Rozważanie na 21.11.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 21 listopada 2015 00:26

XXXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b); por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40


Dzisiaj Jezus zaprasza nas tym fragmentem Ewangelii do spojrzenia w Niebo. Jednak nie po to, by snuć czcze przypuszczenia i tracić cenny czas. Tylko po to, abyśmy już teraz zapragnęli przedsionków Nieba. Zaznacza, iż Bóg jest Bogiem żywych. Człowiek żyje na ziemi średnio siedemdziesiąt lat. Jednak jego dusza jest wieczna. Po śmierci człowieka dusza nadal żyje. Dopiero przy zmartwychwstaniu nastąpi ponowne połączenie ciała z duszą. Wtedy ciało będzie takie, jakie miał Jezus ukazujący się apostołom po zmartwychwstaniu.

 

 

 

Zatem ciało umiera, dusza żyje. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Bóg stworzył duszę, jako swoje mieszkanie. Sam będąc wiecznym, uczynił sobie namiastkę Nieba w każdym człowieku. Nie wybrał tego, co nietrwałe na swoją świątynię, ale to, co wieczne. Aby królować na wieki w każdej duszy. Zresztą trudno się dziwić temu, iż dusza jest wieczna. Przecież Bóg, który jest wieczny, w ten sposób w każdym człowieku umieścił swoją cząstkę. Mówiąc obrazowo, Bóg stwarzając duszę uczynił ją z siebie samego. Zrodził w swoim wnętrzu. To cudowny Boski pierwiastek w człowieku.

 

Jakże wielka musi być miłość Boga do człowieka, skoro udzielił mu z siebie tej cząstki. Cudowną musi być dusza, skoro utworzona została z Boga i jak niepojętym skarbem dysponuje człowiek, skoro Bóg dał mu duszę będącą Jego częścią. W dodatku uczynił ją dla siebie, by w niej zamieszkać. W samym akcie stwórczym wyraża się niepojęta miłość Boga do człowieka i Jego pragnienie zjednoczenia. Miłość Boga jest tak ogromna.

 

Dusza ludzka jest mieszkaniem Miłości. Skoro człowiek będąc zakochanym tak zwyczajnie, po ludzku, przeżywa chwile szczęścia, chwile uniesień, to o ileż bardziej może być szczęśliwym posiadając w swym sercu, w swej duszy Miłość Doskonałą, Miłość Uosobioną, czyli Boga.

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 21 listopada 2015 00:28