Rozważanie na 1.09.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 19:00

XXII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


1Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37

 

„Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy”. To jedno zdanie niech posłuży nam za podstawę do rozważań. Jezus rozpoczął swoją nauczycielską działalność w wieku ok. trzydziestu lat. Od razu Jego nauka poparta czynami robiła na ludziach ogromne wrażenie. Sami musimy przyznać, że nie spotykamy, na co dzień kapłanów przemawiających do nas z taką mocą słowa, czyniących cuda, uzdrawiających, wyrzucających złe duchy. Taki kapłan zdarza się raz na jakiś czas. Dlatego szanujmy swoich kapłanów i módlmy się za nich, by tak zjednoczyli się z Jezusem, aby Boska moc była w ich słowach i całej postawie.

 

 

 

Bóg powołując daje pewne predyspozycje duszom wybranym, by wsłuchując się w Jego głos, idąc za wskazaniami, poprowadziły inne dusze drogą zbawienia, w sposób, jaki podaje Bóg. Zazwyczaj jest to ukazanie w nowym świetle jakiejś Prawdy, dogmatu lub przymiotu Boga, by skupić ludzką uwagę na tym niezmiernie ważnym fakcie podkreślając miłość, która dyktuje to nowe objawienie, miłosierdzie i dobroć Boga,. Natomiast, by móc na niej kroczyć, trzeba poznawać Miłość, a więc Boga. Bóg nie pozostawia nas samych z tym zadaniem. On daje nam wszystko, byśmy mogli tę drogę w swoim życiu realizować.

 

On szuka dróg, by dotrzeć do serc ludzkich, ale te nie chcą nawet popatrzeć. Nie chcą spojrzeć na Boga! Niepojęta cywilizacja, która samą siebie doprowadza do śmierci! Bowiem tylko ten żyje, nad kim nieustannie jest oblicze Boga, nad kim czuwa Jego oko, nad kim Jego błogosławieństwo rozpościera swe skrzydła. To nie są tylko utarte zwroty, wyrażenia bez znaczenia. Są Prawdą przedstawioną w sposób obrazowy, by człowiek lepiej mógł ją zrozumieć. Bóg chce, abyśmy zobaczyli, że nad nami nieustannie czuwa oblicze miłości.

 

 

Poprawiony: sobota, 15 sierpnia 2015 11:08