Papież Franciszek: Życie i nauczanie
Papież do prześladownych chrześcijan: pozostańcie żywym Kościołem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
czwartek, 22 czerwca 2017 19:45

Nie zapominajmy, że na Wschodzie, także i dziś, chrześcijanie, zarówno katolicy, prawosławni, jak i protestanci, przelewają krew, która staje się pieczęcią ich wiary – powiedział Papież w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim ROACO. Przypomniał, iż wspólnoty te bardzo często doświadczały prześladowań. Fala emigracji osłabiła ich obecność na terenach, na których przez lata rozkwitali. Ale te wydarzenia – kontynuował Franciszek – pozwoliły im doświadczyć krzyża Chrystusowego, który jest przyczyną cierpienia i trwogi, ale zarazem źródłem zbawienia. Bez krzyża bowiem nie można być uczniem Chrystusa.

 

 

 

Więcej…
 
Papież do Polaków: patrzeć w niebo i myśleć o świętych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 21 czerwca 2017 23:23

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Franciszek podkreślił, że trzeba mieć odwagę, aby patrzeć w niebo i myśleć o świętych, którzy są świadkami nadziei, przykładem życia i wstawiają się za nami.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież: jesteśmy z gliny, słabi i grzeszni, zbawia nas Bóg PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 16 czerwca 2017 23:13

Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność: tylko moc Boga zbawia i uzdrawia – stwierdził Papież na porannej Mszy w Domu św. Marty. W homilii odwołał się do czytanego dziś fragmentu 2 Listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Musimy pamiętać – mówił Ojciec Święty, że jesteśmy gliną, słabi, grzeszni, i bez mocy Bożej nie możemy iść do przodu. Tylko Boża moc nas zbawia, uzdrawia, stawia na nogi.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież: imię Boga to miłosierdzie, litość, cierpliwość, wierność PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
niedziela, 11 czerwca 2017 21:14

Refleksji osnutej wokół czytań liturgicznych z dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajświętszej poświecił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Podkreślił, iż pozwalają one wejść w tajemnicę istoty Boga. Przywołując słowa św. Pawła z 2 Listu do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”, zauważył, że są one owocem osobistego doświadczenia miłości Boga, którą objawił Apostołowi zmartwychwstały Jezus.

„Wychodząc od tego doświadczenia łaski, Paweł może więc zachęcać chrześcijan następującymi słowami: «Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu [...] pokój zachowujcie» (w. 11). Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to – jak zaświadcza sam Paweł – musi koniecznie przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia” – mówił Papież.

Więcej…
 
Papież u prezydenta Włoch: praca i rodzina to fundament PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 10 czerwca 2017 22:31

Stała praca oraz skuteczna polityka prorodzinna państwa stanowią podstawowe warunki rozwoju włoskiego społeczeństwa. Zwrócił na to uwagę Papież, składając oficjalną wizytę na Kwirynale, w pałacu prezydenta republiki, którym jest obecnie Sergio Mattarella.

 

Franciszek zapewnił, że patrzy na Włochy z nadzieją, zakorzenioną w bogatej tradycji tego kraju, z której wyrasta też jego rodzina. U podstaw owej tradycji stoją trzy zasadnicze wartości: godność osoby, rodzina i praca.

 

 

 

Więcej…
 
Papież: modlitwa, cierpliwość nadzieja pomocą w trudnych chwilach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 09 czerwca 2017 22:10

W najtrudniejszych chwilach smutku, bólu i zniewagi wybierajmy drogę modlitwy, cierpliwości i nadziei pokładanej w Bogu, aby nie wpaść w zasadzkę próżności – mówił Papież na Mszy w Domu św. Marty.

 

Odnosząc się do pierwszego czytania, Franciszek zaznaczył, że nie wolno pozwolić, aby wciągnęło nas pozorne piękno próżności, ale powinniśmy mieć serca otwarte na „radość, którą daje Bóg”, dziękując Mu za dar zbawienia. Papież przypomniał historię Tobiasza, który stracił wzrok oraz jego synowej Sary, którą oskarżono, że jest odpowiedzialna za spowodowanie śmierci siedmiu mężów. Dzięki tej historii można zrozumieć, jak Pan kieruje dziejami człowieka, także naszymi. Tobiasz i Sara przeżyli bowiem trudne, ale także i piękne chwile. Tobiasz był prześladowany, wyśmiewano go, znieważano, podobnie i Sara, która wiele wycierpiała. W obu przypadkach wszytko wydawało się „być czarne”, myśleli: „lepiej umrzeć”.

Więcej…
 
Papież: potrzebna większa obecność kobiet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 09 czerwca 2017 21:53

Ojciec Święty podkreślił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczna jest obecność kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, krajowym, międzynarodowym i kościelnym. Jest to tym ważniejsze, że świat ich nie szanuje, często bowiem stają się ofiarami nadużyć i przemocy. A przecież tam, gdzie kobiety mają możliwość ukazania swojego geniuszu, świat zmienia się na lepsze.

 

Mówiąc o wkładzie kobiet w wychowanie do braterstwa, Franciszek wskazał na ich szczególny dar w postaci otwarcia na drugiego i wzajemnego szacunku.

 

 

Więcej…
 
Ojciec Święty na specjalnych obchodach Wigilii Zesłania Ducha Św. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 03 czerwca 2017 17:03

Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty przyjął wcześniej w ciągu dnia na audiencji.

 

Wspólną modlitwę czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy zapoczątkowały śpiewy zebranych. Później kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił swoje rozważanie na temat jednoczącej mocy Ducha Świętego, objawionej podczas Jego zstąpienia na Apostołów w Wieczerniku. Zaznaczył, że w miłości wszyscy chrześcijanie powinni już stanowić jedność, niezależnie od tego, na którym etapie dialogu w kwestiach doktrynalnych znajdują się Kościoły.

 

O tejże kwestii mówił też później sam Papież, wskazując na cel, w jakim Duch Święty udziela nam daru odwagi.

Więcej…
 
Papież: prawdziwy chrześcijanin rozsiewa nadzieję i pociesza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 31 maja 2017 23:06

Duch Święty sprawia, że obfitujemy w nadzieję, nigdy się nie zniechęcamy oraz jesteśmy jej siewcami, czyli pocieszycielami i obrońcami braci – mówił Franciszek w czasie audiencji ogólnej. Tradycyjnie rozpoczął ją od pozdrowienia pielgrzymów zebranych na Placu św. Piotra, przejeżdżając wzdłuż sektorów odkrytym samochodem. Dziś, nietypowo, zabrał do niego pięcioro dzieci ubranych w stroje pierwszokomunijne.

 

W katechezie Papież nawiązał do słów św. Pawła z listu do Rzymian, w których Apostoł życzy, aby Bóg nadziei udzielił im przez Ducha Świętego mocy do bycia bogatymi w nadzieję (por. Rz 15, 13).

 

 

Więcej…
 
Papież pozdrowił młodych, którzy przybędą na Lednicę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 31 maja 2017 23:01

Zwracając się do zebranych na Placu św. Piotra Polaków Papież pozdrowił przede wszystkim młodych, którzy przybędą w tych dniach na Lednicę.

 

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież na audiencji w Wielką Środę: nadzieja rodzi się z krzyża PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 12 kwietnia 2017 20:17

Ludzie tracą ziemską, doczesną nadzieję, kiedy stają wobec krzyża – zwrócił uwagę Papież na audiencji ogólnej w Wielką Środę. W swej katechezie przypomniał nadzieje, jakie żywili ci, którzy radośnie witali Chrystusa w Niedzielę Palmową w Jerozolimie, spodziewając się od Niego cudów i znaków, a nawet wyzwolenia z rąk okupantów. Nadzieje te runęły wobec Jego upokorzenia i męki. „My jednak wierzymy, że właśnie w Ukrzyżowanym nasza nadzieja się odradza – powiedział Franciszek. – Jest to inna nadzieja, różna od nadziei tego świata”.

 

 

 

 

Więcej…
 
Papież do Polaków: Chrystus na krzyżu naszą nadzieją PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 12 kwietnia 2017 20:11

Na znaczenie rozpoczynającego się jutro Triduum Paschalnego Papież wskazał też obecnym na audiencji Polakom.

 

 

 

 

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 157