Rozważanie na 18.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 17 kwietnia 2016 22:10

IV Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C

 

Dz 11, 1-18; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); J 10, 14; J 10, 1-10

 

Jezus mówi o sobie, że jest bramą w zagrodzie owiec. Zagroda była zwykle otoczona kamiennym murem, na którego szczycie mogła znajdować się brama z barierką. Niekiedy zamiast barierki w poprzek kamiennej bramy zagrody spali pasterze, będąc jednocześnie pasterzami i bramą dla owiec. Jezus jest i bramą i pasterzem owiec. Jak pasterz, Jezus w bramie przewodzi, leczy, chroni, ratuje, opiekuje się ludźmi. On jest ich zbawicielem, poszukujący zbawienia znajdą je w Nim.
Rozróżniano złodziei od rozbójników: pierwsi włamywali się do domów i zagród, drudzy często mieszkali na odludziu i napadali na podróżnych i prowadzoną trzodę. Pasterze musieli stale pilnować, by ani jedni, ani drudzy nie przywłaszczyli sobie owiec powierzonych ich opiece.
Pisma Starego Testamentu przedstawiają Boga jako Pasterza, a Izrael jako trzodę. Jezus sięga do tego porównania, by pokazać, że religijni przywódcy, którzy nadużywają swojej władzy, nie są wierni Bogu, zwodzą owce. Stają się złodziejami i rozbójnikami. Tradycja ludzka stała się ważniejsza niż objawienie Boże.Pasterze znali zwykle po imieniu wszystkie swoje owce. W Starym Testamencie Bóg powoływał “po imieniu" tych, którzy będą mu służyli w sposób szczególny.
Słuchanie głosu Bożego w Starym Testamencie polegało na posłuszeństwie Prawu Bożemu i przesłaniu przekazanemu przez proroków. Ci, którzy naprawdę byli Jego owcami, zachowywali wierność przymierzu z Bogiem i znali Go. Judejczycy, którzy słuchali Boga, słuchają Jezusa.Uczniowie Jezusa, Nikodem, Samarytanie, niewidomy i wielu innych ludzi już nie słuchają przywódców i nauczycieli religijnych. Oni słuchają Syna Bożego, bo On ma słowa życia wiecznego.Faryzeusze jako przywódcy i nauczyciele religijni występując przeciwko Jezusowi wobec ludzi, którzy właśnie zaczęli wierzyć w Niego, zachowują się jak złodzieje, kierują się własną korzyścią, nie zaś dobrem ludu Bożego. Jezus jest jedynym źródłem zbawienia, On może uratować ludzi od śmierci wiecznej. On przyszedł uratować owce, które znalazły się w rękach złodziei i rozbójników.“Życie" to skrócona forma zwrotu “życie wieczne". Obfite, bogate życie mówi o bogactwie, o obfitości zbawienia, o tym co ponad miarę otrzymują, ci którzy wierzą w Jezusa, ich Zbawiciela i Pana. Po Jego zmartwychwstaniu zostaną zaskoczeni obfitością darów i mocy Ducha Świętego. W przypowieści o owczarni opowiedzianej w Jerozolimie, Jezus jakby położył się w poprzek bramy, w miejscu bardzo niewygodnym, ale dającym bezpieczeństwo tym, których chroni. Słuchacze zostali przygotowani do przypowieści o dobrym pasterzu, doskonałym wzorze miłości.

 

 

 

 


Poprawiony: niedziela, 17 kwietnia 2016 22:35