Litania do św. Franciszka z Asyżu Drukuj
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
sobota, 12 stycznia 2013 13:05

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się nad nami.

Św. Franciszku Seraficki, módl się nad nami.
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, ozdobiony znamionami Męki Jezusowej,
Św. Franciszku, obdarzony mocą czynienia cudów,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, przepełniony miłością bliźniego,
Św. Franciszku, miłośniku pokory,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, miłośniku czystości,
Św. Franciszku, wolny od dóbr świata,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła Świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:
Boże, który przez zasługi Serafickiego Ojca świętego Franciszka, ubogacasz swój Kościół nową rodziną, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem – wolni od dóbr ziemskich – nasze najgłębsze pragnienia kierowali ku dobrom niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 ŹRÓDŁO:  http://www.fmm.opoka.org.pl