Nauczanie Kościoła
Rozważanie na 16.09.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 15 września 2015 21:33

XXIV Tydzień Okresu Zwykłego, Rok B


1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a); J 6, 63b. 68b; Łk 7, 31-35


Ten fragment Ewangelii opowiada o ludziach, którzy nie przyjmują Słowa Bożego. Niestety, pośród nas dostrzec możemy zadatki na ten rodzaj słabości. Bóg stworzył wielką różnorodność charakterów, temperamentów, upodobań, gustów. Każdy człowiek jest inny. Mówi się o cechach zbliżonych do danego typu, o przewadze pewnych cech nad innymi. Nie znajdziemy jednak dwóch identycznych ludzi.

Więcej…
 
Fałszywe oskarżenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 09 września 2015 15:48

Agata obudziła się z bólem głowy. Była pewna, że dziś dyrektor znów wezwie ją do swojego gabinetu i pokaże kolejny anonim, w którym ktoś napisał o niej, że źle pracuje, że ma niewłaściwe podejście do klienta, że jest nierzetelna i opryskliwa. Nie mogła zrozumieć, dlaczego ktoś tak bardzo psuje jej opinię.

– Nic się nie martw – pocieszała ją Renata, koleżanka z biura. – W końcu temu komuś znudzą się te listy i sprawa ucichnie.

Sprawa jednak nie cichła. Dyrektor był wobec niej coraz bardziej nieprzyjemny, a inni wytykali ją palcami.

Agata westchnęła ciężko, łyknęła tabletkę przeciwbólową i wyjęła z kieszeni różaniec. Lubiła odmawiać tę modlitwę w drodze do pracy. Czuła się silniejsza, gdy powierzała Maryi swoje kłopoty i przeżywała je wspólnie z Nią.

Więcej…
 
Pycha oddala mnie od CIEBIE… PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
wtorek, 17 lutego 2015 11:24

Kiedy Jezus przybył do swojego rodzinnego miasta, to zapewne wielu mieszkańców Nazaretu przyglądało Mu się z wielką uwagą. Nie był to już bowiem ten sam zwykły cieśla. Syn Maryi, którego znali od dzieciństwa. Przecież od wielu już miesięcy docierała do nich wieść, ze ich krewny, kuzyn stał się sławnym Nauczycielem i cudotwórcą! Teraz na własne oczy ujrzeli, jak kroczy ulicami w otoczeniu swoich uczniów. A to oznaczało, że Jezus dla wielu stał się prawdziwym Mistrzem. Kiedy nastał szabat i Chrystus wygłosił w nazaretańskiej synagodze swoją naukę, mieszkańcy miasta zwrócili uwagę na głębie Jego słów, ale zaintrygowało ich coś innego. Pytali mianowicie: skąd On ma tę mądrość!? Przecież wychowywał się razem z nimi. W jaki sposób może On czynić cuda? Przecież to niemożliwe, by On naprawdę był kimś wielkim! Te pytania i opinie były wyrazem oczywistego dystansu i nieufności, z jaką przyjęli Jezusa mieszkańcy Nazaretu.

 

Więcej…
 
Światło pośród mroku PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 24 grudnia 2014 03:06

Medytacja na Wigilię Narodzenia Pańskiego

 

"Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." (Łk 2,1-14)

 

Więcej…
 
Dialog chrześcijańsko-żydowski (odc. 227). Jan Paweł II w 1997 r.: wołanie o pokój i sprawiedliwość PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 03 lipca 2013 00:40

Apelując o pokój, Jan Paweł II zaznaczał często, że musi on być sprawiedliwy. Nieraz przypominał o tym, gdy mówił o sytuacji w Ziemi Świętej. Sprawy z nią związane stanowiły stały punkt jego przemówień na noworocznych audiencjach dla korpusu dyplomatycznego. Tak było również 13 stycznia 1997 r. Papież wzywał wtedy, by nie zmarnować wysiłków podejmowanych w latach 90. zeszłego stulecia, począwszy od konferencji w Madrycie, która w 1991 r. zgromadziła przy jednym stole obrad Palestyńczyków, Izraelczyków i ich arabskich sąsiadów.

 

 

 

Więcej…
 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE : Kamień odsunięty od grobu PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
niedziela, 31 marca 2013 04:53

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.  (Jan 20,1-9)

 

Biegowi towarzyszy rozwój. Maria Magdalena przechodzi w swoim rozwoju od ciemności do światła. Bieganie oznacza dążenie w sensie duchowym, moralnym. Maria Magdalena zdąża do uczniów Jezusa, aby podzielić się z nimi odkryciem „pustego grobu”. Jest zatroskana, aby przekazać tę prawdę. Biegnie do tych, których Jezus kochał. Wspólnotę dzielenia się najważniejszymi prawdami możemy stworzyć z tymi, którzy doświadczają miłości, są kochani i kochają, oczekują z sercem otwartym. Spragnieni są prawdy, która obudzi w nich miłość, przypomni wspólne chodzenie z Jezusem i radość, jaką odczuwali, będąc z Nim.

 

Więcej…
 
Wigilia Paschalna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 30 marca 2013 13:48

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozelwalną całość z Wielkanocą, są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Ten wielkanocny charakter lpodkreśla biel szat liturgicznych. Wigilia Paschalna rozpoczyna się w Wielką Sobotę wieczorem. Gdy przyjrzymy się samemu słowu "wigilia" zobaczymy bez trudu, że zgodnie z tradycją chrześcijańską oznacza ono noc modlitewnego czuwania. W przypadku Wielkanocy noc przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa.

Poprawiony: piątek, 19 kwietnia 2019 23:42
Więcej…
 
Ewangeliczny homo querens PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
czwartek, 07 lutego 2013 22:12

Człowiek od zawsze szukał skarbów. Wyprawa Jazona po „złote runo” rozpalała wyobraźnię kształtowaną przez greckie mity. Skarb templariuszy do dzisiaj pozostaje czarną legendą zazdrośnie pożądaną przez wszystkich, choć Filip Piękny plądrując zakon nie natrafił na ślady domniemanego złota. Eldorado – tajemnicza kraina i tajemniczy człowiek „olśnieni złotem” byli poszukiwani przez rodzinę Welserów dla zaspokojenia  roszczeń wynikłych z długów króla Karola V Habsburga. Charlie Chaplin robiąc film poświęcony gorączce złota z 1898 roku, pokazał jak żądza pieniędzy odczłowiecza człowieka. Miliony migrantów szukają szczęścia za wielką wodą, w kopalniach opali na Antypodach i diamentów na Czarnym Lądzie. Miliony ludzi w objęciach hazardu szukają szczęścia na największych giełdach świata albo w wędrówkach do wielkich metropolii nie przeczuwając możliwych zagrożeń.
  

 

Więcej…
 
O Katechizmie w Roku Wiary 4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 26 grudnia 2012 01:04

Potrzebujemy Objawienia

W poprzednim rozważaniu powiedzieliśmy za Katechizmem, że „naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga” (KKK 36). Ta możliwość nie zawsze jednak zostaje zrealizowana. Papież Pius XII stwierdza, że człowiek napotyka na wiele trudności w poznaniu Boga, wynikających m.in. „ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny” (KKK 37).

Więcej…
 
Na fali soborowego przełomu 78: Pół wieku po wojnie Jan Paweł II ostrzega przed „nowymi Oświęcimiami” PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
środa, 12 grudnia 2012 03:53

Janowi Pawłowi II bardzo leżały na sercu sprawy związane z sytuacją w Ziemi Świętej i z relacjami chrześcijańsko-żydowskimi. Często do nich powracał. Tak było też w r. 1995, w którym mijało 50 lat od zakończenia drugiej wojny światowej, a także od utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tej ostatniej rocznicy Papież nawiązał, spotykając się 9 stycznia z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie na tradycyjnej audiencji noworocznej. Wyraził wtedy poparcie wszystkim zaangażowanym w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie:

„Dowodzi on, że podejmując dialog można zmienić bieg historii. Wiemy oczywiście, że na tej Ziemi Świętej, gdzie prawie dwa tysiące lat temu narodził się Jezus, nadal istnieją konflikty i przejawy dyskryminacji. Naród palestyński nadal oczekuje pełnego zaspokojenia swoich aspiracji. Liban nie odzyskał całkowitej suwerenności. Ufajmy jednak, że i to się zmieni. Nigdy nie zabraknie ludzi odważnych, gotowych do spotkania i dialogu. Będą oni umieli znaleźć właściwe metody budowania społeczeństw, w których każdy jest potrzebny innym, a różnorodność uważa się za bogactwo. Traktatu pokojowego nie pisze się krwią, ale rozumem i sercem!”.

Więcej…
 
Od katechezy do youcat PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
wtorek, 02 października 2012 22:13

Bóg działa zarówno w historii jak i w życiu każdego człowieka. Nie każdy jednak ma dar dostrzeżenia wielkich dzieł Boga,  dlatego niezbędna jest pomoc. Taka pomocą jest w Kościele posługa słowa, której wyrazem wydaje się być przede wszystkim katecheza..  „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej przekazane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.” (Adhortacja Apostolska JPII o katechizacji w naszych czasach, nr 18).

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2