Wtorek Trzeciego Tygodnia Adwentu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 15 grudnia 2015 00:32

Każdy może doświadczyć Bożego miłosierdzia. Musi jednak uznać, że go potrzebuje, w myśl słów dzisiejszego psalmu:

Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka.


Wtorek Trzeciego Tygodnia Adwentu

15 grudnia 2015 roku

 

 

 

Nietrudno zauważyć, że swoim dzisiejszym nauczaniem Jezus chce nas zaniepokoić. Słowa skierowane do arcykapłanów i uczonych: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” musiały budzić opór słuchaczy dwa tysiące lat temu tak, jak czynią to dzisiaj.

 

 

 

 

Celnik w Biblii to przecież współpracownik rzymskiego okupanta, który niejednokrotnie zdobywa niegodziwe zyski na rodakach. Kim jest nierządnica i dlaczego była przedmiotem wzgardy prawowiernych Izraelitów, chyba nie trzeba tłumaczyć. Powstaje pytanie: Czy Chrystus nie przesadził, dając przypowieść, z której wynika, że lepiej być celnikiem lub nierządnicą, którzy uwierzyli, niż niewierzącym arcykapłanem czy uczonym w Piśmie? Czy to nie nazbyt ostre postawienie sprawy? Przecież celnik i nierządnica stanowią jawne zgorszenie. Może słuszniej byłoby dać pierwszeństwo tym, którzy przynajmniej zewnętrznie realizują Prawo?

 

 

A jednak dla Jezusa nie liczy się pobożna maska, którą nakładamy dla przykrycia niewierności. On pragnie przyjąć człowieka takim, jaki jest, szczerego i autentycznego, ze wszystkimi słabościami. Dlatego Jezus chętnie zasiadał do stołu z grzesznikami, którzy przychodzili do Niego po pomoc.

 

Przed nadchodzącymi świętami wielu z nas przystąpi do sakramentu pojednania.

 

Dzisiejsza Ewangelia daje nam wskazówkę, z jakim usposobieniem iść do spowiedzi. Ona nie powinna być zakładaniem maski, przykrywaniem grzechu, łagodzeniem lub pomijaniem tego, co w moim życiu było ewidentnie złe. Jeśli przystąpię do konfesjonału w szczerości, po dobrym rachunku sumienia, otrzymam przebaczenie i zasiądę z Jezusem do stołu Jego Ciała i Krwi – Eucharystii.

 

 

 

Każdy może doświadczyć Bożego miłosierdzia. Musi jednak uznać, że go potrzebuje, w myśl słów dzisiejszego psalmu:

Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka.

 

 


Autor: Brat kleryk Tomasz Bil CSsR, Student II roku filozofii WSD Redemptorystów w Tuchowie


źródło:

 


Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2015 17:04