Rozważanie na 24.11.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 23 listopada 2016 22:17

XXXIII Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28W końcowym okresie nauczania w Jerozolimie, krótko przed aresztowaniem, Jezus kontynuuje wyjaśnianie okoliczności związanych ze zniszczeniem Jerozolimy oraz swoim powrotem na ziemię. Aż do Jego powtórnego przyjścia wytrwali uczniowie będą chronieni przed ludźmi, którzy ich potępiają i prześladują z powodu ich wiary w Niego.
Jezus zapowiada, że zostaną zniszczone mury miasta i świątyni, ale największą stratą będzie zbezczeszczenie miejsc świętych nazwane „ohydą spustoszenia”. Jerozolima zostanie zniesławiona i okryta hańbą. Poganie zawładną miastem i jego mieszkańcami. Po drugim zniszczeniu w 135 r. po Chrystusie, Jerozolima została odbudowana jako miasto pogańskie, z pogańską świątynią w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia Boża.Najbezpieczniejszym miejscem ucieczki były góry. Opuszczenie miasta w czasie oblężenia było już niemożliwe. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy albo zginęli podczas wojny z powodu głodu, zarazy, ognia, wewnętrznych walk żydowskich, albo zginęli podczas walki z Rzymianami, lub zostali sprzedani jako niewolnicy. Większość uczniów Jezusa opuściła Jerozolimę wcześniej. w czasie prześladowań przez synagogę. Prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa zostali ochronieni przez Boga.Prorocy często wypowiadali sądy przeciwko Jerozolimie, wzywając do nawrócenia. Mieszkańcy Jerozolimy są teraz wzywani do wiary w Jezusa, Syna Najwyższego. Jezus przypomina wciąż aktualne słowa proroków o pomście i karze.O ile katastrofy i kataklizmy wywołują lęk ludzi niewiernych, to powrót Syna wywoła radość uczniów, bo zostanie ustanowione wieczne królestwo Boga, zostanie zniesiona jego ziemska tymczasowość.W czasie powrotu Jezusa Chrystusa ludzie niewierzący będą bezradni i niepewni. W czasie powrotu Jezusa Chrystusa ludzie wierzący mają wyprostować się i podnieść swoje głowy, bo zbliża się ich odkupienie, czyli obdarzenie wolnością i życiem wiecznym z Bogiem. Mają nabrać otuchy i odzyskać nadzieję. Już są zbawieni przez wiarę, mocą Ducha Świętego, już są zbawione ich dusze, teraz zostanie zbawione ich ciało. Zakończy się proces zbawienia. Już na zawsze pozostaną z Bogiem.