Rozważanie na 25.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 24 kwietnia 2016 22:19

V Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


1 P 5, 5b-14; Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a); 1 Kor 1, 23-24; Mk 16, 15-20


Na końcu Ewangelii według świętego Marka czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówił o przyszłej roli tych osób, które widziały Jezusa po śmierci na powrót żywym. Po upomnieniu Jedenastu apostołów za upór i nie danie wiary tym, którzy Go oglądali zmartwychwstałym, potwierdził ich posłannictwo misyjne. Święty Marek Ewangelista  opisał wcześniejsze wysłanie Dwunastu apostołów po dwóch w celu głoszenia Ewangelii i nabycia doświadczenia misyjnego. Po zmartwychwstaniu są oni przygotowywani do przyszłej służby.

 Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia.
Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest.Zbawienie posiada trzy znaczenia w Nowym Testamencie. W pierwszym znaczeniu osiągnięte zbawienie obejmuje wszystkie skutki śmierci Syna Bożego jak pojednanie, przebłaganie, usprawiedliwienie i odkupienie. Jako skutek zbawienia wierzący otrzymuje dar Ducha Świętego.
Drugie znaczenie zbawienia – odnosi się do uświęcenia duszy w Duchu Świętym, a trzecie znaczenie obejmuje między innymi zmartwychwstanie ciała. W pierwszym, znaczeniu zbawienie się dokonało, w drugim dokonuje, w trzeci dokona. Zbawiony jest duch, zbawiana dusza, będzie zbawione ciało.


Przeciwnym do zbawienia jest potępienie, wyrok skazujący z powodu braku wiary, który może usunąć uwierzenie w Jezusa Chrystusa przed końcem życia każdego człowieka.


Tak jak przed śmiercią Jezusa uczniowie i wielu innych ludzi doświadczyło już mocy Boga, tak samo wielu ludzi, którzy uwierzą w Jezusa po Jego zmartwychwstaniu zostanie ochronionych, Bóg będzie się nimi posługiwał w życiu wielu ludzi, przez co objawi się chwała Boga w świecie.