Sobota Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 27 lutego 2015 22:57

Pan Jezus od swoich wyznawców domaga się jednak często postaw wręcz heroicznych.


Świadczy o tym fragment odczytanej dzisiaj Ewangelii. Pan Jezus żąda od swoich uczniów miłowania nieprzyjaciół, czyli tych wszystkich, którzy nas nie tylko nie kochają, lecz wręcz nienawidzą.


Sobota Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu

28 lutego 2015 roku

„Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”

 

 

Człowiek religijny jest zobowiązany do zachowania przykazań, nadanych mu przez Boga. Zazwyczaj te Boże nakazy nie wymagają od ludzi rzeczy czy postaw bardzo trudnych do osiągnięcia.

 

Pan Jezus od swoich wyznawców domaga się jednak często postaw wręcz heroicznych. Świadczy o tym fragment odczytanej dzisiaj Ewangelii. Pan Jezus żąda od swoich uczniów miłowania nieprzyjaciół, czyli tych wszystkich, którzy nas nie tylko nie kochają, lecz wręcz nienawidzą. W zestawieniu z Prawem Starego Testamentu, które głosiło: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”, Jezusowe Prawo miłości w tak szerokim rozumieniu: „a Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” – stawia nam bardzo wysokie wymagania moralne.

 

 

Jezus stwierdza, że aby być dobrym Jego wyznawcą, trzeba najpierw być dzieckiem Boga, Naszego Ojca, który kocha wszystkich, bez wyjątku. Mówi: „tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Tak, więc trzeba stwierdzić, że Jezus domaga się od swoich wyznawców prawie Boskiej doskonałości.

 

 

Teraz, kiedy przeżywamy okres wielkopostnej pokuty, warto pomyśleć: co ja mogę uczynić, aby choć trochę przypominać swoim postępowaniem i całym swoim życiem dobroć i miłość samego Boga?

 

 

Na koniec prośmy Chrystusa: Panie udziel nam daru takiej miłości, jakiej od nas oczekujesz. Amen.

 

 

Autor: o. Jan Rzepiela CSsR senior – Wykładowca, misjonarz i duszpasterz, obecnie emeryt – Tuchówźródło: