Rozważanie na 26.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 25 października 2015 23:24

XXX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


Rz 8, 12-17; Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7ab. 20-21 (R.: por. 21a); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17

Jezus przychodzi, aby uwolnić człowieka z tego, co go zniewala, jest bolączką oraz tego, co mu przeszkadza normalnie żyć. Chrystus jest tym, który niesie wolność, uwolnienie, wyzwolenie! Człowiek przez grzech pierworodny został zniewolony. To zniewolenie jest wieloaspektowe i obejmuje właściwie wszystkie sfery życia człowieka i wszystkie sfery jego osobowości. Zniewolenie jest piętnem, z którym się rodzi, żyje i umiera.

 

 

Oczywiście Chrzest św. zmazuje grzech i na powrót czyni nas dziećmi Bożymi, jednak naznaczenie pozostaje, pewnego rodzaju blizna po zadanej głębokiej ranie. Ta blizna, a czasem nawet dawniejszy ból związany z raną niekiedy powraca i daje o sobie znać. Szatan nie rezygnuje z duszy, która wydaje mu się być jego własnością.

 

Zanim jednak powiemy sobie, w jaki sposób ma człowiek wszystko odbierać, chcę, abyśmy bardzo mocno uświadomili sobie, iż Bóg kocha nas miłością nieskończoną i po to posłał swego Syna, by nas uwolnił od grzechu i pomógł odpowiednio przyjmować i znosić konsekwencje, by pomógł zmienić sposób myślenia o świecie, o walce dobra ze złem wokół nas i w nas. Jezus niesie nam wolność od wszystkiego, co nas zniewala.

 

Grzech pierworodny wykrzywił obraz świata w naszych sercach. Więc nie wszystko, co złe spostrzegamy rzeczywiście, jako zło. Ulegamy temu złu, wybieramy je codziennie, a jednocześnie buntujemy się przeciwko cierpieniu, które dotyka nas, jako konsekwencja wyboru zła. Bunt natomiast nie pozwala nam spojrzeć obiektywnie, w związku z tym, nadal nie dostrzegamy przyczyn takiego stanu rzeczy i bardziej pogrążamy się w kolejnych wyborach zła. Żyjemy, więc cierpiąc, wybierając zło, dziwiąc się temu, co nas spotyka, dotyka, rani, zadaje ból, buntujemy się przeciwko temu, ale nie dostrzegamy powiązania z wcześniejszymi naszymi wyborami oraz wyborami pierwszych rodziców.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 25 października 2015 23:34