Święto patronalne Radia Watykańskiego

Także dzisiejsze liturgiczne święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała ma związek ze środkami przekazu. Drugi z biblijnych Bożych posłańców jest bowiem patronem mediów elektronicznych, w tym Radia Watykańskiego. Zgodnie z tradycją wspólnota redakcyjna, techniczna i administracyjna papieskiej rozgłośni modliła się i świętowała. Przyznano też papieskie odznaczenia trojgu zasłużonym pracownikom.

Więcej…
 
Indie: modlitwa i post zakonnic w intencji pokoju w Syrii

Modlitwa i post w intencji pokoju w Syrii trwa także w Indiach. Podjęły ją m.in. siostry ze zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Jak podkreśla przełożona wspólnoty w Bombaju, do szczególnej modlitwy zmotywowało je to, że ich zgromadzenie zostało założone przez bł. Jakuba Alberione właśnie w duchu św. Pawła. „To właśnie w Damaszku, na ulicach którego teraz rządzi śmierć i zniszczenie, Apostoł spotkał Chrystusa. Stąd nasze wołanie o przywrócenie w tym regionie sprawiedliwości i pokoju” – podkreśla siostra Valeriana.

Więcej…
 
Francuski episkopat: brońmy małżeństwa!

Kościół we Francji jeszcze mocniej włączył się do toczącej się w tym kraju debaty na temat rządowego projektu ustawy dążącej do zalegalizowania tzw. małżeństw homoseksualnych. Po propozycji zorganizowania w tej sprawie narodowego referendum komisja ds. rodziny i społeczeństwa francuskiego episkopatu wydała dokument będący merytoryczną analizą argumentów „za” i „przeciw” zmianie definicji małżeństwa. Dokument jest zarazem wezwaniem do wszystkich wierzących, by aktywnie włączyli się w dyskusję i bronili małżeństwa jako wyłącznego związku kobiety i mężczyzny otwartego na potomstwo.

Więcej…
 
Sekretarz watykańskiej dykasterii: w obliczu kryzysu farmaceuci mają się kierować sumieniem

„Farmaceuci dzisiaj: jaka praca, jaka przyszłość, jaka nadzieja?”. Pod takim tytułem, nawiązującym do sytuacji kryzysu w dzisiejszym świecie, odbył się od 21 do 23 września w Paryżu kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Brał w nim udział sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

Więcej…
 
Benedykt XVI na audiencji ogólnej: Liturgia to podstawowe miejsce spotkania z Bogiem

To nie przypadek, że Sobór Watykański II na początku swych obrad zajął się liturgią. W ten sposób chciano ukazać prymat Boga. Bo gdzie ukierunkowanie na Boga nie jest najważniejsze, wszystko inne traci orientację. Podstawowym kryterium liturgii jest zaś zwrócenie się ku Bogu, aby móc uczestniczyć w Jego dziele – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej na placu św. Piotra. Kontynuując cykl katechez o modlitwie, dziś przeszedł od świadectw Pisma Świętego do liturgii, która, jak zauważył, jest dla chrześcijanina podstawowym miejscem spotkania z Bogiem. W niej bowiem Chrystus urzeczywistnia dla nas swe zbawcze dzieło – podkreślił Papież. Tak jego katecheza została streszczona po polsku:

Więcej…
 
Wiersze - Elwira Ożarowska

TACY SAMI
 
Mój bracie
Siostro moja 
To ja
Zwyczajny człowiek jak TY
Mam to samo serce
Pragnienie szczęścia
Kocham zapach kwiatów i pomarańczy
Tak samo lubię Colę i lody
Ten sam błękit mamy nad głowami
A tam w  górze
Prócz ciepłych promieni Słońca
Kołują jak zwykle czarnobiałe jaskółki
Z lotu ptaku dostrzec można
Maleńkie białe stokrotki
I nas..
Pragnących szczęścia i Miłości ludzi
 

Tychy 19.09.2012   

 

Więcej…
 
Watykan na forum ONZ: aborcja zwiększa śmiertelność wśród kobiet

Nie aborcji, lecz tak podstawowych środków, jak sterylne rękawice, antybiotyki, właściwe wyżywienie czy pomoc kompetentnej położnej, potrzeba dziś na świecie, by obniżyć umieralność kobiet w czasie ciąży i połogu – powiedział na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Watykanu. Uczestniczył on w dyskusji na temat raportu Rady na temat śmiertelności kobiet. Choć w ostatniej dekadzie statystyki znacząco się poprawiły, to w 2010 r. w czasie ciąży bądź połogu zmarło niemal 300 tys. kobiet. Abp Silvano Tomasi podkreślił, że wciąż są to liczby bardzo dramatyczne. Tym bardziej, że większości zgonów można było zapobiec. Watykański dyplomata poddał krytycznej ocenie oenzetowski raport. Rozmija się on bowiem z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, a jego celem nie jest pomoc kobietom, lecz promowanie aborcji.

Więcej…
 
Sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej o świeckich w nowej ewangelizacji

Wierni świeccy potrzebują dobrej formacji chrześcijańskiej. Winni docierać do wszystkich środowisk i brać udział w życiu publicznym – uważa prof. Guzmán Carriquiry. Pochodzący z Urugwaju sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej mówił wczoraj w kolegium św. Augustyna w stolicy Peru, Limie, o roli laikatu w nowej ewangelizacji. Ten pierwszy świecki zajmujący w Kurii Rzymskiej takie stanowisko, z zawodu adwokat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Sekretarzem tej komisji, działającej przy Kongregacji ds. Biskupów, został w ub. r. Wcześniej był przez 20 lat podsekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, gdzie pracował łącznie 40 lat, począwszy od 1971 r.

Więcej…
 
Małżeństwo - balast czy brak wiary?

"Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.  Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.  Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.  Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan.  To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.  Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja.  Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.  Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża!  Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony. " (1 Kor 7, 1-11)

 

Obserwując obecną sytuację rodzin mozna zauważyć co raz większy spadek zawieranych małżeństw sakramentalnych. Wzrasta jednak ilość związków tzw wolnych, partnerskich opartych na zwykłych relacjach człowieka do człowieka, bez uwzględniania wzajemnej odpowiedzialności a także odpowiedzialności za nowe życie, które może sie począć w wyniku pożycia. Mało tego - co raz bardziej zauważa sie wzrost związków partnerskich tej samej płci  a posuwajac sie dalej ku większym upadkom człowieczeństwa - usilne walki o legalizacje takich związków za formalne związki, którym należą sie takie same prawa jak związkom naturalnym a więc miedzy kobietą i mężczyzną, w tym tez prawa do adopcji dzieci. Nie mam nic do takich ludzi, gdyz każdemu należy się szacunek, są jednak różnice miedzy naturalnymi związkami a związkami tej samej płci. Największy jednak problem pojawia się, gdy tego typu związki zaczynają się domagać większych praw. Czy to ma oznaczać, że każda forma związku która powstaje ma domagać się swoich praw wbrew naturze? Czy także Kościół ma ulegać i dążyc do uznawania takich związków jako związki sakramentalne?

 

Więcej…
 
Pokusa ucieczki

Była noc, gdy w Getsemani pojmano Jezusa. Noc wypełniona nienawiścią wrogów i strachem przyjaciół. Ewangelista Mateusz zaznaczy: “wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”. Wiemy dobrze, że wcześniej wszyscy zapewniali Jezusa o swojej wierności, o tym, że zostaną z Nim na zawsze. On jednak znał ich słabość, dlatego kazał im modlić się w Ogrójcu, bo gdy uderzą Pasterza, rozpraszają się i owce.

 

Scena z Getsemani jest o tyle tragiczna co i bogata w treść. Znajdziemy tu i pocałunek i zdradę; znajdziemy porywczość Piotra  i bierność pozostałych Apostołów; znajdziemy odcięte ucho sługi arcykapłana i gest uzdrowienia. W Apostołach ostatecznie zwyciężyła pokusa ucieczki.  Zapewne i Jezus mógł pod osłoną nocy takiej ucieczki próbować, wymykał się przecież niejeden raz prześladowcom. Teraz jednak nadeszła Jego godzina. Pozostał, aby się wypełniło wszystko, co o Nim było napisane. Pozostał, by spełnić wolę Ojca – przyjąć kielich gorzkiej męki.

 

Więcej…
 
Wspomnienie z pogrzebu Siostry Lidii Szulc

Bogu niech będą dzięki za szczęśliwy powrót naszej Matki i Sióstr z Kamerunu. Zamieszczamy krótki opis tych dni i nieco zdjęć oddających atmosferę pożegnania naszej Siostry Lidii Szulc. Nie zapominajmy i otaczajmy naszą modlitwą Siostry Misjonarki i tych wszystkich, którzy w pewien sposób poczuli się osieroceni. Niech Dobry Bóg błogosławi i udziela potrzebnych łask.

 

28 sierpnia 2012
Siostra Lidia Szulc od wielu lat pracowała na misji w Garoua Boulaϊ. Zbliżał się rok szkolny, więc wybrała się po przybory szkolne dla dzieci do Bertoua, oddalonego 250 km od Garoua Boulaϊ. Poprosiła Pana Antoniego jako kierowcę, gdyż ostatnimi czasy zapadała często na malarie i czuła się słabo. Pan Antoni wiele razy służył Siostrze jako kierowca.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 następna > ostatnia >>

Strona 468 z 474