Komentarz na niedzielę 10.05.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 09 maja 2015 21:00

VI Niedziela Wielkanocna, Rok B


J 15,9-17„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” (J 15,9). Ważna jest dla człowieka sprawa sensu życia, przyjaźń, jednak nie ma tak ważnej i pięknej rzeczy jak miłość. Chcemy kochać i być kochanymi. Pan Jezus zapewnia: „Kocham cię! I to kocham cię tak, jak Mnie umiłował Ojciec. Kocham cię tak, że za ciebie oddaję swoje życie”. Dzisiaj, bo Jezus z tą miłością przychodzi do nas w Eucharystii. Ona jest dla nas! Pan Jezus wzywa, abyśmy w niej wytrwali, a więc byli jej wierni. Albowiem szczęście człowieka osiąga swoją pełnię, gdy pozostaje on wierny miłości, z jaką Bóg do niego przychodzi. A kiedy człowiek naprawdę trwa w miłości? Chrystus odpowiada: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości” (J 15,10).

 

 

 

 

.Czemu to wszystko ma służyć? Najpierw temu, żeby nasze życie było owocne. Pan Jezus zwraca także uwagę na to abyśmy wybierając ”szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”(J 15,16) . Nasze życie ma swój głęboki sens, kiedy przynosi owoc. Chrystus poucza także, że kieruje do nas wszystkie swoje słowa ze względu na radość, której dla nas pragnie: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,11).