14 Dniowa Droga Krzyżowa : Stacja IX PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 20 marca 2016 10:34

Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie... Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

 

Trzeci upadek Jezusa. Trzeci i ostatni przed śmiercią na krzyżu. Jezus wie, że nie może się poddać, wie, że musi po raz kolejny powstać by dojść do miejsca swej śmierci, wie, że musi wypełnić wolę Boga do końca, wie, że musi wygrać ze śmiercią, aby uwolnić ludzi od tego co mogłoby wprowadzić ich w wieczną śmierć. Z trudem podnosi się i idzie dalej, idzie po zwycięstwo, idzie po ZMARTWYCHWSTANIE.

Czym będzie śmierć na krzyżu w porównaniu z tak chwalebnym zwycięstwem.

 

Często upadamy, nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie. Często brakuje nam wiary, nadziei i miłości do Chrystusa, aby podnieść się i pójść dalej, po zwycięstwo, po uwolnienie się z niewoli grzechów.

 

 

 

Ciągle przy nas tkwi szatan, który nakłania nas do zaprzestania walki, do poddania się, „bo dalsza walka nie ma sensu, bo Bóg i tak nie interesuje się nami, bo gdyby nas kochał to nie dopuściłby do takich upadków”. Cała masa pokus i tylko jakaś część wstaje i idzie dalej, pokonuje złego aby doświadczyć zwycięstwa, aby pełnić wolę Chrystusa, aby uwolnić się z niewoli grzechów, które niszczą życie człowieka. Taka walka jest bardzo trudna, taka walka wiąże się często z cierpieniem, z utratą tych, których kochamy (nałogi alkoholizmu, narkomanii, hazardu itp.), taka walka kończyć się może śmiercią – naszą, kogoś bliskiego lub innych ludzi. Im dłużej trwamy w upadku tym większe cierpienie na nas spada, tym trudniej się podnieść. Bez krzyża się nie podniesiemy, bez krzyża nie zrozumiemy sensu tej walki, sensu cierpienia naszego i innych. Krzyż jest tym drzewem na którym możemy się oprzeć aby wstać i pójść dalej, pójść za Chrystusem. Wielu podjęło się walki, wielu upadło i wstało, aby wygrać.

 

Jeśli upadłeś poproś Chrystusa o pomoc, spojrzyj na krzyż i proś Jezusa tak, jak prosił Dobry Łotr, który zawisł obok Jezusa. Poprosił szczerze – jako grzesznik i wygrał zbawienie. Czas Wielkiego Tygodnia to czas walki, ale także czas zwycięstwa. Chcesz być przegranym czy wygranym?

Chcemy wygrywać zawody, chcemy wygrywać duże pieniądze i jak bardzo o to walczymy ?

Czy stać nas aby wygrać nasze zbawienie? Czy jesteśmy w stanie stanąć szczerze w prawdzie o nas samych i uznać siebie za grzeszników? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć NIE złemu i spojrzeć z pokorą na krzyż i zawołać: „Jezu Chryste, Synu Dawida ulituj się nade mną grzesznikiem?”

Czy może chcemy trwać w tym upadku do końca nie licząc na pomoc Chrystusa? Przyjemności, rozkosze, wygoda, pieniądze, władza nie dadzą nam zbawienia. Niczego nie zabierzemy ze sobą odchodząc z tego świata. Nie pochwalimy się tym stając przed Bogiem. Bóg będzie oceniać nasze dusze, nasze uczynki względem Boga i bliźnich. Nic nam nie pomogą te wszystkie dobra materialne, mamona w osiągnięciu zbawienia.

 

Niech ten czas Wielkiego Tygodnia będzie czasem szczególnego wgłębienia się w Tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, czasem szczególnej adoracji Krzyża jako symbolu zbawienia,

 

 

INTENCJE MODLITEWNE:

Za nas wszystkich, którzy często upadamy raniąc swoimi grzechami Miłosierne Serce Chrystusa, abyśmy dzięki Słowu Bożemu mogli otworzyć oczy, spojrzeć na krzyż i uznać siebie za grzeszników, abyśmy dzięki Słowu Bożemu mogli uczyć się pokory, miłości względem bliźnich, ofiarności. Za wszystkich, którzy zaślepieni bogactwami tego świata nie widzą tego co ich niszczy, co prowadzi ich do zguby, aby Bóg otworzył im oczy i mogli poznać prawdę o miłości Boga do człowieka, o zbawczej śmierci Chrystusa, aby uznając swoją grzeszność szczerze pojednali się z Bogiem.

 

 

MODLITWA:

Boże Ojcze, wejrzyj na grono grzeszników proszących o pomoc w walce z naszymi grzechami, słabościami, nałogami, które czynią z nas niewolników i pomóż nam w tej walce, w podnoszeniu się z upadków, w godnym naśladowaniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Podawaj nam Swoją rękę, abyśmy mogli z pokorą, szczerością wyznawać swoje grzechy i podążać za Twoim Synem przyjmując wszystko co nam dajesz. Otwieraj nasze serca na Twoje Słowo, aby mogło nas prowadzić i czynić z nas prawdziwych świadków wiary.

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


 

Poprawiony: czwartek, 24 marca 2016 04:48