Rozważanie na 25.11.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 24 listopada 2015 23:33

XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab (R.: por. Dn 2, 52); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19


Czasy, w jakich żyjemy, są trudnymi dla Kościoła. Trudnymi z wielu powodów. Głównym jest wzmożony atak szatana, chce koniecznie jak najwięcej dusz zdobyć dla siebie, a oderwać od Boga. Jego poczynania są coraz zuchwalsze, ataki coraz silniejsze. Ludzkość odczuwa to w różny sposób, chociaż nie zawsze tłumaczy sobie działaniem Złego. My jednak powinniśmy mieć świadomość, iż wszystko, co niszczy, co burzy, co zrywa nasze więzi z Bogiem, z Kościołem.

 

Jedyną obroną człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, gdyż tylko On jest wszechmocny. Pokonał szatana, zwyciężył śmierć i dał człowiekowi możliwość nowego życia. Zjednoczenie z Nim jest dla człowieka ratunkiem oraz mocą, aby stawać do walki i zwyciężać. Dzięki temu, że dusza zanurza się w Bogu, cała jest Nim przeniknięta - ma właściwe spojrzenie na sprawę, od razu wyczuwa szatańskie zakusy, potrafi odpowiednio zareagować. Nie intelektualne przygotowania, ale serce pełne miłości zapewnia człowiekowi zwycięstwo w tej walce. Serce pełne miłości, to serce pełne Boga. On wspiera swoją łaską serca szczerze kochające Go. Dusza zjednoczona z Bogiem to dusza miłująca Go. Miłość zaś otwiera oczy na Prawdę, na Bożą rzeczywistość, daje poznanie, wlewa światło.