Komentarz na niedzielę 7.12.2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 06 grudnia 2014 21:13

II Niedziela Adwentu, Rok B


Mk 1,1-8


„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.” To wołanie rozbrzmiewało i rozbrzmiewa przez wieki, jest ono ciągle aktualne. Aby spotkać się z Odkupicielem, musimy się nawrócić. To nic innego wyjść Mu naprzeciw z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia, które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa. Ten wysiłek nawrócenia znajduje oparcie w przekonaniu, że Bóg jest zawsze wierny, mimo wszelkiego zła, jakie dostrzegamy w sobie i wokół nas.

 

 

 

Adwent jest właśnie tym czasem, w którym każdy ma szansę „ruszyć się z miejsca”. Wysiłek ten polega na zmianie postawy życiowej. Niejednokrotnie lenistwo duchowe staje się przyczyną coraz większego oddalania się od Boga.

 

 

Jest jeszcze jeden istotny element owego wychodzenia naprzeciw. Ważne jest, aby się nie minąć z osobą, którą chce się spotkać. Można, bowiem przejść obok kogoś i go nie zauważyć. W spotkaniu z Chrystusem jest ważne, aby umieć odczytywać znaki. Umiejętność odczytywania znaków prowadzi do otwarcia się na łaskę Bożą. Polega to między innymi na odczytywaniu woli Bożej.

 

 

Ten czas jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Dlatego też trzeba ciągle czuwać wraz z Kościołem, bowiem – jak nauczał Jan Paweł II: „cały Kościół pielgrzymujący po świecie wychodzi duchowo na spotkanie oczekiwanego Mesjasza. Bóg jest Tym, który przychodzi: przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa; nadal przychodzi w sakramentach Kościoła i w każdym człowieku, który prosi nas o pomoc; przyjdzie w chwale na końcu czasów. Dlatego Adwent jest czasem czujnego i czynnego oczekiwania, ożywionego miłością i nadzieją, które wyrażają się w uwielbieniu i modlitwie błagalnej oraz w konkretnych dziełach braterskiej miłości”.