Papież Franciszek: Życie i nauczanie
Papież do nowych kardynałów: najwspanialszy awans to służba Chrystusowi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 28 czerwca 2018 20:49

Jedyna wiarygodna władza rodzi się ze stawania u stóp innych, aby służyć Jezusowi. Najwyższy zaszczyt, jaki możemy uzyskać i najwspanialszy awans, jaki może nam przypaść w udziale, to służba Jezusowi w człowieku na różny sposób potrzebującym. Papież Franciszek mówił o tym w czasie uroczystego konsystorza w Bazylice Watykańskiej. Ojciec Święty ustanowił na nim 14 nowych kardynałów, w tym pierwszego w swym pontyfikacie Polaka, papieskiego jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego.


Na kanwę swej homilii Papież wybrał fragment Ewangelii (Mk 10, 32-44) mówiący o tym, że przełożeństwo jest służbą. Zawiera on trzecią zapowiedź męki Jezusa, a zarazem prośbę synów Zebedeusza o to, by mogli zajmować przy Nim najważniejsze miejsca. Nawiązując do drogi uczniów do Jerozolimy, Franciszek podkreślił, że miasto to przedstawia godzinę wielkich determinacji i decyzji. Zauważył, że ważne i kluczowe chwile w naszym życiu pozwalają mówić sercu oraz ukazują istniejące w nas intencje i napięcia. „Te rozdroża życiowe stawiają nam wyzwanie i sprawiają, iż ujawniają się pytania i pragnienia, które nie zawsze są czytelne dla ludzkiego serca” – podkreślił Papież.

 

Więcej…
 
Doświadczenia polskiego Kościoła na przedsynodalnym spotkaniu młodych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 19 marca 2018 23:33

Dzisiejsze przedpołudnie spędzone z Papieżem Franciszkiem oraz świadectwa młodych z pięciu kontynentów to dobre wprowadzenie do głównego elementu obrad przedsynodalnego spotkania młodych, jakim będą spotkania w małych grupach – uważa Karolina Błażejczyk. Reprezentuje ona Kościół w Polsce i będzie się dzieliła doświadczeniem naszych duszpasterstw młodzieży.

 

 

 

Więcej…
 
Papież: kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 18 marca 2018 22:58

„Kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża, gdzie objawia się Jego chwała”– mówił Papież na Anioł Pański. Podkreślił, że krzyż nie jest przedmiotem ozdobnym ani nadużywanym dodatkiem do ubrań, ale znakiem religijnym, który należy kontemplować i rozumieć. Mówiąc o owocności życia chrześcijańskiego Franciszek apelował byśmy nauczyli się tracić swe życie, czyli mniej myśleli o sobie, a więcej o bliźnich.

 

W rozważaniu przed modlitwą maryjną Ojciec Święty nawiązał do żądania z dzisiejszej ewangelii: „Chcemy ujrzeć Jezusa”. Przypomniał, że słowo zobaczyć oznacza tu wyjście poza to, co widzialne, aby pojąć tajemnicę osoby, odkryć jej serce.

 

Więcej…
 
Papież: Bóg przebacza, ale my musimy przebaczyć innym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 06 marca 2018 23:53

Na niebezpieczeństwo zniewolenia przez nienawiść wskazał Papież w czasie Mszy w Domu św. Marty i dodał, że pierwszym krokiem do uzyskania Bożego przebaczenia jest uznanie siebie za grzesznika.

 

W homilii nawiązał do historii Azariasza, opisanej w księdze Daniela, który został wrzucony do rozpalonego pieca, gdyż nie wyparł się Boga. Zamiast narzekać na swoją sytuację Azariasz wyznaje wiarę w wielkość Boga i wskazuje na przyczynę zła, mówiąc: „Ty nas nie opuściłeś nigdy, ale to my zgrzeszyliśmy”. Oskarża siebie i swój naród. „I właśnie to jest pierwszym krokiem do otrzymania przebaczenia: oskarżyć samych siebie” – stwierdził Papież.

 

Poprawiony: środa, 07 marca 2018 00:07
Więcej…
 
Papież do wietnamskich biskupów: radośnie głoście Ewangelię PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 06 marca 2018 23:45

Do odważnego i pełnego radości ewangelizowania wietnamskiego społeczeństwa wezwał Papież biskupów tego azjatyckiego kraju. Rozmawiał z nimi wczoraj w ramach tradycyjnej wizyty ad limina Apostolorum, którą episkopat Wietnamu właśnie odbywa. Ojciec Święty przypomniał, że biskup musi być blisko Boga i ludzi, w tym szczególnie blisko powierzonych mu kapłanów. Wskazał, że wietnamski Kościół nie może obawiać się nowych wyzwań tylko musi dawać na nie ewangeliczne odpowiedzi.

 

„Spotkanie z Papieżem przebiegło w rodzinnej atmosferze. Widać było, że zna nasze realia. Zachęcał nas do odważnych działań i do tego, byśmy z radością ewangelizowali” – mówi bp Joseph Dình Dúc Dao.

 

Więcej…
 
Papież: żadnych gróźb w konfesjonale lecz przebaczenie Ojca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 27 lutego 2018 19:34

Bóg ma serce otwarte i czeka na nas, jak dobry ojciec: przyjdź, nie obawiaj się, przebaczę ci – tłumaczył Papież w czasie Mszy, odprawionej w Domu św. Marty. W homilii zaznaczył, że Wielki Post jest czasem, który pomaga w nawróceniu, aby zbliżyć się do Boga, zmienić życie i o to powinniśmy się modlić.

 

„Pan mówi: «Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! Porozmawiajmy trochę». Nie straszy nas. Tak, jak ojciec z nastoletnim synem, który postąpił niewłaściwie i trzeba go upomnieć. I wie, że gdyby podszedł z kijem, rzeczy nie pójdą dobrze, musi zareagować okazując zaufanie. W tym fragmencie biblijnym Pan mówi tak: «Przyjdźcie, napijemy się kawy. Pomówimy trochę, podyskutujemy. Nie bój się, nie chce cię ukarać». Ponieważ wie, że syn myśli: «Ależ ja zrobiłem tę złą rzecz...» - natychmiast dodaje: «Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna»” – powiedział Ojciec Święty.

 

 

Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018 23:42
Więcej…
 
Rekolekcje papieskie: nasze pragnienia złóżmy w Bogu, bo tylko On może je zaspokoić PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 19 lutego 2018 20:19

Od wczorajszego popołudnia Papież przebywa w domu rekolekcyjnym księży paulistów w Aricci pod Rzymem, gdzie wraz ze swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej bierze udział w rekolekcjach zamkniętych, które potrwają do najbliższego piątku. Każdego dnia wysłuchują dwóch rozważań, odmawiają wspólnie brewiarz, odprawiają Eucharystię i adorują Najświętszy Sakrament. Rekolekcje, których temat brzmi: „Pochwała pragnienia” głosi portugalski kapłan ks. José Tolentino Mendonҫa.

We wczorajszym, wprowadzającym rozważaniu odniósł się do opisanego przez św. Jana spotkania przy studni Jezusa z Samarytanką. Pan Jezus, zmęczony drogą i południowym upałem prosi kobietę, aby dała mu pić. Ta prośba zadziwia – stwierdził rekolekcjonista – gdyż Jezus prosi o pomoc przedstawicielkę narodu samarytańskiego, z którymi Żydzi nie utrzymywali kontaktów. Ale ta prośba jest skierowana także do nas: daj mi to, co masz; otwórz swoje serce i daj mi to, kim jesteś.

Więcej…
 
Papież: Wielki Post – radosny trud ogołacania się z egoizmu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 18 lutego 2018 20:09

"Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością Słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą. To nie jest niemożliwe! Chodzi o przeżywanie każdego dnia z gorącym pragnieniem przyjęcia miłości, pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat” – prosił Papież w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. Odniósł się w nim do dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 12-15), która przypomina nam kwestie pokusy, nawrócenia i Dobrej Nowiny.

 

Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus wychodzi na pustynię, aby przygotować się do wypełnienia swej misji. Nie potrzebuje nawrócenia, ale jako człowiek musi przejść próbę. Dla Niego oznacza ona wierność Ojcu, a nam daję łaskę przezwyciężania pokus.

 

Więcej…
 
Papież: nie choroba lecz grzech czyni nas nieczystymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 11 lutego 2018 23:23

Przez wstawiennictwo Maryi prośmy Pana, aby swoim nieskończonym miłosierdziem uzdrowił nasze rany wewnętrzne, aby przywrócił nam nadzieję i pokój serca – modlił się Papież w czasie południowego spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” odniósł się do obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorego. Wskazał na Jezusa, który jest prawdziwym lekarzem ciał i dusz posłanym przez Ojca na świat, aby uzdrawiał ludzkość naznaczoną grzechem.

 

Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45), która mówi o uzdrowieniu trędowatego Franciszek podkreślił, że Jezus usłyszawszy prośbę: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” odczuł współczucie.

 

Więcej…
 
Papież do stygmatystów: w wolności, prawdzie i w modlitwie żyjcie we wspólnocie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 10 lutego 2018 23:45

Na kwestię życia wspólnotowego zwrócił uwagę Papież w przemówieniu, które skierował do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszych Stygmatów (stygmatystów). Przygotowane wcześniej przemówienie wręczył im przez przełożonego generalnego, a w czasie spotkania zwrócił się do nich w improwizowanych słowach będących odpowiedzią na przemówienie powitalne.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież: autentyczną egzegezą Ewagnelii nasze święte życie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 07 lutego 2018 23:55

„Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie! Słowo Pana kończy swój bieg, stając się w nas ciałem, przekładając się na uczynki, tak jak się to stało w Maryi i świętych” – powiedział Papież na audiencji ogólnej. W wygłoszonej katechezie kontynuował cykl poświęcony omówieniu celebracji eucharystycznej.

 

Dziś Ojciec Święty ponownie skupił się na temacie Liturgii Słowa, która swój szczyt osiąga w proklamacji Ewangelii. Poprzedzający ją śpiew „Alleluja” jest pozdrowieniem Pana, który ma przemawiać do zgromadzonych na Mszy. Sama Ewangelia natomiast jest światłem do zrozumienia sensu poprzedzających ją tekstów biblijnych. Stąd jest otoczona szczególnym szacunkiem i czcią. Może ją czytać tylko osoba mając święcenia, a kończy się ucałowaniem księgi. Jako wyraz czci w czasie jej czytania wierni stoją, a wcześniej czynią znak krzyża. To sam Chrystus kieruje do zgromadzonych Dobrą Nowinę.

Poprawiony: piątek, 09 lutego 2018 23:23
Więcej…
 
Przesłanie na Wielki Post 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
wtorek, 06 lutego 2018 23:26

„Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru” – to słowa zachęty, jakie Papież skierował do całego Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga, w przesłaniu na zbliżający się Wielki Post.

 

Za inspirację do napisania tekstu posłużyły słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). Franciszek zaznaczył, że wprowadzać w błąd będą fałszywi prorocy. Ich działanie grozi wygaśnięciem miłości, która jest istotą Ewangelii. Trzeba więc się zastanowić, kim oni są.

 

Poprawiony: niedziela, 11 lutego 2018 00:11
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 162