Jeszcze na ten rok je pozostaw PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 28 lutego 2016 00:15

III Niedziela Wielkiego Postu. Rok C

 

 

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć".

(Łukasz 13,1-9)

 

 

 

 

Drzewem figowym nie przynoszącym owocu jest człowiek. Wzruszająca jest postawa ogrodnika (Jezusa), który broni drzewa figowego (człowieka) przed właścicielem winnicy (Bogiem Ojcem), aby nie zostało wycięte. Jezus okazuje człowiekowi współczucie, zrozumienie dla stanu, w którym się znalazł. Liczba trzy (lata) wskazuje na to, że po jej przekroczeniu powinien dokonać się przełom, zmiana. Tymczasem nie jest ona widoczna.

 

Oczekiwania Boga są słuszne. Podobnie jak drzewo, które nie przynosi owocu, wyjaławia ziemię, tak również człowiek lekceważący zasady, wartości, zadania, do których przestrzegania zobowiązał się, osłabia w innych motywację do rozwoju, wysiłku, walki. Możemy poznać siebie po naszych czynach, po prawdzie i pięknie. Człowiek jest taki, jakie jest jego postępowanie, czyli jaki owoc przynosi. Oczekiwanie Boga na owoc jest równoznaczne z pragnieniem rozwoju człowieka, jego dojrzałości. Oczekiwania stymulują rozwój. Jeśli inni nie mają od nas, w miarę naszych możliwości, większych oczekiwań, może to oznaczać, że nie zależy im na naszym rozwoju.

 

Równocześnie przypowieść ta mówi o kryzysie człowieka. Bóg skłania się do decyzji radykalnej. Człowiek musi ponieść konsekwencje swojej postawy. Taka jest logika sprawiedliwości. W tym jednak pojawia się to, co jest naszą nadzieją w odniesieniu do Boga, a mianowicie, Jego miłosierdzie. Bóg zawsze jest po stronie człowieka. Nie zniechęca się ludzką słabością, ociężałością, a nawet lekceważeniem Jego słowa. Cierpliwie czeka. Stąd słowa: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc”.

 

„Rok” jest szansą dla człowieka do wyjścia z kryzysu. W tym okresie dokona się okopanie drzewa. Co to znaczy okopać? Okopać, to znaczy spulchnić, odgarnąć ziemię wokół drzewa poprzez kopanie w ziemi. To zająć się w szczególny, wyjątkowy sposób tym jednym drzewem. Okopać, to również ranić ziemię wokół drzewa. Zranienie uczuć bardzo często postrzegamy, jako zło. Tymczasem, to może być czynnik odradzający ludzkie serce, budzący je z ospałości, lenistwa, połowiczności życia.

 

„Obłożę nawozem”. Ogrodnik zamierza zgnoić ziemię wokół drzewa, która wcześniej została poraniona, okopana. Pojawia się skojarzenie, że często człowiek zraniony i zgnojony, wchodzi na drogę mądrości. Jest to obraz niezwykle drastyczny. Jesteśmy ziemią, która co jakiś czas potrzebuje doświadczenia ran (okopania) i upokorzeń (zgnojenia, a tym samym nawożenia), aby przyniosła owoc. Wiele różnych doświadczeń uznajemy w naszym życiu za niepotrzebne. Nie rozumiemy Boga, dlaczego dopuszcza do kryzysów i strat. Może tekst Ewangelii, którą medytujemy, jest odpowiedzią na pytanie, które się często pojawia. Tak trudną i bolesną może być droga odzyskiwania zdolności do owocowania w winnicy Pana.

 

 

AUTOR: ks. Józef Pierzchalski SAC

 

 

ŹRÓDŁO:

Poprawiony: niedziela, 28 lutego 2016 10:04