Franciszek o ekumenicznych zasługach śś. Jana XXIII i Jana Pawła II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
piątek, 24 października 2014 20:44

Wkład śś. Jana XXIII i Jana Pawła II w dzieło jedności chrześcijaństwa przypomniał Papież spotykając się z ekumeniczną pielgrzymką katolików i prawosławnych, która przybyła do Rzymu. Została ona zorganizowana przez Fundację Orientale Lumen działającą w USA na rzecz zbliżenia katolików łacińskich i obrządków wschodnich z prawosławiem. Grupie przewodniczył prawosławny metropolita Kallistos z Wielkiej Brytanii. Przemawiając do przybyłych Franciszek wyraził radość, że celem pielgrzymki było upamiętnienie dwóch Papieży, których Kościół katolicki czci od niedawna jako świętych.

 

 

 

 

 

„Ta decyzja podkreśla ich wielki wkład w rozwój wciąż ściślejszych relacji między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi – powiedział Papież. – Przykład tych dwóch świętych jest z pewnością olśniewający dla nas wszystkich, bo świadczyli oni zawsze o gorącym pragnieniu jedności chrześcijan, wypływającym z nasłuchiwania woli Pana, który na Ostatniej Wieczerzy modlił się do Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno. W tej chwili pragnę przypomnieć jedynie, pośród wielu rzeczy, które byłoby warto wspomnieć, że św. Jan XXIII w momencie zwoływania Soboru Watykańskiego II wskazał wśród jego celów właśnie jedność chrześcijan i że św. Jan Paweł II dał znaczący bodziec zaangażowaniu ekumenicznemu Kościoła katolickiego swoją encykliką Ut unum sint. W związku z waszą pielgrzymką do Rzymu chciałbym was prosić, drodzy bracia, abyście pomodlili się także za mnie, abym przez wstawiennictwo tych dwóch moich świętych poprzedników mógł służyć jako biskup Rzymu komunii i jedności Kościoła, idąc we wszystkim za wolą Pana”.

 Franciszek przypomniał także, że i on sam niebawem uda się z ekumeniczną pielgrzymką do siedziby patriarchy Bartłomieja I. Zaznaczył, że to kolejne spotkanie Papieża z Patriarchą Ekumenicznym będzie „znakiem głębokiej więzi łączącej Rzym i Konstantynopol oraz pragnienia przezwyciężenia w miłości i prawdzie przeszkód, które nas jeszcze dzielą”.

 

tc/ rv

 

źródło:

 


Poprawiony: piątek, 24 października 2014 20:51