Ks. Henryk Wejman biskupem pomocniczym w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
sobota, 22 listopada 2014 21:20

Papież Franciszek mianował ks. Henryka Wejmana nowym biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Nominat jest profesorem duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Szczecinie. Jego stolicą tytularną będzie Siniti.Ks. Wejman urodził się w Choszcznie. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, w którym to mieście został sześć lat później wyświęcony na kapłana, po czym podjął posługę w parafii Chrystusa Króla w Świnoujściu. Następnie studiował duchowość na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie, gdzie się doktoryzował. Po powrocie do Polski pracował w Szczecinie, gdzie był kolejno dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, proboszczem parafii św. Brata Alberta oraz ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym.


W 1997 r. habilitował się z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, po czym rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, a po dwóch latach także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Aktualnie biskup nominat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.Ks. Wejman jest autorem 19 monografii oraz 211 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Obszary jego zainteresowań to m.in. alternatywne ruchy religijne a duchowość chrześcijańska, doświadczenie religijne i mistyczne człowieka, zastosowanie metod właściwych fenomenologii do teologii duchowości, duchowość miłosierdzia oraz komplementarność duchowości stanów życia w Kościele.Biskup nominat powiedział Radiu Watykańskiemu, że myślą przewodnią jego posługiwania będzie przekazywanie prawdy o Chrystusie miłosiernym. „Nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest przeze mnie odbierana w podwójnym wymiarze: dziękczynnym i zadaniowym. W pierwszym rzędzie cisną mi się na usta słowa wdzięczności Bogu za to powołanie. Drugi wymiar tej nominacji postrzegam w wymiarze zadaniowym. Posługa biskupia w moim mniemaniu ma charakter przewodniczenia wspólnocie w postawie służby w celu jednania tej wspólnoty z Panem Bogiem i wszystkich jej członków między sobą. Zdobyta wiedza niewątpliwie będzie mi bardzo przydatna w przekazywaniu prawdy o Chrystusie, szczególnie o Chrystusie miłosiernym, albowiem zajmuję się tematyką Bożego miłosierdzia. To będzie stanowić przewodnią misję mojego posługiwania. Jest dzisiaj potrzeba mówienia o Bogu miłosiernym, potrzeba ukazywania tegoż miłosierdzia w wymiarze biblijnym, patrystycznym, liturgicznym, pastoralnym, aby ludzie odnajdywali drogę do Boga, a w ten sposób do zbawienia” – powiedział biskup nominat.
lg/ rv

 źródło: