Komentarz na niedzielę 22.03.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 21 marca 2015 23:06

V Niedziela Wielkiego Postu, Rok B


J 12,20-33


Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. W tym obrazie ważną rolę tutaj odgrywa sumienie. Wraz z nim otrzymaliśmy odpowiedzialność za nasze myśli, decyzje, słowa i czyny. Bóg jest odpowiedzialny i, stwarzając nas do miłości, uzdolnił nas do tego, byśmy umieli brać odpowiedzialność.

 

 

To właśnie ono pozwala dostrzec, co jest w konkretnej sytuacji z Jego wolą, a co złe. Ono wzywa do wypełnienia woli Ojca Niebieskiego i sygnalizuje wszystko to, co jest pełnieniem własnej woli lub woli innych ludzi, a nie Boga.

 

 

Człowiek jest odpowiedzialny za dary, jakie od Niego otrzymał. Dary te jednak początkowo są dane każdemu z nas w zalążku i trzeba je pielęgnować przez całe życie.

 

 

Ważnym Bożym darem jest wolna wola. Ona również dochodzi do głosu stopniowo, a od człowieka zależy jej nieustanne doskonalenie tak w tym, by była wolą silną, jak i w tym, by była wolą dobra. W człowieku trwa nieustanne zmaganie z tym, co chciałbym, a co chcę.

 

 

 

Czytania z Pisma Świętego w dzisiejszej liturgii wzywają nas do szczególnego dziękczynienia za sumienie. Ono też w tym samym procesie, co doskonalenie rozumu i woli, zyskuje coraz większą doskonałość. Sumienie pozwala na opanowanie umiejętności precyzyjnego dostrzegania prawdziwego dobra. To dobro jest wskazane w Dekalogu. Przykazania jednak są wartością zewnętrzną i mogą pozostać wspaniałym kodeksem wypisanym na kamieniu i nie mieć większego wpływu na życie człowieka. Bóg więc postanowił je wpisać w nasze serca. Zadanie, jakie nas czeka, polega na dostosowaniu rytmu serca do Bożych przykazań, bo tylko wtedy potrafimy żyć w Jego świecie. Dokonuje się to przez coraz doskonalsze zrozumienie wskazań Boga zawartych w Dekalogu, a równocześnie przez wierne ich realizowanie. Sumienie dostosowane do Przykazań jest sumieniem prawym.

 

 

Poprawiony: sobota, 21 marca 2015 23:48