Kościoły, bazyliki, katedry
Katedra Biskupów Krakowskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 18 listopada 2014 23:10

Zanim Kraków stał się stolicą Polski i siedzibą królów, od blisko 100 lat był już stolicą biskupią. Ta chronologia znalazła odzwierciedlenie w patronacie Katedry Wawelskiej, której pierwszym patronem jest św. Wacław, czeski władca, zamordowany w roku 935. Wskazuje to na fakt, iż instytucje kościelne zaistniały w Krakowie wcześniej niż państwowe a tożsamość Narodu Polskiego kształtowała się na fundamencie uniwersalnych dla średniowiecznego świata wartości chrześcijańskich. Katedra na Wawelu to najważniejszy kościół diecezji krakowskiej, którego gospodarzem jest biskup - obecnie jest nim kardynał Stanisław Dziwisz.

 

Tu z reguły, choć nie wyłącznie, sprawowany jest obrzęd sakramentu kapłaństwa, na każdym z trzech stopni: diakonatu, prezbiteriatu i biskupstwa. Tutaj biskup krakowski uroczyście celebruje nabożeństwa w największe święta kościelne u państwowe. O stałej obecności biskupa w Katedrze przypomina tron biskupów krakowskich znajdujący się po prawej stronie ołtarza głównego. W ciągu stuleci biskupi krakowscy, po arcybiskupach gnieźnieńskich, odgrywali w duchowym i politycznym życiu Polski najważniejszą rolę. Władali jedną z najbogatszych i najrozleglejszych diecezji w Koronie, byli także kanclerzami Akademii Krakowskiej od czasu jej powstania. Obok działalności religijnej i społecznej ordynariuszy diecezji pełnili funkcje senatorów i ministrów. Wpływali na bieg wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. O ciągłości diecezji krakowskiej w Katedrze na Wawelu przypominają nagrobki biskupów.

 

Poprawiony: środa, 19 listopada 2014 00:44
Więcej…
 
U św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 17 listopada 2014 23:08

Czytelników serwisu zapraszam do cyklu niezwykłych materiałów poświęconych pięknym, zabytkowym kościołom. Każdy z nich to swoista perełka architektoniczna.

 

"Via Ad Deum"

 

 

W Gminie Ujazd są trzy wioski, w których znajdują się zabytkowe, drewniane kościoły katolickie. Należą one do Parafii świętej Elżbiety Węgierskiej w Kluczu.

W Kluczu, w centrum wioski, na wzniesieniu znajduje się zabytkowy, drewniany kościół parafialny. Obecną świątynię zbudowano w 1748 roku. Nieznany jest jego fundator, a także budowniczy.


Poprawiony: poniedziałek, 17 listopada 2014 23:53
Więcej…
 
Organy Katedralne w Katedrze Królewskiej na Wawelu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 29 października 2014 22:14

W literaturze dotyczącej dziejów Katedry Krakowskiej spotkać można bezpodstawną informację traktującą o tym, że już w 966 roku wewnątrz świątyni istniały organy. Pewniejsza wzmianka o tego typu instrumencie na dworze Kazimierza Sprawiedliwego (1138-1194) pochodzi z kroniki ks. Wincentego Kadłubka.

 

 

W latach: 1502-1506 organmistrz Stanisław Komorowski zbudował dla Katedry „wielkie organy”, zlokalizowane przypuszczalnie w nawie głównej. Istnieje przypuszczenie, że w 1511 roku kolejny instrument wykonał Mikołaj de Scharby; mógł być to, zatem obiekt znacznie mniejszy, ulokowany w obrębie prezbiterium. W tym miejscu warto nadmienić, iż w „Pontyfikale Erazma Ciołka” – powstałym około 1505 roku – na karcie zatytułowanej „Król na majestacie” widnieje ilustracja, przedstawiająca wnętrze prezbiterium świątyni wawelskiej. Po prawej stronie tejże grafiki znajduje się wyobrażenie prospektu organowego, zdobiącego zapewne instrument będący właśnie dziełem Mikołaja de Scharby. Na cokole mieści się płaski segment prospektowy, wypełniony niewielką ilością piszczałek frontowych, zwieńczony szczytem w formie późnogotyckiego ornamentu. Boki szafy organowej ujmują ruchome skrzydła, ozdobione dekoracją malarską i zaopatrzone w zawiasy. W epoce średniowiecza, a także renesansu organy wyposażano właśnie w tego rodzaju skrzydła, na ogół zamknięte, otwierane podczas gry. Nieznane są dalsze losy tego obiektu.

 

Więcej…
 
U Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 28 października 2014 14:48

Najstarsze źródła historyczne informują, iż parafia łodygowicka istnieje od XIII wieku. Trudno dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy odprawiono w niej pierwszą mszę świętą. Na pewno było to w 1373 roku, kiedy to erygowano parafię. W tym czasie, jak podają źródła, istniała już kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która podlegała jurysdykcji proboszcza żywieckiego. Wielokrotnie różne osoby zabiegały o stałą posługę kapłańską, lecz trudności w zapewnieniu obsady były duże. Dopiero w 1629 roku za ks. B. Kapkowicza przyznano uposażenie dla miejscowego duszpasterza. W wyniku tej decyzji na przełomie 1634/35 rozbudowano dotychczasową świątynię. Dodano również dwóch patronów św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.

 

Więcej…
 
Królewski Dzwon Zygmunt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 27 października 2014 22:12

Ten spiżowy kolos został odlany w Krakowie w 1520 roku przez ludwisarza z Norymbergii – Hansa Behema i zawieszony na specjalnie do tego celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wzgórzu Wawelskim. Pierwszy raz dźwięk Dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521. Fundatorem dzwonu był król Zygmunt I Stary, w zamyśle, którego „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”. W czasach niewoli urósł do rangi jednego z najważniejszych symboli narodowych.

 

W górnej części kielicha widnieje łacińska inskrypcja:

 

 

DEO OPT[IMO] MAX[IMO] AC VIRGINI DEIPARAE SANCTISQVE PATRONIS SVIS DIVVS SIGISMVNDVS POLONIAE REX|CAMPANAM HANC DIGNAM ANIMI OPERVMQVE AC GESTORVM SVORVM MAGNITVDINE FIERI FECIT ANNO SALVTIS a poniżej data MDXX.

 

 

Więcej…
 
Związki św.Jana Pawła II z katedrą na Wawelu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 22 października 2014 20:10

Z Katedrą na Wawelu szczególnie związany był Papież Jan Paweł II. Nie sposób wyliczyć wszystkich bytności w Wawelskiej świątyni biskupa, potem kardynała Wojtyły. Z Katedrą związane są cztery decydujące momenty Jego życia. Tutaj, 2 listopada 1946 roku, jeszcze, jako ksiądz Karol Wojtyła, odprawił swoją pierwszą mszę przy neoromańskim ołtarzu w krypcie św. Leonarda m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W dniu 28 września 1958 w uroczystość św. Wacława, patrona Katedry Wawelskiej był konsekrowany na biskupa a 8 marca 1964 odbył się Jego arcybiskupi ingres do Katedry i ingres kardynalski w dniu 9 lipca 1967.

 

Do Katedry, na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego albo niedzielę w okresie Bożego Narodzenia, zapraszał parafie, które wizytował w ciągu roku. Każdego roku zapraszał młodzież na uroczystość Chrystusa Króla. Starał się uświadomić diecezjanom, że serce diecezji to Katedra. Robił wszystko, by ta świątynia spełniała misję „matki wszystkich kościołów”.

 

 

Poprawiony: środa, 22 października 2014 20:25
Więcej…
 
Dzieje katedry wawelskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 20 października 2014 19:59

Pierwszy kościół katedralny na Wawelu wzniesiony został najpewniej niedługo po ustanowieniu w l000 roku biskupstwa krakowskiego. Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala na dokonanie przekonującej rekonstrukcji jej kształtu. Więcej wiadomo o kolejnej, romańskiej katedrze z przełomu XI i XII wieku. Początki jej budowy łączy się z panowaniem księcia Władysława Hermana (1079-1102). Nową świątynię konsekrowano w 1142 roku. Była ona murowaną z wapienia i piaskowca trójnawową bazyliką, zapewne z emporami ponad nawami bocznymi. Od wschodu i zachodu wznosiły się prostokątne chóry zamknięte półkolistymi absydami, a pod nimi mieściły się krypty. Od strony zachodniej wznosiły się dwie kwadratowe wieże. Do dzisiaj zachowały się znaczne partie tej budowli, przede wszystkim krypta św. Leonarda i dolna część wieży południowej.

 

 

Więcej…
 
U świętego Łukasza w Mrowli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 17 października 2014 22:01

Mrowla koło Rzeszowa niegdyś wieś królewska Archidiecezji Krakowskiej. Ślad pierwszej donacji parafii zaginął. W 1496 r. w Sandomierzu w święto św. Scholastyki Dziewicy, bp Jan Albert, Biskup Przemyski, fundację tę odnowił i pomnożył. Obecny kościół p.w. Św. Łukasza Ewangelisty, (nie wiadomo, który z kolei), został wybudowany w latach 1896-1900, wg projektu architekta krakowskiego Sławomira Odrzywolskiego.


Proboszczem wówczas był ks. Józef Siarkowski. Konsekracja odbyła się w 1905 r. Roboty murarskie wykonał majster Mindowicz z Sieniawy. Kościół ten posiada 100-letnią kopię cudownego obrazu Matki Bożej Kochawińskiej z napisem pod spodem: "O Mater Dei electa / Esto nobis via recta". W kościele są ponadto zabytkowe organy z 1897 r., wykonane przez firmę Rieger - Kloss z Krnov (Czechy). Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1896-1900, konsekrowany w 1905r.

 

Więcej…
 
Kazachstańska Królowa Pokoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 06 października 2014 21:40

Zapraszam do Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornyje. Parafia jest położona w północnym Kazachstanie (Północno Kazachstańska Obłast – Tajszyński Rejon). Sama wioska Oziornoje powstała w czerwcu 1936 r. po bezprawnym przesiedleniu Polaków z Ukrainy do Kazachstanu. Pierwsze lato ludzie przeżyli w namiotach. Do nadejścia zimy zdążyli wybudować ziemianki. Do 1954 r. repatrianci byli wciągnięci do specjalnego rejestru w organach MSW i nie mogli wyjeżdżać bez przepustki z miejsca zamieszkania. Od pierwszych dni pokładali wielką ufność w Bogu, co wyrażało się w modlitwie, zwłaszcza różańcowej.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 21:44
Więcej…
 
W rostkowskiej świątyni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 18 września 2014 11:08

Dzisiaj, w święto Stanisława Kostki zapraszam wszystkich Czytelników do kościoła w Rostkowie. Świątynia ta została ustanowiona sanktuarium św. Stanisława Kostki.

 

 

"Via Ad Deum"

 

 

 

Starania o utworzenie parafii w Rostkowie rozpoczął w 1479r. Jan Kostka z Rostkowa, stolnik ciechanowski, jednak dopiero za zgodą bpa Piotra z Chodkowa wystawiono w 1488 r. drewniana kaplicę. Następną kaplicę zbudowano prawdopodobnie w 1621 r. po zwycięstwie chocimskim na miejscu dawnego dworu Kostków.

 

Poprawiony: czwartek, 18 września 2014 11:18
Więcej…
 
U Goźlińskiej Mateńki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 16 września 2014 21:38

Matka Boża Bolesna, czyli Goźlińska w cudownym obrazie wiszącym w ołtarzu bocznym kościoła Goźlińskiego. Przywiózł go latem 1699 roku ze swego rodzinnego domu w Podegrodziu koło Starego Sącza sam o. Papczyński. Biograf o. Papczyńskiego, ks. Sydry zauważa, że "widocznie miłą była Królowej Niebios zrobiona ofiara, obraz odtąd począł słynąć cudami, co ściągało do kościoła goźlińskiego wielu pątników, a obraz obwieszano wotami." W kościele goźlińskim działało od początku Bractwo Pocieszenia NMP Bolesnej.

 

 

 

 

Więcej…
 
U świętego Benedykta w Krakowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 10 lipca 2014 20:08

 

Dzisiaj zapraszam wszystkich na krakowskie Podgórze.Znajduje się tam kościół św. Benedykta.

 

 

"Via Ad Deum"

 

 

Początki kościoła pw. świętego Benedykta sięgają XI – XII w. Wówczas to, bowiem osiedli w Tyńcu Benedyktyni, którzy podjęli prace nad budową licznych kościołów na terenie ziemi krakowskiej.

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6