Rozważanie na 4.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 03 maja 2016 22:39

VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, Rok CDz 17,15. 22-18,1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13-14a; J 14,16; J 16,12-15
Podczas ostatniej Paschy, na którą Jezus zaprosił swoich uczniów, po zapowiedzi odejścia, zaczął wyjaśniać w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego w życiu wszystkich, którzy w Niego uwierzyli i uwierzą w przyszłości. Jezus zaznacza jednak, że sami uczniowie nie będą mogli udźwignąć prawdy ostatnich trzech lat i najbliższych dni. Prawdy głoszonej przez Jezusa nie mogli do końca nie mogli zaakceptować arcykapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie.

 

Na przykład zmiany obrazu Boga – Bóg jest jeden, a wyłaniają się trzy Osoby. Inny przykład dotyczy pierwszeństwa usprawiedliwienia przez wiarę przed wypełnianiem uczynków nakazanych przez Prawo Mojżeszowe i tradycję judaistyczną. Uczniowie udźwigną dopiero po napełnieniu Duchem Świętym, lecz wcześniej zostaną poddani próbie zachowania prawdy o rozpoznanym Synu Bożym, kiedy On zostanie aresztowany, a potem zabity.


„Duch Prawdy” według przeczytanego fragmentu Ewangelii według św. Jana: Po pierwsze: „wprowadzi ich w całą prawdę” zostanie posłany, aby prawda obecna w Jezusie Chrystusie nie została pomniejszona, pominięta, zastąpiona, lecz aby pozostała pełna. Po drugie: „ujawni rzeczy przyszłe” – uczyni zrozumiałymi nadchodzące wydarzenia. Uczniowie zrozumieją w pełni cel oraz skutki śmierci Jezusa Chrystusa - jako podstawę dla zbawienia wszystkich, którzy wierzą.


Po trzecie: „otoczy chwałą Syna Bożego” – uwielbi, odzieje w majestat .Jezusa nie będzie już na ziemi, ale ludzie zostaną przekonani przez Ducha Świętego, że Jezus Chrystus był jedynym i prawdziwym Mesjaszem Bożym i Synem Bożym. Uwielbią Go, będą Mu wdzięczni i będą Jego uczniami.