Sobota pierwszego tygodnia Wielkiego Postu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 06 marca 2020 21:42

Sobota, 7 marca 2020 roku


I tydzień Wielkiego Postu, Rok AWczoraj słyszeliśmy wezwanie Chrystusa do unikania wszystkiego, co mogłoby wprowadzić niepokój we wzajemnych kontaktach z bliźnimi, oraz do pojednania z nimi, gdy powstanie jakieś nieporozumienie. Ewangelia dzisiejsza kontynuuje ten temat. Pan Jezus chce nas nakłonić do przeanalizowania naszego stosunku do tych, których określamy mianem naszych wrogów i nieprzyjaciół.

 

Często jesteśmy bardzo pobłażliwi wobec siebie i niezwykle surowi w ocenie innych. Rzadko dostrzegamy potrzeby naszych braci, a łatwo posądzamy ich o działanie na naszą szkodę. Wydaje się nam, że niewielu jest takich, którym winniśmy pomóc albo których powinniśmy przeprosić, natomiast trwamy w przekonaniu, że wielu w różny sposób zawiniło wobec nas.

Bywa, że bliźni wyrządził nam krzywdę lub sprawił poważną przykrość swoim zachowaniem. Jednakże na brak miłości, nienawiść czy nawet prześladowanie chrześcijaninowi nie wolno odpowiedzieć nienawiścią, życzeniem zła, a tym bardziej wyrządzaniem zła. Nasza chrześcijańska miłość musi różnić się od pogańskiej. Taką postawę chrześcijan z pierwszych wieków opisuje w pewnym piśmie Tertulian żyjący na przełomie II i III w. po Chr. Znajdujemy w nim następujący fragment skierowany do pogan:


„Ileż razy prześladowaliście chrześcijan (...), nie szanując nawet zmarłych, spoczywających w grobach. (...) A przecież, czy do tej pory my, tak zjednoczeni i odważni aż do śmierci, odpłaciliśmy się wam za otrzymane obelgi?”
I mówi dalej:
„A przecież wystarczyłaby jedna noc, abyśmy z pomocą kilku pochodni pomścili się na was, gdyby nam wolno było odpłacać złem za zło. (...) Jeślibyśmy chcieli postąpić, nie mówię, jak skryci mściciele, lecz jak otwarci wrogowie, czy myślicie, że zabrakłoby nam siły ludzi i żołdactwa?”
I komentuje:
„Nam zakazane jest chcieć zła, czynić zła i myśleć o złu przeciwko komukolwiek”.

Niechaj usłyszane dziś słowa staną się inspiracją do przemyśleń i analizy naszego stosunku do innych ludzi. Musimy uczynić wszystko, aby wyeliminować z naszego życia pojęcie „nieprzyjaciel”. Tych zaś, którzy okażą się naszymi prawdziwymi wrogami, musimy nauczyć miłować się na wzór Chrystusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34). Powinniśmy pamiętać o tym zwłaszcza wtedy, gdy zbieramy się na ponowienie ofiary krzyża.

 

 

autor: o. Andrzej Makowski CSsR Przełożony domu zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie
oraz wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin


źródło: