Rozważanie na 19.03.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 19 marca 2016 05:46

V Tydzień Wielkiego Postu, Rok C


2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a

 

Jezus był „w tym, co należy do Jego Ojca”, od samego początku. To określenie „w tym, co należy do Ojca” nie oznacza tylko świątyni. To określenie oznacza wszystko, co należy do Ojca: sprawy, ludzie, wydarzenia. Jezus jest w Ojcu. A więc w Jego Miłości, otoczony tą Miłością, jest w samym centrum życia Boga i życia ludzkiego. Jezus jest w Bogu, a Bóg w Nim. To nie do końca zrozumiała dla nas tajemnica. Jezus jest we wszystkich sprawach swego Ojca, czyli zna je, wie o wszystkim, wraz z Ojcem zajmuje się każdą nawet najmniejszą rzeczą. Wszystko bowiem należy do Boga. Wszystko jest przez Niego stworzone. Wszystkim kieruje i wszystko prowadzi. Jezus będąc w Ojcu, czyni to razem z Nim. To może wydawać się niepojętym, ale Jezus, który jest istotowo jedno z Ojcem, stworzył wraz z Nim cały świat.

 

Jedna w Nich mądrość, jedna miłość, jeden pokój. Jezus jest we wszystkim, czym, mówiąc po ludzku, zajmuje się Bóg Ojciec. On wraz z Nim, mocą Ducha Świętego tchnie życie we wszechświat, nieustannie przenikając wszystko, stwarza, odradza każdą istotę, ciągle od nowa przemienia, dochodzi do samego jej jądra i pobudza stale do istnienia, do życia, uświęca i daje siły do dążenia ku Światłu, ku Niebu, ku Bogu, ku świętości. Jezus jest w tym. Cała Trójca Święta jest w tym.

 

My jesteśmy w Bogu. Zostaliśmy poczęci w Sercu Boga i przez Jego Serce zostaliśmy zrodzeni. Powołani jesteśmy do Miłości i do niej mamy wciąż dążyć. Celem naszym jest Miłość, czyli Bóg. Chociaż tego nie czujemy, ale żyjemy w Bogu, bo wszystko w Nim jest, a poza Nim nie ma niczego. Tak więc, gdy czujemy potrzebę zwrócenia się do Jezusa, gdy czujemy pustkę w swoim życiu, gdy przeżywamy lęki i niepokoje, wystarczy, że zwrócimy swą myśl ku Bogu, ku Jezusowi, a Bóg w tym samym momencie od razu daje swoją odpowiedź pełną miłości, troski, opieki, czułości. Bo On jest! Bo my jesteśmy w Nim,On nas przenika! Bo Jego miłość i miłosierdzie nieustannie wylewają się na nas z Krzyża. Chociaż męka, śmierć już się dokonały, to Jezus pozostał w Najświętszym Sakramencie, a więc w tej niepojętej ofierze Krzyża na zawsze pośród nas.