Rozważanie na 5.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 04 października 2015 22:27

XXVII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


Jon 1, 1 – 2, 11; Jon 2, 3. 4. 5. 8 (R.: por. 7c); J 13, 34; Łk 10, 25-37


Przyjrzyjmy się całej tej scenie, rozmowie Jezusa z uczonym. Jezus mówił o miłości Boga i bliźniego. O ile, co do miłości Boga nie było żadnych pytań, o tyle miłość bliźniego wzbudziła pewne wątpliwości. Dlatego człowiek ten pyta: „A kto jest moim bliźnim?” Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż pytanie zadaje uczony, a w przypowieści pojawia się kapłan i lewita, jako postacie negatywne, natomiast postacią pozytywną okazuje się Samarytanin - a więc człowiek z grupy społecznej nielubianej, nieuznawanej przez uczonych w Piśmie, to powinno nas to głęboko zastanowić. Na co nam dzisiaj Jezus zwraca uwagę?

 

 

Pierwsza sprawa, to postać tego uczonego, którego pytanie ma pewien podtekst. Nie zadał on tego pytania w szczerości serca. Pytanie to było swego rodzaju zaczepką, prowokacją i wyrazem pychy, chociaż niewyrażonej wprost. Jezus reaguje od razu. Natychmiast sprowadza tego uczonego na ziemię, aby się nie wywyższał. Pokazuje mu, iż sprawa bliźniego nie dotyczy statusu społecznego, warstw społecznych, ale serca. Nie dość na tym.

 

Jezus zwraca jego uwagę na fakt, iż wartość człowieka nie może być mierzona pozycją społeczną, majątkiem, wykształceniem, a nawet ogólnym szacunkiem okazywanym danej osobie. Jego wartość tkwi w nim, a pochodzi od Boga. Człowiek jest wartością ze względu na pochodzenie Boskie jego duszy. Ze względu na to, iż jest stworzeniem Bóg wyróżnił go pośród innych istot dając nieśmiertelną duszę - boski pierwiastek. Uczynił go wolnym a nieuzależnionym od instynktów. Człowiek jest wartością samą w sobie i nikt nie może umniejszać jej znaczenia.

 

Kim jest bliźni? To ten, który okazał miłosierdzie! Jakie znamienne słowa! Jeśliby wziąć pod uwagę znaczenie językowe słowa „bliźni”, to jest to ktoś bliski, ktoś blisko, to może być krewny.