Rozważanie na 29.01.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 28 stycznia 2016 23:07

III Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 10-11 (R.: por. 3a); Mt 11, 25; Mk 4, 26-34


Dzisiejsze Słowo mówi o Świecie Ducha, Bożym Świecie, do którego i nas zaprasza. O Bożym Królestwie, które jest dla nas i w nas. Boże Słowo raz wypowiedziane - staje się rzeczywistością. On je w nas zasiał i oczekuje jedynie przyjęcia. Bądźmy ziemią, która przyjmuje zasiane ziarno. Bądźmy ziemią przyjazną, otwartą, ziemią żyzną.

 

Zauważmy, że Bóg porównuje nas do ziemi, która przecież nie jest w stanie nic uczynić dla tegoż ziarna. Ona jedynie może przyjąć. Natomiast Gospodarz jest tym, który dba o uprawę. Nie martwmy się o nic. On będzie dbać o to, co w nas zasiał. To On da słońce i wiatr. On zrosi nas deszczem oraz spulchni ziemię i odchwaści. Boże Słowo w nas rozwijać się będzie, rosnąć, aby w końcu wydać owoce. My mamy jedynie otworzyć serca. Zaufać i przyjmować z wielką nadzieją na plon.