Rozważanie na 15.05.2016 Drukuj
Wpisany przez Beata   
sobota, 14 maja 2016 23:13

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23

 

Duch Święty, którego Jezus zesłał na Apostołów, radykalnie zmienił ich życie.

 

Z przerażonych i zagubionych uczniów stali się charyzmatycznymi głosicielami Ewangelii. Jezus spełnił swoją obietnicę i dał Apostołom Moc, która pozwoliła pokonać im wszelkie ludzkie słabości i ograniczenia. Bóg i nas nie zostawił sierotami. Jest z nami obecny, w świecie, przez działanie Ducha Świętego. Kochające serce człowieka, bez trudu zauważy Jego działanie. Poczujmy swym sercem, że to, On mieszka w naszej duszy. To On pozwala nam wierzyć, ufać, kochać, pomaga nam dźwigać się ze słabości. To On zachęca każdego z nas do ofiarnej miłości Boga i bliźniego.

 

Duch Święty jest sprawcą naszej modlitwy. Wielu rezygnuje z modlitwy dlatego, że jest trudna, męcząca, po prostu jakoś "nie wychodzi". Zapominają oni jednak o obecności Ducha Świętego, który modli się za nas wówczas, gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Współczesna ludzkość bardzo potrzebuje pokoju. Jeśli nie pochodzi on jednak od Boga, to trudno człowiekowi go zachować. To właśnie Duch Święty jest sprawcą pokoju będącego owocem miłości wlanej przezeń do naszych serc. Duch Święty jest też źródłem prawdziwej radości. Tylko On daje radość, za którą tęskni każde ludzkie serce. "Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku" - pisał Jan Paweł II.

 

To Duch Święty czyni nasze oblicze pogodnym, daje łaskę rozumienia się na żartach, pozwala dzielić się radością z innymi. Czas Zesłania Ducha Świętego przypada w naszym kraju na okres szczytu wiosny, jej najpełniejszego rozkwitu, najbujniejszej roślinności.