Niebezpieczne pozory

XXXII niedziela zwykła, B; 1 Krl 17,10-16; Ps 146,6c-10; Hbr 9,24-28; Mt 5,3; Mk 12,38-44, Winnica 11 listopada 2012 roku.


Jezus potrafił pójść na ucztę do publicznych grzeszników, ujął się za prostytutką, wziął za ucznia celnika. Jezus umiłował to co grzeszne i słabe. Z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem jednej kategorii osób. Można ją określić jednym zdaniem – faryzeusze i uczeni w Piśmie.

 

Dzisiejsza ewangelia daje tego dowód: "Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok." (Mk 12,38-40)

 

Więcej…
 
Kryterium dobra i zła

Kryterium postępowania są wartości i normy moralne,
a nie przeżycia czy subiektywne przekonania.


Przeżycia nie są kryterium dobra i zła
 


Zadaniem chrześcijan jest precyzyjne ukazywanie kryteriów dobra i zła, gdyż ludzie, którzy czynią zło, mistrzowsko manipulują myśleniem i argumentami po to, by usprawiedliwiać własne postępowanie. Ci, którzy czynią zło, chętnie podejmują na ten temat dyskusję z nadzieją, że „udowodnią” światu, iż to, co czynią, jest czymś dobrym, a przynajmniej normalnym, mieszczącym się w normach uczciwego postępowania. Skrzętnie wykorzystują przy tym każdy, najmniejszy nawet brak precyzji w argumentacji tych, którzy bronią Dekalogu i podstawowych norm moralnych.
 

 

Więcej…
 
Szukam dojrzałej kobiety... Do bycia matką...

„Kryzys ojcostwa” nie pojawia się znikąd. To, że wielu mężczyzn nie jest w stanie zrealizować się w byciu ojcem jest często pokłosiem innego problemu, mianowicie „kryzysu macierzyństwa”. O ile „kryzys ojcostwa” doczekał się wielu solidnych analiz i w miarę merytorycznych dyskusji, o tyle kobieta mająca poważne trudności w przeżywaniu swojego macierzyństwa pozostaje wciąż tematem tabu albo żadnym tematem, bo (ponoć) problem nie istnieje…

 

Macierzyństwo wpisane jest w naturę kobiety. To fakt. Zresztą nie tylko biblijny i teologiczny. W antropologii i psychologii również jest o tym mowa. Ale czy natura pokiereszowana przez wiele doświadczeń życiowych (np. aborcję) jest w stanie stworzyć dziecku klimat macierzyńskiej miłości w stu procentach?...

 

Więcej…
 
Papież do włoskich scholi liturgicznych: muzyka sakralna może na nowo zbliżyć do Boga

Muzyka sakralna może wspierać wiarę i nową ewangelizację. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając Scholae Cantorum z całych Włoch. 6 tys. uczestników pielgrzymki zorganizowanej przez Włoskie Stowarzyszenie św. Cecylii wypełniło aulę Pawła VI. Jutro zaśpiewają oni na Mszy, której w bazylice watykańskiej przewodniczyć będzie jej archiprezbiter, kard. Angelo Comastri.

Nawiązując do 50-lecia otwarcia Soboru i do Roku Wiary Papież wskazał, że słuchanie śpiewów liturgicznych może przyczynić się do nawrócenia, jak w przypadku św. Augustyna. Wiara rodzi się zawsze ze słuchania Słowa Bożego, oczywiście nie tylko przez zmysły, ale umysłem i sercem. Niewątpliwie śpiew nadaje odmawianiu psalmów i pieśni biblijnych większą siłę przekazu. Św. Augustyn w swym dziele o muzyce przyznaje, że piękny śpiew może pomóc w przyjęciu Słowa Bożego. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium poucza, że „śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii” (n. 112).

Więcej…
 
Ustanowienie Papieskiej Akademii Języka i Kultury Łacińskiej

W liturgiczne wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i znakomitego łacinnika, Benedykt XVI, mocą listu apostolskiego zatytułowanego Latina lingua, ustanawia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej (Pontificia Academia Latinitatis). W pierwszej części dokumentu czytamy między innymi o roli, jaką Kościół odgrywał w poznawaniu i propagowaniu kultury i języka, który w określonym momencie historycznym stał się jego językiem oficjalnym. Również w naszych czasach znajomość łaciny wydaje się nieodzowna przede wszystkim dla studium źródeł, podstawowych dla wielu dyscyplin kościelnych, przede wszystkim dla teologii, liturgii, patrystyki i prawa kanonicznego. Do dzisiaj w tym języku są redagowane księgi liturgiczne rytu rzymskiego, najważniejsze dokumenty Magisterium papieskiego i oficjalne akty Biskupa Rzymu.

Więcej…
 
Ks. Lombardi: „małżeństwa” homoseksualne nie chronią gejów, ale krzywdzą dzieci

Na różne sposoby można chronić homoseksualistów przed dyskryminacją. Jednakże nazywanie ich związku małżeństwem nie służy temu celowi. Monogamiczny związek mężczyzny i kobiety jest zdobyczą cywilizacji, którego teraz się wyrzekamy. Dzieciom zaś odmawiamy prawa do ojca i matki – tak watykański rzecznik prasowy skomentował ostatnie wydarzenia w Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Na różnych szczeblach przeforsowano tam decyzje o nobilitacji związków osób tej samej płci. Rodzina, małżeństwo kobiety i mężczyzny tracą swą uprzywilejowaną pozycję względem innych związków – ostrzega ks. Federico Lombardi SJ.

Więcej…
 
Kard. Sepe: w Neapolu mafiosi nie wejdą już do kościoła, nawet po śmierci

Zakazałem moim księżom wpuszczać członków mafii do kościoła. Jeśli się nie nawrócą, nie otrzymają ani sakramentów, ani kościelnego pogrzebu – oświadczył kard. Crescenzio Sepe, metropolita Neapolu. Głównymi ulicami miasta poprowadził on wczoraj wieczorem międzyreligijny marsz przeciw tamtejszej mafii Kamorze.

 

Więcej…
 
Przyznać się do Jezusa...

Przyznać się do Jezusa to nie lada sztuka. Szczególnie w środowisku, które z Chrystusem i Jego Kościołem nie ma nic wspólnego. Wiele razy siedzimy zupełnie zbici z tropu i zażenowani, słysząc ostre wywody na temat księży (czasami słuszne innym razem nie) i tych wszystkich, którzy dają się zwieść "czarnej międzynarodówce" podporządkowanej Watykanowi.

 

Co wtedy robić?... Wdawać się w dyskusje, bronić Kościoła do ostatniej kropli krwi?... A może milczeć, modląc się w ciszy serca i zawierzając rozgadane towarzystwo Bożemu miłosierdziu?...

 

Więcej…
 
Bóg jest inny... chrześcijanin także...

Zacznijmy od żartu. Potem będzie już śmiertelnie poważnie.


Pani na katechezie kazała dzieciom narysować anioła. Jasiu narysował anioła z czterema skrzydłami. – Jasiu, czy ty widziałeś gdzieś anioła z czterema skrzydłami? – A z dwoma pani widziała?

 

Jak się jednak okazuje, dzisiejsze pierwsze czytanie, to aniołowie mają trzy pary skrzydeł. Oczywiście jest to wizja. Bóg nie ma innych możliwości, by skontaktować się z człowiekiem, jak dać mu słowo lub obraz.

 

Więcej…
 
Indie: zgwałcone dwie chrześcijańskie nastolatki, jedna zamordowana

Chrześcijanie indyjskiego stanu Orisa są w szoku po tym jak dwie nastolatki zostały brutalnie zgwałcone, a jedna z nich następnie zamordowana. Choć do gwałtów doszło w różnych okolicznościach przypuszcza się, że w obu wypadkach sprawcami są hinduistyczni ekstremiści polujący na bezbronne chrześcijanki. 13-latki zostały zaatakowane w czasie obchodów hinduistycznego święta Dussehara, symbolizującego zwycięstwo boga Ramy nad złem.

Więcej…
 
Rzym: przygotowania przed spotkaniem Taizé

Coraz większego tempa nabierają przygotowania do jubileuszowego etapu Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Europejskie spotkanie, organizowane po raz 35. przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé, odbywać się będzie na przełomie roku w Rzymie. Przygotowaniom towarzyszy codzienna modlitwa oraz spotkania organizowane we wszystkich rzymskich parafiach. Swe podwoje przed młodymi otwierają nie tylko katolickie wspólnoty Wiecznego Miasta, ale również protestanckie i prawosławne. Mówi organizujący spotkanie br. Marek ze wspólnoty Taizé.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 następna > ostatnia >>

Strona 470 z 490