Rozważanie na 30.05.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 30 maja 2016 05:04

IX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


2 P 1,1-7; Ps 91,1-2.14-15a.15bc-16; Ap 1,5a; Mk 12,1-12

 

Jezus przybył do Jerozolimy witany przez uczniów. Pozytywna reakcja mieszkańców miasta wywołała wzburzenie arcykapłanów i uczonych w Piśmie, którzy zapytali Jezusa: "Jaką władzą to czynisz? Kto taką władzę Ci dał?" W odpowiedzi usłyszeli kilka pytań skierowanych do nich oraz jedną odpowiedź w formie przypowieści o przedsiębiorcy, który założył winnice i produkował wino. Następnie wydzierżawił gospodarstwo rolnikom i wyjechał.


Wysłani przez niego pracownicy zostali przez dzierżawców pobici, obrzuceni kamieniami i pozbawieni życia. Dzierżawcy dosyć szybko postanowili przejąć cudzy majątek. Ale właściciel wróci i zaprowadzi porządek. Przestępcy poniosą karę, a inni, uczciwi dzierżawcy dostaną pracę.

 

 

 Winnica w przypowieściach obrazuje Izrael. Stosunek do Jezusa podzielił Izrael na tych, którzy w Niego uwierzyli, i tych którzy Go odrzucili, najpierw potępiali, potem postanowili go zatrzymać i zabić. Wierzący w Jezusa będą bardzo potrzebni po upadku autorytetu tych ludzi, którzy teraz uważają się za przywódców religijnych Izraela, a zostali wyznaczeni przez Boga jedynie na nadzorców Jego winnicy.


Kapłani i jako przywódcy religijni i nauczyciele Prawa wywodzący się ze środowiska faryzeuszów, to w Nowym Testamencie „Żydzi", określona wąska grupa społeczna, w odróżnieniu od „Judejczyków", czyli całego narodu izraelskiego.


Mieli służyć Bogu, ale przejęli Jego Prawo i Jego lud na swoją własność. Odrzucili wzór wiary i sprawiedliwość Abrahama oraz duchowy sens Prawa Bożego i jego sługę Mojżesza. W historii Izraela zgładzono wielu proroków posłanych do niego przez Boga. Słuchacze Jezusa wiedzieli, że ich przywódcy służą raczej samym sobie niż Bogu. Jezus włączył do przypowieści dialog, by po pytaniu: „Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami?", twarda w wymowie odpowiedź padła z ust arcykapłana lub faryzeusza.


Przypowieść została przez słuchaczy zrozumiana poprawnie. Przywódcy religijni pobłądzili, rozbili się w zetknięciu z Jezusem. Mesjasz okazał się kimś innym, niż ten oczekiwany przez nich. Postanowili zabić kogoś, kto nie daje powodu do utrzymania ich iluzorycznej władzy. Jezus, jako „kamień węgielny" lub „głowica węgła" nowej świątyni, zagraża arystokracji żydowskiej.


Bóg wybrał kamień, który odrzucili budowniczowie i może ich zastąpić innymi ludźmi. Wierzący w Jezusa Judejczycy i poganie w królestwie Bożym objawią wiarę, miłość, wierność, posłuszeństwo i dojrzałość. Zanim to się stanie musi wydarzyć się to, co w przypowieści osiągnęło punkt kulminacyjny: zostanie zabity Syn Boży.

 

 

 


Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2016 00:02