Litania do św. Faustyny Drukuj
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 01 lutego 2013 12:02

Kyrie eleison - Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Święta Faustyno - módl się za nami.
Córo ubogiego polskiego ludu
Od dzieciństwa znana z pobożności
Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami
Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi

 

Chlubo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Zwana przez nowicjuszki "teologiem", dzięki budującym rozmowom
Pełna uwielbienia dla Stwórcy za ogrom i piękno Jego dzieł
Zjednoczona z Bogiem niezależnie od zajęć i okoliczności życia
Stale obcująca z Najświętszą Trójcą we wnętrzu swej duszy

Prowadzona przez Dzieciątko Jezus drogą pokory i prostoty serca
Pouczana przez Mistrza ukrytego w Najświętszym Sakramencie
Utwierdzona w swojej misji wstrząsającym widokiem czyśćca i piekła
Obarczona ciężkim krzyżem choroby i słabości
Mimo słabego zdrowia podejmująca w duchu ofiary wyczerpujące prace

Ciężko doświadczona przez siostry nie znające twej drogi
Pełna miłości i słodyczy wobec zadających cierpienia
Cierpliwa i spokojna wśród bolesnych prób i upokorzeń
Naznaczona ukrytymi ranami Ukrzyżowanego
Obdarzona udziałem w Jezusowym kielichu męki i goryczy

Do cierpień dopuszczonych przez Boga dodająca surowe umartwienia
Wyniszczona na polu heroicznej walki o dusze
Nazwana przez Jezusa "hostią" i "ofiarą"
Ochłodo i rozkoszy Serca Jezusowego
Podtrzymywana w męce przez obcowanie z mieszkańcami Nieba

Wybranko Maryi, wezwana do ćwiczenia się w cnotach Jej najmilszych
Zaszczycona przez Jezusa, na prośbę Maryi, złotym pasem czystości
Obsypana pociechami niebiańskimi za cenę wyrzeczenia się radości ziemskich
Oczyszczona przez ciemności i rozterki wewnętrzne
wśród burz i pokus zawsze wierna woli Bożej

Wprowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem
Żywy obrazie Boga nie ograniczonego w swoim miłosierdziu
"Sekretarko" Jezusa Miłosiernego
Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze Źródła Miłosierdzia
Wzorze bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu i w Jego miłosierdziu

Przez swój "Dzienniczek" nauczycielko uczonych i prostaczków
Pouczona przez Boga o stanie dusz ludzkich oraz o ich powołaniu
Miłosierna wspomożycielko ubogich
Apostołko zagrożonych grzeszników
Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie

Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa
Ratunku konających wśród leków i pokus
Orędowniczko wyznających grzechy w trybunale Bożego Miłosierdzia
Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych
Ofiaro całopalna za Polskę, świat i Kościół

Orędowniczko swojej ojczyzny przed tronem Boga
Przewodniczko zastępu dusz, niosących swój krzyż z radością
Szafarko łask, udzielanych ziemi strumieniach Wody i Krwi z Serca Jezusa
Opiekunko apostołów, niosących światu orędzie wiecznego zbawienia


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


- Módl się za nami, święta Faustyno
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się:


Boże, nasz Ojcze, Ty nie chcesz karać grzeszników, lecz okazujesz im swoje nieskończone miłosierdzie, jeśli tylko podążają z naczyniem ufności do strumieni Wody i Krwi z przebitego Serca Jezusowego. Skoro pouczyłeś nas o tej ufności i zasadach duchowego wzrostu przez przykład życia oraz pisma świętej Faustyny, wysłuchaj jej modlitw za nami i pozwól nam iść bez przeszkód droga wskazaną przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


źródło:   http://christusrex.brzegdolny.pl