Rozważania na każdy dzień
Rozważanie na 24.11.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 23 listopada 2016 22:17

XXXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28



W końcowym okresie nauczania w Jerozolimie, krótko przed aresztowaniem, Jezus kontynuuje wyjaśnianie okoliczności związanych ze zniszczeniem Jerozolimy oraz swoim powrotem na ziemię. Aż do Jego powtórnego przyjścia wytrwali uczniowie będą chronieni przed ludźmi, którzy ich potępiają i prześladują z powodu ich wiary w Niego.


Więcej…
 
Rozważanie na 17.11.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 17 listopada 2016 07:35

XXXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10); Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44



Nazwa Jerozolima oznacza Pokój, Miasto Pokoju. Pokój Boży to skutek pojednania z Bogiem, czyli usprawiedliwienia i zbawienia dostępnego przez wiarę. Do Jerozolimy zbliża się Boży Mesjasz, zwiastujący pokój, Jego przeciwnicy już przygotowują się do ograniczenia Jego wpływu w mieście. Ponieważ zaliczą Go do grona wielu mesjaszów pojawiających się w Jerozolimie co roku. Proroczy opis upadku Jerozolimy wskazuje, że przywódcy religijni zbierają żniwo błędu popełnionego nie tylko przez siebie, lecz również swoich poprzedników, wraz ze wszystkimi dotkliwymi tego konsekwencjami.

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 17:52
Więcej…
 
Rozważanie na 9.11.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 08 listopada 2016 22:42

XXXII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22


Czytając ten fragment Ewangelii należy również pamiętać, że Kościół jest wspólnotą wszystkich wierzących,a dusza to świątynia Boga. Za każdym razem jednak zatrzymujemy się przed duszą, która swoją postawą, zachowaniem lub choćby myślami, narusza świętość, czystość całego Kościoła, uderza w niego osłabiając go.

 

 

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 23:43
Więcej…
 
Rozważanie na 3.11.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 02 listopada 2016 23:15

XXXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Flp 3, 3-8a; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10

Trzy przypowieści łączą liczby: ginie jedna ze stu owiec; zagubiona została jedna z dziesięciu monet; duszę i majątek zmarnował jeden z dwóch braci. Trzy przypowieści łączy wspólna reakcja: radość z powodu odzyskania kogoś lub czegoś.
Jezus opowiada o pasterzu, który szuka zagubionej owcy, a po jej odnalezieniu cieszy się wraz z przyjaciółmi.

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 00:23
Więcej…
 
Rozważanie na 24.10.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 23 października 2016 22:59

XXX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ef 4, 32-5, 8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17



Grzech pierworodny wykrzywił obraz świata w naszych sercach. Więc nie wszystko, co złe spostrzegamy rzeczywiście jako zło. Ulegamy temu złu, wybieramy je codziennie, a jednocześnie buntujemy się przeciwko cierpieniu, które dotyka nas, jako konsekwencja wyboru zła. My jednak tego nie widzimy. To właśnie bunt nie pozwala nam spojrzeć obiektywnie, w związku z tym, nadal nie dostrzegamy przyczyn takiego stanu rzeczy i bardziej pogrążamy się w kolejnych wyborach zła.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 17.10.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 16 października 2016 22:36

XXIX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ef 2, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21



Chciwość nie jest obca ludzkiej duszy. Chęć gromadzenia sobie zapasów, chęć nabywania ciągle nowych rzeczy, chęć „zabezpieczenia się” na przyszłość, chęć posiadania więcej i więcej. To jest również w nas.  Nie jesteśmy wolni od żadnych słabości.



Co takiego jest złego w gromadzeniu sobie zapasów? W byciu „zapobiegliwym”? Otóż dusza najmniejsza ma przede wszystkim zajmować się Bogiem. Jej serce ma trwać przy Bogu. Matka Najświętsza składa dusze najmniejsze u stóp Krzyża, by adorowały Jezusa Konającego. Serca nasze mają całe należeć do Jezusa. Nieustannie zajmować się Jego cierpieniem. Rozważać je, jednoczyć się z nim. Przyjmować je.

Więcej…
 
Rozważanie na 3.10.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 02 października 2016 23:26

XXVII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Gal 1, 6-12; Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b); Łk 10, 25-37; Łk 10, 25-37



Uczony w Prawie dobrze znał swoją dziedzinę: doskonale wiedział co jest najważniejsze. Wiedział, że trzeba kochać Boga i bliźniego. Wiedział też, że nie jest to takie łatwe, zwłaszcza, jeśli chodzi o bliźniego. I dlatego próbował znaleźć dla siebie okoliczność łagodzącą, czy wręcz zwalniającą od zachowania Prawa. „Nie wiem, kto jest moim bliźnim, więc nie mogę być za dobry, bo a nuż wyświadczę przysługę komuś, komu nie muszę? Na wszelki wypadek będę więc powściągliwy w dobroci.”

 

Poprawiony: niedziela, 02 października 2016 23:36
Więcej…
 
Rozważanie na 28.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 27 września 2016 23:37

XXVI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C

 

Job 9, 1-12. 14-16; Ps 88 (87), 10bc-11. 12-13. 14-15 (R.: 3a); Flp 3, 8-9; Łk 9, 57-62

 

Głoszenie królestwa Niebieskiego odbywać się będzie poprzez nasze postawy, sposób życia, myślenia, mówienia. Całymi sobą świadczyć o nim będziemy. W nas ludzie będą widzieć Boga, Jego królestwo. Za naszym świadectwem pójdą. Tak, jak świadkami królestwa są święci. Tak jak o królestwie Niebieskim świadczył Nasz Papież Jan Paweł II. Był wielkim świadkiem Boga i Jego miłości oraz miłosierdzia. Jest wielu świadków świeckich. Mamy przecież pośród nas świętych, którzy żyli w rodzinach lub samotnie. Ich życie przebiegało zwyczajnie, a jednak przez nich Bóg rozlewał łaskę miłości. Bo odpowiedzieli na powołanie i poszli za głosem Boga.

 

Więcej…
 
Rozważanie na 26.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 26 września 2016 03:39

XXVI Tydzień Okresu Zwykłego Rok C


Job 1, 6-22; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b); Mk 10, 45; Łk 9, 46-50




Wielkość ucznia Jezusa jest tym większa, im większe jest jego poddanie się Bogu. Patrząc na radosne dziecko, pokorne i poddane swoim rodzicom, rozumiemy rolę uczniów Jezusa w świecie. Osiągną więcej, będąc sługami, niż panami. Kto przyjmuje Jezusa jak dziecko, przyjmuje Boga, który go posłał. O znaczeniu człowieka wierzącego i jego pozycji w Jego królestwie, decyduje Bóg.


Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2016 08:52
Więcej…
 
Rozważanie na 5.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 04 września 2016 23:15

XXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a); J 10, 27; Łk 6, 6-11


Jezus w szabat ożywił martwą rękę człowieka, objawił chwałę i moc Boga. Uczynił szabat wielu uczestników nabożeństwa w synagodze, może najlepszym w ich dotychczasowym życiu. Ożywiła się ich wiara, wzrosło zaufanie do Boga. Ich dusze zostały pociągnięte ku prawdzie i temu, co dobre. Być może rozpoznali już, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

Więcej…
 
Rozważanie na 4.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 04 września 2016 04:59

XXIII Niedziela Zwykła, Rok C


Mdr 9, 13-18b; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); Flm 9b-10. 12-17; Ps 119 (118), 135; Łk 14, 25-33


Czasami nasze życie wydaje się nam trudne, skomplikowane, mamy wrażenie że sytuacje dnia dzisiejszego przerastają nas, rozwiązania tych problemów są bardzo skomplikowane. Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas abyśmy Chrystusa zapraszali do siebie w naszą codzienność. Jezus zaprasza nas do dźwigania naszego krzyża, często zastanawiamy się co jest naszym codziennym krzyżem i często go wiążemy z naszą codziennością, a zwłaszcza z bólem i cierpieniem, a to w naszych sercach rodzi ból i smutek.

 


Więcej…
 
Rozważanie na 25.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 24 sierpnia 2016 23:56

XXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 1); Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51


Uczniowie wierzący w Jezusa Chrystusa stanowią jeszcze niewielką grupę w społeczeństwie izraelskim. Zastanawiają się nad tym, jak pogodzić przygotowanie do przyszłej służby z troską o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. Wcześniej usłyszeli: "Szukajcie natomiast Jego królestwa, a to będzie wam dodane."
O przyszłości nie powinni myśleć z lękiem. Im zostaje dane królestwo - zbawienie, panowanie i obecność Boga w świecie. Ludzie na całym świecie tego potrzebują.
Złodziej mógł się włamać robiąc otwór w glinianym murze żydowskiego domu typowego dla Palestyny. Ludzie bardziej zamożni, których domostwa miały grubsze mury, mieli zwykle sługi pilnujące drzwi i niewolnika, który był „rządcą" lub „szafarzem" pełniącym pieczę nad ich majątkiem.


Poprawiony: czwartek, 25 sierpnia 2016 00:05
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 26