody w dziele ewangelizacji” – czytamy w dokumencie. Biskupi przypominają też wiernym, dlaczego nie wolno wstępować do loży: „Masoneria nie uznaje boskości Jezusa Chrystusa i proponuje mieszaninę filozofii i filantropii sprzeczną z chrześcijańską wiarą”.

 

Więcej…
 
Egipt: katolicki głos o koptyjskim patriarsze

Nowy patriarcha Teodor II powinien zerwać z dotychczasowym sposobem działania koptyjskich papieży, usunąć się w polityczny cień oraz umożliwić wiernym świeckim wypowiadanie się we własnym imieniu i w obronie swych praw. Takiego zdania jest zwierzchnik katolickich Koptów w Egipcie, bp Cyryl William. Jest on administratorem koptyjskokatolickiego patriarchatu Aleksandrii.

W wypowiedzi dla Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie hierarcha uznał bp. Tawadrosa za najlepszego z zaproponowanych kandydatów na patriarchę. Przypomniał jednocześnie, że poprzedni koptyjski papież Szenuda III miał bardzo określoną linię polityczną. Dziś wydaje się, że potrzeba bardziej duchowego charakteru patriarchalnej posługi. „Wielu myślało, że Szenuda III mówi w imieniu wszystkich Koptów – stwierdził bp William. – A to nie było w porządku. Koptowie powinni mówić za siebie, a papież ma zająć się sprawami duszpasterskimi i duchowymi”.

Więcej…
 
Urugwaj: biskupi o aborcji

„Zgoda na śmierć niewinnych istnień ludzkich godzi w tradycję naszego kraju i nie rozwiązuje istniejących problemów”. W ten sposób episkopat Urugwaju skomentował depenalizację aborcji, dokonaną niedawną przez tamtejszy parlament. Biskupi zebrani na swej sesji plenarnej zwracają uwagę, że dziecko jest zawsze darem i Bożym błogosławieństwem, a zarazem nadzieją i inwestycją w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa. Dlatego prawne dopuszczenie aborcji musi budzić w najwyższym stopniu rozgoryczenie Kościoła.

Więcej…
 
Irlandia: kiedy umiera ciężarna, zawsze winne jest dziecko?

„W Irlandii zmarła 31-letnia kobieta, bo szpital odmówił jej aborcji” – ten tytuł przewija się od kilku dni w niemal wszystkich mediach. W istocie opiera się on jedynie na opinii zrozpaczonego męża, a nie lekarzy – oświadczył irlandzki minister zdrowia James Reilly, apelując do mediów, by nie szafowały wyrokami pod adresem służby zdrowia w tym kraju. Podkreślił on, że w chwili obecnej nie dysponuje on żadnym dowodem na to, że 31-letnia Hinduska zmarła z powodu antyaborcyjnego prawodawstwa Irlandii. Tym niemniej, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, ministerstwo zdrowia powołało niezależną komisję, która ma zbadać ten przypadek. Osobne dochodzenie prowadzi też uniwersytet w Galway, do którego należy szpital, gdzie zmarła pacjentka.

Więcej…
 
SPRAWA ŻYCIA LUB ŚMIERCI

Wszędzie tam, gdzie brakuje miłości lub gdzie ona zamiera,
przychodzi śmierć pod różnymi postaciami:
od wojen do samobójstw, od dzieciobójstwa do eutanazji.
Także śmierć zamaskowana, śmierć na raty,
np. w postaci alkoholizmu czy narkomanii.

      

W jednej z radomskich szkół średnich byłem świadkiem jak szesnastolatek podszedł do mikrofonu i w obecności swoich nauczycieli oraz sześciuset kolegów obojętnym głosem wyznał, że od roku pije piwo i inne napoje alkoholowe oraz że wie, iż w ten sposób wchodzi na drogę alkoholizmu. Zdaje sobie też sprawę, że takie postępowanie prawdopodobnie doprowadzi go do śmierci. Zrozumiałe, że po tego typu wyznaniu zapanowała zupełna cisza i konsternacja w sali gimnastycznej, wypełnionej po brzegi pedagogami i młodzieżą. Następnie zebrani usłyszeli bardzo konkretne pytanie: "Proszę księdza, dlaczego miałbym sobie nie szkodzić, skoro nikt mnie nie kocha? Mama wyjechała rok temu do Włoch i dotąd nie napisała nawet jednego listu. Nie zależy jej na moim losie. Tata jest alkoholikiem. On nie potrafi kochać nawet samego siebie. Ja też już siebie nie kocham i zupełnie jest mi obojętne to, co się ze mną stanie".
     

 

Więcej…
 
Benedykt XVI na audiencji ogólnej: Człowiek niewierzący może poznać Boga. Musimy mu w tym pomóc

Kontemplacja piękna stworzenia, odkrycie głębi ludzkiego serca oraz spotkanie z człowiekiem wierzącym to trzy miejsca, które mogą otworzyć niewierzących na Boga. Papież mówił o tym na audiencji ogólnej. Przypomniał, że żyjemy w epoce ateizmu praktycznego, w którym już nie neguje się istnienia Boga, ale uważa się je za mało istotne, żyje się tak jakby Boga nie było. Zadaniem Kościoła jest wyrwanie człowieka z tej obojętności na Boga. Nie jest to łatwe. Nie sprzyjają temu zewnętrzne okoliczności oraz fałszywe wyobrażenia o wierze. Aby pomóc niewierzącym, można się jednak posłużyć trzema sposobami. Pierwszym jest uważna obserwacja świata – powiedział Benedykt XVI.

Więcej…
 
Rwanda: Bracia z Taizé na afrykańskiej pielgrzymce zaufania

W stolicy Rwandy rozpoczęło się dzisiaj regionalne spotkanie młodzieży zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé w ramach „Pielgrzymki zaufania przez ziemię”. Bierze w nim udział 8 tys. Afrykańczyków. Chętnych było jednak dużo więcej. „Rzadko się nam to zdarza, ale tym razem ze względów organizacyjnych musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników” – powiedział Radiu Watykańskiemu brat Luc. Do Kigali przyjechali przede wszystkim młodzi z Afryki Środkowej. Są też niewielkie delegacje z innych regionów Czarnego Lądu, a także stu Europejczyków, którzy przez ostatni tydzień byli goszczeni w jednej z wiosek i mogli w ten sposób poznać realia afrykańskiego życia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 następna > ostatnia >>

Strona 468 z 491