Rozważanie na 8.01.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 08 stycznia 2016 00:03

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C


1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 6, 34-44


Dzisiaj Jezus mówi do nas: „Wy dajcie im jeść.” Zatrzymamy się dłużej nad znaczeniem tychże słów. Otóż, Bóg czyni nas apostołami swojej miłości i miłosierdzia. Powołuje nas, poucza, prowadzi. Kieruje naszymi drogami. Daje nam wyjaśnienia. Zadziwia czynionymi znakami. Jesteśmy stale przy Nim. Tak, jak pierwsi apostołowie, jak Jego uczniowie.Jezusa dobroć jest tak wielka, że jest niczym matka dla swoich uczniów. Wszystko czyni za nich, czuwa nad nimi. Jeśli prześledzimy Ewangelie, to zauważymy, że bohaterem jest Jezus, a uczniowie Mu towarzyszą. To On działa, oni przyglądają się.

 

Jezus naucza, oni słuchają, Jezus uzdrawia, oni są zadziwieni. Jezus wskrzesza, a wybrani są tego świadkami. wyjaśnia znaczenie przypowieści, On z nimi rozmawia o męce. On ich przygotowuje na swoją mękę. On przygotowuje ich na czas po zmartwychwstaniu, a potem na czas po Jego odejściu do Nieba. W końcu zsyła im swego Ducha, który nadal ich prowadzi i jednoczy z Nim i z sobą nawzajem.

 

Chrystus przez trzy lata swojej działalności nauczycielskiej był nieustannie z uczniami i stale dawał im siebie. Potem nie pozostawił ich samotnymi, tylko zesłał na ziemię swego Ducha. Teraz czyni podobnie w stosunku do nas. Zwróćmy uwagę na to, jak bardzo słowa Ewangelii są aktualne i dotyczą nas. To, co powiedzieliśmy o apostołach, staje się teraz naszym udziałem. Jest naszą rzeczywistością, w której żyjemy. I chociaż nie widzimy oczami ciała postaci Jezusa, to jednak Jego Duch obecny jest pośród nas i czyni dokładnie to, co przed wiekami. Poucza, wskazuje, strofuje, leczy, pociesza. Do nas specjalnie kieruje swoje słowo, tak, jak do wybranych apostołów. Nam swoje słowo wyjaśnia bliżej. Nas bierze na bok i poucza odnośnie różnych życiowych sytuacji. On nas przygotowuje do wielkiej misji apostolskiej.