Rozważanie na 27.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 26 kwietnia 2016 22:51

V Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok C


Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie kim jest od słów "Ja jestem" - chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz "Ja jestem". To, co objawia Jezus różni się radykalnie od tego, za czym podąża większość współczesnych Mu ludzi.Tym razem mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym.

 

"Prawdziwym" oznacza szlachetnym, dobrym. "Prawdziwy w sensie: rzeczywisty, a nie pozorny lub domniemany."Krzew winny ludu izraelskiego z powodu braku wiary w Jezusa, Mesjasza marnieje, wymaga obcięcia. Lud izraelski w swej większości nie poddał się oczyszczeniu przez słowa dobrej nowiny Jezusa.Uczniowie Jezusa zebrani na Wieczerzy paschalnej uwierzyli w Niego, poszli za Nim, umiłowali Go. Jeszcze tego dnia i w dniach następnych zostaną poddani próbie, więc Jezus wzywa ich do wytrwania, do przetrwania. Teraz nie mogą wszystkiego zrozumieć.Ponad trzy lata byli Jego uczniami. Teraz mają stać się Jego uczniami na nowo. Otrzymają Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. Do tej pory Jezus był z nimi i pomiędzy nimi. Potem będzie w każdym z nich i w każdym, kto w Niego uwierzy.
Apostołowie od nowa będą uczyć się jak być blisko Niego w Duchu Świętym. Do tej pory mogli z Nim rozmawiać, pytać Go, obserwować, korzystać z rady i pomocy. Wiedzieli, że się za nich modli.Mogą rozpocząć od ufnej modlitwy do Ojca w imieniu Syna i oczekiwać na Bożą odpowiedź.Po otrzymaniu Ducha Świętego „nowy krzew winny” rozrośnie się od Jerozolimy, aż po krańce zamieszkałego świata. Owocem, którzy przyniesie chwałę Bogu będą dziesiątki, setki, tysiące nawróconych mężczyzn i kobiet ze wszystkich narodów świata.