Franciszek do osób konsekrowanych: mimo przeżywanych trudności, z entuzjazmem i nadzieją nieście Ewangelię światu PDF Drukuj Email
Wpisany przez TOMASZ32-VAD   
piątek, 28 listopada 2014 18:54

Na progu Roku Życia Konsekrowanego Papież skierował list do wszystkich zakonnic i zakonników. Rozpoczynające się pojutrze 30 listopada obchody potrwają do 2 lutego roku 2016, a więc ponad 14 miesięcy. „Po wysłuchaniu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – pisze Papież – wskazałem jako cele tego Roku te same, które św. Jan Paweł II zaproponował [osobom konsekrowanym] na początku trzeciego tysiąclecia. Podjął on w pewnym sensie to, co wskazał już w adhortacji Vita consecrata: «Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową, wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł».

 

Idąc za wskazaniami swego poprzednika, Franciszek zachęca osoby konsekrowane, by spoglądały w przeszłość z wdzięcznością, zachowując swój charyzmat, a nie zamykając przy tym oczu na popełnione wobec niego niekonsekwencje. Zakonnicy winni żyć na co dzień Ewangelią, patrząc w przyszłość z nadzieją i nie zniechęcając się wobec trudności, jakie napotyka dziś życie konsekrowane, począwszy od kryzysu powołań. Nie mogą przy tym ulegać pokusie polegania na własnych siłach. Mają z entuzjazmem wnosić ducha Ewangelii w różne kultury i środowiska, solidarnie okazywać ludziom braterską miłość, piętnując też proroczo grzech i niesprawiedliwość.

 

Papież kieruje się też do ludzi świeckich, którzy podzielają z osobami konsekrowanymi ich ideały, ducha i misję. Zwraca uwagę, że wszystkie zakony mają wokół siebie szerszą rodzinę duchową, uczestnicząca w tym samym charyzmacie. „Rok Życia Konsekrowanego nie dotyczy samych tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła – pisze Ojciec Święty. – Zwracam się zatem do całego ludu chrześcijańskiego, by był coraz bardziej świadomy daru, jakim jest obecność tylu kobiet i mężczyzn konsekrowanych, będących dziedzicami wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa”.

 

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego Papież udzielił odpustu zupełnego zarówno członkom instytutów życia konsekrowanego, jak też innym wiernym. Jak informuje odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, odpust można uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

 

W Rzymie okazją do tego będą wszystkie spotkania międzynarodowe i inne uroczystości organizowane na wspomniany rok przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Natomiast w Kościołach partykularnych wyznaczone zostaną w tym celu diecezjalne dni i nabożeństwa Roku Życia Konsekrowanego. Uzyskanie odpustu będzie się wówczas wiązało z nawiedzeniem katedry lub innego wyznaczonego miejsca czy też jakiegoś kościoła klasztornego.

 

ak/ rv

 

 

ŹRÓDŁO:

BANER