Rozważania na każdy dzień
Rozważanie na 4.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 04 września 2016 04:59

XXIII Niedziela Zwykła, Rok C


Mdr 9, 13-18b; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); Flm 9b-10. 12-17; Ps 119 (118), 135; Łk 14, 25-33


Czasami nasze życie wydaje się nam trudne, skomplikowane, mamy wrażenie że sytuacje dnia dzisiejszego przerastają nas, rozwiązania tych problemów są bardzo skomplikowane. Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas abyśmy Chrystusa zapraszali do siebie w naszą codzienność. Jezus zaprasza nas do dźwigania naszego krzyża, często zastanawiamy się co jest naszym codziennym krzyżem i często go wiążemy z naszą codziennością, a zwłaszcza z bólem i cierpieniem, a to w naszych sercach rodzi ból i smutek.

 


Więcej…
 
Rozważanie na 25.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 24 sierpnia 2016 23:56

XXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 1); Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51


Uczniowie wierzący w Jezusa Chrystusa stanowią jeszcze niewielką grupę w społeczeństwie izraelskim. Zastanawiają się nad tym, jak pogodzić przygotowanie do przyszłej służby z troską o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. Wcześniej usłyszeli: "Szukajcie natomiast Jego królestwa, a to będzie wam dodane."
O przyszłości nie powinni myśleć z lękiem. Im zostaje dane królestwo - zbawienie, panowanie i obecność Boga w świecie. Ludzie na całym świecie tego potrzebują.
Złodziej mógł się włamać robiąc otwór w glinianym murze żydowskiego domu typowego dla Palestyny. Ludzie bardziej zamożni, których domostwa miały grubsze mury, mieli zwykle sługi pilnujące drzwi i niewolnika, który był „rządcą" lub „szafarzem" pełniącym pieczę nad ich majątkiem.


Poprawiony: czwartek, 25 sierpnia 2016 00:05
Więcej…
 
Rozważanie na 23.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 23 sierpnia 2016 09:27

XXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96(95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Hbr 4, 12; Mt 23, 23-26W trakcie naszego życia, dokonujemy zarówno dobrych  jak i złych wyborów. Bóg podpowiada, co powinniśmy powiedzieć lub zrobić. Mówi, kiedy należy milczeć. Ten głos Boga w tobie pobudza twoje serce do niepokoju, gdy nie postępujesz w zgodnie z nim. Niestety nauczyliśmy się nie słuchać tego głosu, spychać ten niepokój gdzieś w głąb. Dlatego nasze wybory są często tylko naszymi. Przejawia się w nich pycha, twoja próżność, twoje pragnienia,  egoizm, miłość własna.

Więcej…
 
Rozważanie na 22.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 21 sierpnia 2016 23:35

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej


XXI Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a); Łk 1, 28; Łk 1, 26-38

 

Scena Zwiastowania kryje w sobie cudowne przesłanie Bożej Miłości. Jest to jedyna swego rodzaju taka scena w Biblii. Jedyna, bo i treść jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Można by całymi godzinami snuć rozważania nad cudem dokonującym się w tej scenie. Jednak żadne rozważania nie dadzą nam tego, co może dać nam otwarcie serca i przyjęcie sercem tego wspaniałego w treści fragmentu. Postarajmy się razem z Jezusem zagościć w skromnym domku nazaretańskim Maryi. W domku cichej i niezwykłej niewiasty. Patrząc kryteriami współczesnymi - jeszcze niemalże dziecka. W tamtej kulturze dziewczęta wcześniej były wydawane za mąż, niż to ma miejsce teraz. Należy jednak podkreślić jeden istotny fakt. Otóż dojrzałość duszy Maryi była niezwykła. Trzeba by poszukać wśród świętych taką dojrzałość i rozumienie spraw Bożych, aby móc porównać ją z dojrzałością Maryi Dziewicy.


Więcej…
 
Rozważanie na 21.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 21 sierpnia 2016 11:00

XXI Niedziela zwykła, Rok C


Iz 66, 18-21; Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15); Hbr 12, 5-7. 11-13; J 14, 6; Łk 13, 22-30


Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Chrystusa: "zadbaj o swoje zbawienie!" Współczesny świat nie sprzyja wybieraniu trudnych rozwiązań. Jakże wiele osób mówi: „Ja nic złego nie robię: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Nie mam wielkich grzechów! Cóż mogę jeszcze uczynić?”. Jezus poucza nas wszystkich, jak zadbać o swoje zbawienie. Z naciskiem mówi: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Niesprawiedliwość oznacza niewierność. Nie chodzi tylko o niewierność zewnętrzną.

 

 

Więcej…
 
Rozważanie na 20.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 19 sierpnia 2016 23:35

XX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C

 


Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10c); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23,1-12Za każdym razem, gdy się modlimy starajmy się od nowa stawać w prawdzie, bo trudno jest człowiekowi pozbyć się raz na zawsze pozorów, obłudy, udawania. Bo nieustannie w sercu gości próżność i zarozumiałość. Bo ze względu na słabość swoją, człowiek chętnie powraca do tego, co kiedyś było powodzeniem, a więc na przykład do modlitwy pełnej natchnień i stara się w różny sposób tamten stan rzeczy ponownie przywołać. Przecież każda modlitwa jest inna, za każdym razem i my jesteśmy nieco inni, bogatsi jesteśmy o nowe doświadczenia, nieco inne warunki towarzyszą tej modlitwie, Bóg być może pragnie nam, co innego dać, przekazać.


Więcej…
 
Rozważanie na 15.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 15 sierpnia 2016 11:20

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


XX Tydzień Okresu Zwykłego
, Rok C


Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b); 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

Magnificat jest śpiewany w Kościele od pierwszego pokolenia. Dlatego św. Łukasz umieścił ten tekst w swej Ewangelii. To, obok Ojcze nasz, najstarsza modlitwa chrześcijańska.Znamienne, że w tym hymnie Matka Najświętsza mówi o tym, co uczynił dla Niej Bóg. Ona, jako młoda kobieta, w domu Elżbiety i Zachariasza spojrzała na swe życie jak na pasmo cudów. To zadecydowało o Jej bardzo pozytywnym spojrzeniu na lata, jakie już miała za sobą. Już w młodości umiała śpiewać pieśń dziękczynienia. W Jej życiu nie było narzekania.

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 sierpnia 2016 22:28
Więcej…
 
Rozważanie na 14.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 14 sierpnia 2016 11:26

XX Niedziela Zwykła, Rok CJr 38, 4-6. 8-10; Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b); Hbr 12, 1-4; J 10, 27; Łk 12, 49-53


"Płomieniem miłości jest... Duch Święty. Czuje Go dusza w sobie nie tylko jako ogień, który ją ogarnął i przemienił w słodką miłość, lecz również jako ogień, który nadto płonie w niej samej i czyni ją płomieniem, jak sama mówi. Płomień ten za każdym swym wybuchem zanurza duszę w chwale i orzeźwia ją obfitością życia Bożego.

 

 

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2016 21:39
Więcej…
 
Rozważanie na 13.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 12 sierpnia 2016 23:05

XIX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C

 

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12a); Mt 11, 25; Mt 19, 13-15Uczniowie pełni zapału do pracy dla królestwa, zlekceważyli dzieci, które zbliżyły się do Jezusa. Już powstrzymywali wiele osób przed dostępem do Jezusa. Skłonność do tworzenia barier wyraża się w przeszkadzaniu, zabranianiu, odmawianiu komuś, w hamowaniu czegoś. Zostali oni powołani do budowania dojrzałych relacji.

Poprawiony: piątek, 12 sierpnia 2016 23:28
Więcej…
 
Rozważanie na 11.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 10 sierpnia 2016 23:55

XIX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C

 

Ez 12, 1-12; Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b); Ps 119 (118), 135; Mt 18, 21 – 19, 1


Jezus naucza sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brat zawini przeciw bratu: “Idź, zwróć mu uwagę sam na sam”. Idź i z miłością, bądź gotowy do przebaczenia bratu. Nauczyciele religijni dopuszczali możliwość uzyskania przebaczenia nie więcej niż trzy razy. Piotr zrozumiał wartość przebaczenia i podał wspaniałomyślnie propozycję przebaczania siedem razy. Jezus mówi jednak siedemdziesiąt razy po siedem, czyli 490, czyli NIGDY NIE CHOWAJ URAZY! Tak postępuje Jezus, tak mogą postępować Jego uczniowie.

 

Poprawiony: czwartek, 11 sierpnia 2016 00:03
Więcej…
 
Rozważanie na 10.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 10 sierpnia 2016 02:48

XIX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Mdr 3, 1-9; Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); 2 Kor 9, 6-10; J 12, 26; J 12, 24-26Pięknym jest to porównanie naszego życia, nas samych do ziarna pszenicy. Słowa Jezusa wyrażają wielką głębię, istotę życia duszy. Dusza żyć będzie prawdziwie tylko wtedy, gdy umrze dla samej siebie. Czym bowiem ma być życie duszy? Skoro została stworzona z wnętrza Bożego Serca, skoro jest wynikiem i konsekwencją nieskończonej miłości, skoro posiada w sobie pierwiastek Boski, a jej celem jest powrót do pierwotnego swego stanu życia w zjednoczeniu doskonałym ze Stwórcą, to życie jej ma być na wzór życia Bożego. To zaś życie wyraża się w miłości. Miłość natomiast jest ciągłym dawaniem siebie, ciągłym rodzeniem, ciągłą ofiarą i ciągłym tworzeniem. Ziarno pszenicy, by rodzić, musi obumrzeć w ziemi. By dać siebie, musi pozwolić, by je zmieliły żarna, starły, aby potem można było upiec chleb.


Więcej…
 
Rozważanie na 9.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 22:22

XIX Tydzień Okresu Zwykłego, Rok C


Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27


Siedmiodniowe uroczystości ślubne rozpoczynały się wieczorem pierwszego dnia. Druhny pozostawiały pannę młodą i udawały się z pochodniami na spotkanie pana młodego. Następnie przyprowadzały go do oblubienicy i wszystkich razem odprowadzały do domu pana młodego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 27