Świętość dla każdego Drukuj
Wpisany przez Beata   
niedziela, 27 kwietnia 2014 08:55

Świętość jest bez wątpienia jednym z ważniejszych tematów bogatego nauczania Jana Pawła II. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że to właśnie On sobą uczył nas jak być Świętym. Udowodnił, że nie jest ona zarezerwowana dla wybranych. JEST DLA KAŻDEGO.

 

 

Nie można postrzegać jej, jako wyobcowanie człowieka, lecz raczej, jako jego pełną realizację, zgodną z Bożym planem zbawienia. Jest ona darem łaski, która doskonali naturę człowieka. Nie jest zaprzeczeniem tego, co ludzkie, lecz pełnią człowieczeństwa.

 

 

 

 

Kim więc są święci?         

 

 

 

 Tak mówił o nich Święty Jan Paweł II: „są oni widzialnymi i autentycznymi świadkami świętości Kościoła. Święci — którzy w każdej epoce historii ukazywali światu blask światłości Bożej, są widzialnymi świadkami tajemniczej świętości Kościoła. (...) Aby zrozumieć głębię Kościoła, musicie spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także na wszystkich świętych ukrytych, anonimowych, którzy starali się żyć Ewangelią pośród zwykłych, codziennych obowiązków.”

 

 

 

Papież w swoim nauczaniu Święci podkreślał i robi to nadal, że są oni prawdziwą światłością Boga. Chrystus, który jest Prawdziwą Światłością ma oświecać nie tylko nas, ale także naszą drogę do świętości. Jak wiele osób dzisiaj obok Chrystusa, albo Go nie zna? Jako chrześcijanie oraz osoby powołane do świętości mamy Bożym światłem wskazywać im dobrą drogę – Bożą drogę.

 

 

 

Nie można mówić o świętości pomijając ważną rolę Ducha Świętego. To Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na Dwunastu i na całą wspólnotę apostolską i umocnił ich wiarę w zmartwychwstałego Pana.

 

 

 

Ten sam Duch Święty nadal mieszka w Kościele, który jest Jego stałym przybytkiem. Jego obecność jest żywa i twórcza. To On wzbudza w wierzących gorące pragnienie świętości, działając w głębi ich serc, oświecając je i czyniąc je posłusznymi powołaniu Bożemu.

 

 

 

Niech naszym przewodnikiem na drodze do świętości będą słowa, które Papież skierował do młodych w Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r.: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia!"

 

 

 

 

Odnoszą się one do wszystkich, którzy mają młode serca, niezależnie od wieku, a zatem do nas wszystkich, którzy w chrzcie zostaliśmy odnowieni wieczną młodością Ducha.

 

 

 

 

 

 

autor: Beata Fabiś

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 27 kwietnia 2014 08:54