Audiencja ogólna: Kościół to rzeczywistość dynamiczna, która zmierza ku wiecznemu Królestwu Bożemu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
środa, 26 listopada 2014 20:23

Pielgrzymowanie ludu Bożego – to kolejny temat eklezjologiczny, jaki podjął Papież podczas audiencji ogólnej. W katechezie Franciszek przypomniał, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, będącą celem samym w sobie, lecz wspólnotą wędrującą przez wieki ku wiecznemu Królestwu. „Kiedy zwracamy się ku temu horyzontowi, zdajemy sobie sprawę, że nasza wyobraźnia odmawia posłuszeństwa, ledwie zdolna przeczuć bogactwo tajemnicy przekraczającej nasze zmysły. I spontanicznie nasuwają się pytania: Kiedy nastąpi to ostateczne przejście? Jaki będzie ten nowy wymiar, w jakim znajdzie się Kościół? Co się stanie z ludzkością i otaczającym nas światem stworzonym? Te pytania nie są nowe, bo zadawali je swego czasu już uczniowie Jezusa: «Kiedy to się stanie? Kiedy nastąpi triumf Ducha nad stworzeniem i wszystkim innym...?». To są ludzkie pytania, znane od wieków. Także my je zadajemy”. Jak zaznaczył Ojciec Święty, mimo tych trudności powinniśmy jako wierzący myśleć o Niebie, o przebywaniu z Bogiem twarzą w twarz. „Pięknie jest o tym rozmyślać; to daje siłę duszy” – dodał Franciszek. W ten sposób papieską katechezę streszczono po polsku:„W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał, że Kościół jest rzeczywistością dynamiczną. Rozwija się, pielgrzymuje przez dzieje do swego ostatecznego celu, jakim jest Królestwo Niebieskie. Kiedy ten cel zostanie osiągnięty? Jak będzie nowy wymiar Kościoła? Co się stanie z ludzkością i z otaczającym nas stworzeniem? Sobór Watykański II naucza, że nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości ani też sposobu przemiany wszechświata (Gaudium e spes, 5). Wiemy, że Bóg przygotowuje nam nowe mieszkanie, «nowe Jeruzalem», «Raj». Chodzi nie tyle o jakieś miejsce, ile o pewien «stan», w którym będziemy obdarowani radością, pokojem i miłością Boga w sposób pełny, przebywając z Nim twarzą w twarz. Między Kościołem w Niebie a Kościołem pielgrzymującym na ziemi istnieje głęboka komunia i modlitewna więź. Pismo Święte podkreśla, że cały wszechświat zostanie kiedyś odnowiony, wyzwolony od wszelkiego zła i śmierci. Wszystko zostanie doprowadzone do swej pełni istnienia, do prawdy i piękna. Taki jest plan, który Bóg zapowiedział, pragnie wypełnić i realizuje. Przynależność do Kościoła jest więc wspaniałym darem, niezwykle wzniosłym powołaniem! Współpracując z Bożą łaską, prośmy Najświętszą Maryję Dziewicę, Matkę Kościoła, by zawsze czuwała nad naszym pielgrzymowaniem ku niebu.Do tematu dzisiejszej katechezy, który koresponduje z atmosferą końca roku liturgicznego, nawiązał też Franciszek w słowie do Polaków: „Drodzy Polacy, bracia i siostry, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypomniała nam, że wraz z całą wspólnotą Kościoła zdążamy do «nowego nieba» i «nowej ziemi» – powiedział Papież. – Niech nasze życie będzie świadectwem, że w perspektywie tych rzeczywistości, już tu na ziemi, w naszych sercach wzrasta Królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech wszystkich buduje nasza ufność pokładana w Bogu i nadzieja. Z serca wam błogosławię”.

 

 tc/ rv

 źródło: