Rozważanie na 1.11.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 31 października 2015 23:55

XXXI Niedziela Zwykła, Rok B


Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12aWypowiadane przez Jezusa słowa Błogosławieństw rodzą się ze spojrzenia na uczniów. Słowa Błogosławieństw opisują codzienność uczniów, dotykają uczuć i stanów, których źródło tkwi w ich codzienności. Te słowa oddają prawdę życia i serca ludzi, stanowią niejako opis ich tożsamości. Aby rozumieć Słowa Błogosławieństw mamy wpatrywać się w Chrystusa, kontemplować Chrystusa. Drogą do ożywienia w sobie nadziei, które one niosą, może być przybliżenie się i wpatrywania się w Maryję, w świętych i błogosławionych i tych, którzy cieszą się chwałą nieba, a nie zostaną może nigdy ogłoszeni tu na ziemi błogosławionymi.

 

Trudne i pełne paradoksów obietnice Błogosławieństw w nich, w ich życiu się wypełniły. Święci i błogosławieni są autentycznymi interpretatorami Błogosławieństw i innych słów Ewangelii. Co oznacza dane słowo Pisma Świętego staje się często i najlepiej zrozumiałe w tych ludziach, których ono porwało bez reszty, którzy tym Słowem żyli, zachowywali je i wypełniali. Treść Słowa odsłania się najlepiej wówczas, gdy jest ono przeżyte, a czasem i przecierpiane do głębi.