Rozważanie na 2.11.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 01 listopada 2015 23:34

XXXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych


I msza: Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ap 1,5-6; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

II msza: Dn 12,1-3; Ps 42,2-3.5; Ps 43,3-4; Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45

III msza: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6

 


Syn Boży otworzył i przygotował dom Ojca dla wszystkich usprawiedliwionych przez wiarę. W samotności, osobiście wykonał pozostałe ziemskie zadania Mesjasza, zanim powróci do wykonywania niebieskiej roli Syna Bożego. Tam będzie w przyszłości oczekiwał na wszystkich swoich uczniów.Powróci jeszcze raz na ziemię, aby zabrać do Ojca wszystkich, którzy w Niego uwierzą Po zmartwychwstaniu wróci do Ojca, aby posłać Ducha Świętego. Na ziemi już prawie wszystko zostało przygotowane do powrotu ludzi do Boga przez wiarę, aby mogli być tam, gdzie jest Bóg, Ojciec, Syn i Duch Boży.

 

Słowo “droga” kojarzy się ze szlakiem, przestrzenią geograficzną, a jeśli rozmowa toczy się z Mesjaszem to myśl przenosi się w przestworza, do niebiańskich podróży. Jednak podobnie jak z żywą wodą, spożywaniem chleba i krwi, czy bramą owiec, droga odnosi się do osoby Jezusa i odsłania jakiś aspekt Jego natury mesjańskiej, natury Boskiej.

 

Jest droga od grzechu niewiary do wiary, do królestwa, do życia wiecznego, do Ojca. Drogą jest sposób zbawienia człowieka. Syn Boży jest jedynym Zbawicielem świata, i nie ma zbawienia poza Nim. Tylko On może i ma prawo przyprowadzić ludzi do Ojca.