Rozważanie na 3.10.2015 Drukuj
Wpisany przez Beata   
piątek, 02 października 2015 23:22

XXVI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


Ba 4, 5-12. 27-29; Ps 69 (68), 33-35. 36-37 (R.: por. 34a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24


Siedemdziesięciu dwóch uczniów powróciło z pierwszej samodzielnej misji do wybranych przez Jezusa miast i wsi. mieli przygotować ludzi na przyjście Jezusa, jako Mesjasza, mieli mówić: "Już blisko was jest królestwo Boże", my już słyszeliśmy, widzieliśmy i uwierzyliśmy.

 

Napełnienie Duchem oznacza poddanie się prowadzeniu i mocy Ducha Świętego. Nie oznacza ilości, lecz postawę. O poddaniu życia Duchowi Świętemu czytamy kilka razy. Pismo święte opisuje, że owocem napełnienia Duchem Świętym jest radość, szczęście oraz uwielbienie Boga.

 

Gdy wrócili i z radością opowiedzieli: "Panie, na Twoje imię nawet demony są nam uległe". Uczniowie wykonaniem misji potwierdzili swoją wiarę i gotowość do służby. To nie same dary, lecz ufność i posłuszeństwo Jezusowi sprawiło, że doświadczyli natychmiastowej skuteczności imienia Jezus.

 

Zanim poszli, zostali uzbrojeni w moc Bożą, aby pokonywali skorpiony symbolizujące przeszkody stawiane przez ludzi na drodze czyjegoś powołania, aby zapanowali nad wężami, czyli ze złymi duchami lub magią, aby przetrwali różne przeciwności.

 

Wiara jest ratunkiem, pomocą, rodzi nadzieję, zaufanie i przemianę życia na takie, które podoba się miłującemu ich Bogu. Wiara ludzi prostych, przyciąga ich do Boga, a wiedza i mądrość zasłania Boga wielu innym. Zbawia, a nie sama wiedza o Bogu.