Rozważanie na 16.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Beata   
sobota, 16 kwietnia 2016 04:07

III Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12; J 6, 63b. 68b; J 6, 55. 60-69

Niewiara ludzi religijnych prowadzi część uczestników do dyskusji, szemrania, oburzenia i zgorszenia. Uczestnikami tej dyskusji są też uczniowie Jezusa z grona szerszego od apostołów. Zamiast zadawania pytań i podjęcia próby zrozumienia słów Jezusa szemrzą. Szemranie to szeptanie, jako wyraz niezadowolenia i oburzenia. Naruszony został ich religijny status quo. Przyjmują tylko to, co określa ich tradycja. Nie mogą słuchać słowa Bożego wypowiadanego przez Jezusa, ponieważ to, co słyszą o Bogu nie odpowiada ich obrazowi Boga. Nie mogą już dalej słuchać o tym, że Jezus jest tym Bogiem, o którym oni mówią Adonai, Najwyższy, Święty. Podobnie zachowywali się Izraelici na pustyni. Szemraniem osiągnęli wodę ze skały, mannę i mięso z nieba.

 

“Spożywanie ciała” wywołało polemikę i odejścia uczniów. Jezus teraz wyjaśnia, że mówiąc o spożywaniu Jego ciała, mówił o darze Ducha Świętego, którego mają przyjąć. Jezus mówi im, że wiadomość o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i powrocie do Ojca zdziwiłaby ich jeszcze bardziej. Bóg przyciąga do siebie wszystkich ludzi miłością, a nie siłą. Jego dziećmi stają się ci, którzy wybrali Go w sposób wolny. Tak zostali pociągnięci Andrzej i Piotr, Filip i Natanael, Nikodem i Samarytanie. Nie dał się pociągnąć człowiek chory od 38 lat i Judejczycy, którzy “nie mają w sobie miłości Boga”.

 

Co tracą uczniowie, którzy odchodzą? Nie będą świadkami znaków, cudów i nauczania, nie będą świadkami zmartwychwstania Jezusa. Wrócą do nauczycieli, którzy nie będą mogli ich uczyć prawdy wynikającej z posłania Syna Bożego na świat. Będą im mówić, że prawdziwy Mesjasz jeszcze nie przyszedł.

 

Czy i wy chcecie odejść? Oni już odeszli od ich judejskich nauczycieli religijnych, którzy nie mieli słów życia wiecznego, którzy nie potrafili i nie mogli ogłosić im Bożego zbawienia oraz sposobu jego pozyskania. Odeszli uczniowie, którzy znaleźli w Nim tylko nauczyciela, proroka i mesjasza politycznego, którzy nie uwierzyli, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich proroctw o Synu Człowieczym, odeszli ci, którzy nie uwierzyli, że jest Bożym Synem.

 

Piotr dobrze zrozumiał co to znaczy, że Jezus jest chlebem, jego ciało jest pokarmem, a krew napojem - Jezus jest Panem, Bogiem, a Jego słowa pochodzą od Boga.