Duch Święty zstąpi na Ciebie PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 21 grudnia 2014 10:54

IV Niedziela Adwentu, Rok B

 

"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł."

(Łukasz 1,26-38)

 

Maryja rozważała słowa Anioła. Zatrzymuje się nad tym, co przychodzi od Boga, co jest tchnieniem innego życia. Wchodząc w słowa przekazane od Ojca pozwala się im ogarnąć. Słowa nas otulają, kształtują, rzeźbią, pieszczą, pocieszają, coś ważnego w nas rodzą lub zabijają. W zależności od tego, kogo słuchamy, takimi się stajemy. Przyzwalamy na podobieństwo do tego, którego słowa bierzemy do serca.

 

Anioł wzywa Maryję do radości, mówi o łasce Boga i Jego bliskości. Słowo Pańskie jest przekazywane raz w klimacie radości, innym zaś razem w aurze smutku, bólu i odczuwania niepewności, w lęku. Określonych słów, zadań, które z nich wynikają nie można przyjąć inaczej jak wtedy, kiedy jesteśmy unoszeni przez radość. Człowiek radosny odczuwa moc do poniesienia wielu trudności i pokonania przeszkód. Jej odczuwanie sprawia, że nie lękamy się w nadmiarze tego, co ma się dokonać z życiem naszym czy osób nam bliskich.

 

Bóg najpierw umacnia darem radości, aby możliwe było przyjęcie tego, co do końca niejasne, niezrozumiałe, skryte zasłoną tajemnicy. Sytuacja niedopowiedziana tworzy klimat niepokoju, a taką jest propozycja Boga skierowana do Maryi. Bóg nie pokazuje „do końca” tego, co zamierzył. Oczekuje zawierzenia, czyli ufnego przyjęcia wpierw, zanim stanie się to, co zamierzył.

 

Dar radości jest prowadzeniem przez Ducha Świętego tam, gdzie człowiek sam z siebie nie miałby odwagi podążać. Siłą ducha odnosimy zwycięstwo nad lękami serca, umysłu i ciała.

 

Maryja otrzymuje „pełnię łaski”, całkowite Boże zaufanie, pełnię wolności. Tam, gdzie jest pełnia i głębia w wymiarze ducha, tam też największe pocieszenie i największe strapienie. „Komu wiele dano”, ten wiele cierpiał będzie. „Komu wiele zlecono”, będzie chodził w odczuwaniu samotności i opuszczeniu przez Boga i ludzi.

 

Pełna wiedza o naszej przyszłości mogłaby napełnić serca tak wielkim lękiem, iż moglibyśmy, tak się wydaje w ludzkim rozumieniu, odmówić przyjęcia daru. Po wielu latach życia na ścieżkach Pana niektórzy powiadają: „Gdybym wiedział na początku, jak trudną jest droga proponowana przez Boga, nie wszedłbym na nią”. Niesie nas ludzka radość, niepełna świadomość tego, co będzie, piękne pragnienia i to, że Bóg jest z nami.

 

Siłą Maryi jest zapewnienie, iż Bóg będzie w Jej życiu. Świadomość Jego bliskości jest szczególnie ważna, gdy nie doświadczamy zrozumienia u ludzi, a wręcz przeciwnie, odrzucenie. Życie ze świadomością, że Bóg proponuje nam misję i nie wycofuje swojego wsparcia w jej wypełnieniu, podnosi na duchu.

 

Maryja jest ufna. Siłą zaufania Bogu jest Jej „Niepokalane Poczęcie”, czystość, która pozwala patrzeć na wszystko, o czym mówi Bóg przez Anioła, bez uprzedzeń, bez podejrzeń, bez strachu i zniechęcenia.

 

 

AUTOR: ks. Józef Pierzchalski SAC

 

 

ŹRÓDŁO: