Komentarz na niedzielę 6.10.2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 05 października 2013 22:08

XXVII Niedziela Zwykła, Rok C

 

Łk 17,5-10

 

Gdy uważnie przyjrzymy się kartom Pisma Świętego znajdziemy na nich pełno próśb skierowanych do Chrystusa. Dzisiaj usłyszeliśmy kolejną prośbę o przymnożenie wiary. Jest ona dość nietypowa, gdyż nie dotyczy rzeczy materialnych, przemijających, ale podstawy naszego chrześcijaństwa - Wiary.

 

Wreszcie widzimy jakąś tęsknotę, głód za Wiarą. To właśnie ona nadaje sens naszemu chrześcijańskiemu życiu.

 

Wiara jest niczym ziarno wrzucone w nasze serca. Ona wymaga ciągłej pielęgnacji, rozwoju. Gdy prawdziwie wierzymy nie straszne są nam przeciwności, gdyż Jezus jest z nami.

 

 

W Liście do Rzymian, czytamy: "Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?"

 

 

Prośmy o pomoc Ducha Świętego, aby poprzez swoje dary pomagał nam umacniać naszą Wiarę. Niech każda Komunia Święta, spowiedź będzie naszym mostem w umacnianiu wiary.

 

 

Dlatego proszę Ciebie Jezu, który za nas wszystkich poniosłeś śmierć na krzyżu "Przymnoż nam wiary."

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 05 października 2013 23:01