Rozważanie na 11.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 10 kwietnia 2016 22:41

III Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a); Mt 4, 4b; J 6, 22-29


Próba wiary uczniów na środku Jeziora Galilejskiego zakończyła się na brzegu jeziora. Ludzie nakarmieni chlebem i rybami poszukiwali Jezusa i Jego uczniów. Widzieli łódź odpływającą z samymi uczniami. Gdzie jest Jezus, co się stało w nocy na jeziorze?
Ludzie poszukujący Jezusa, którego chcieli obwołać królem odkryli tajemnicze przejście Jezusa przez jezioro. Przemieszczali się na łodziach i na lądzie pomiędzy miejscem cudownego ich nakarmienia, a Tyberiadą i Kafarnaum.Tyberiada została zbudowana przez Heroda Antypasa na cześć cesarza Tyberiusza na miejscu dawnego cmentarzyska. Tyberiada była dużym, kulturowo greckim miastem, którego z powodów religijnych nie zamieszkiwali licznie Judejczycy. Kafarnaum w świetle ewangelii synoptycznych było centrum misyjnym Jezusa.


Uczniowie na środku dużego i wzburzonego jeziora odkryli Jego Boską naturę. Ludzie poszukujący Jezusa nie znaleźli naturalnego wyjaśnienia Jego pobytu w Kafarnaum. Jezus jest dla nich naturalnym cudotwórcą, co najwyżej prorokiem. Oni potrzebują kogoś takiego jak Mojżesz, kto dostarczy im codziennego darmowego pokarmu i politycznego wyzwolenia. Nie rozumieją posłannictwa Jezusa i potrzeb, które może zaspokoić.

Jezus ma inny pokarm, niż ten który spożywali. On jest tym pokarmem, On, Syn Boży. Ojciec posłał Go w celu ich zbawienia. Bóg uwiarygodnił posłannictwo Syna pieczęcią znaków i cudów oraz mocą słowa. Pokarmem dającym zbawienie, są słowa Jezusa potwierdzające prawdomówność Boga.


Judejczycy w odróżnieniu od pogan w przyszłości, dochodzą do wiary etapami. Na początku przekonują się, że Jezus pochodzi od Boga, w którego dotąd wierzyli.
Judejczycy wychowani w tradycji judaistycznej pełnili pobożne uczynki, a teraz mają pełnić dzieło Boże: uwierzyć w Jezusa, Bożego posłańca i stać się Jego uczniami. Dzieło Boże, to znalezienie sensu i celu życia w osobie Jezusa.


Jezus oczekuje od nich zaufania temu, co do nich mówi. Powinni zbliżyć się do Niego o następny krok i przekonać się, że jest Mesjaszem Bożym, takim jakiego oczekiwali Abraham i Mojżesz, a nie Mesjaszem ich nauczycieli religijnych.