Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – Patronów Europy – Święto PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 13 lutego 2015 23:00

Trzeba nam dzisiaj podjąć to wołanie Świętego Jana Pawła II i naszemu życiu przywrócić to oblicze misyjności, wnoszenia wartości chrześcijańskich, tak w nasze osobiste życie, jak również w życie naszego środowiska.

 


Zadanie to w obecnym czasie nie jest proste ani łatwe, dlatego trzeba prosić o wstawiennictwo tych, którzy to czynili tak skutecznie i owocnie – Patronów Europy – Świętych: Cyryla i Metodego.

 

 

 

 

 

 

Zadanie głoszenia Ewangelii Chrystusowej jest pilnym i naglącym również w obecnym czasie. Święty Jan Paweł II mówiąc o nowej ewangelizacji, widział potrzebę intensywniejszego głoszenia Dobrej Nowiny w dzisiejszym, mocno zeświecczałym społeczeństwie zarówno Europy, jak również całego cywilizowanego świata. Społeczeństwo to odchodzi, bowiem od swoich dawniejszych korzeni – chrześcijańskich korzeni!

 

 

Święci Patronowie dnia dzisiejszego mogą i powinni być dla nas natchnieniem i wzorem do naśladowania. Poszli oni, bowiem w nieznane dla siebie tereny i kraje, aby głosić Chrystusa, w którym każdy człowiek może dopiero w pełni zrozumieć i poznać samego siebie. Przynieśli oni krajom słowiańskim Ewangelię Chrystusa ukazującą prawdziwą wielkość i godność każdego człowieka.

 

 

 

Dzisiaj niestety ludzie zaczynają odchodzić od tego ożywczego nurtu życia i popadają w nowe pogaństwo i to o wiele trudniejsze do wytępienia niż tamto pierwotne! Dlatego potrzeba na nowo głosić Dobrą Nowinę, aby mogła ona przywrócić do życia obumierające wartości: prawdy, dobra i piękna we współczesnych społeczeństwach. To zadanie dotyczy nas wszystkich. Powinniśmy zaczynać od rechrystianizacji swojego otoczenia i jego obyczajów, przede wszystkim zaś od osób najbliższych nam. Święty Jan Paweł II przemawiając w Santiago de Compostella, apelował do słuchaczy o podjęcie dzieła ponownej ewangelizacji Europy poprzez przetwarzanie swojego otoczenia w duchu Chrystusowym. Mówił wtedy:

 

 

 

„Ja, Biskup Rzymu i Pasterz Kościoła Powszechnego, kieruję do ciebie, stara Europo, okrzyk pełen miłości; powróć do siebie samej. Bądź sobą. Odkryj swoje źródła. Ożyw swoje korzenie. Ożyw owe autentyczne wartości, które sprawiły, że twoja historia i obecność na innych kontynentach okazały się chwalebne i dobroczynne”.

 

 

 

Trzeba nam dzisiaj podjąć to wołanie Świętego Jana Pawła II i naszemu życiu przywrócić to oblicze misyjności, wnoszenia wartości chrześcijańskich, tak w nasze osobiste życie, jak również w życie naszego środowiska. Zadanie to w obecnym czasie nie jest proste ani łatwe, dlatego trzeba prosić o wstawiennictwo tych, którzy to czynili tak skutecznie i owocnie – Patronów Europy – Świętych: Cyryla i Metodego. Amen.

 

 

 

Autor: o. Jan Rzepiela CSsR senior – Wykładowca, misjonarz i duszpasterz, obecnie emeryt – Tuchów

 


źródło: